Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 9.9 Patch notes / Zmiany Patcha 9.9

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 9.9.

Zmiany w umiejętnościach bohaterów

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Aatrox.png


Ogólne zmiany:

 • Bazowa wartość regeneracji HP na 5 sekund została zmniejszona z 8 do 3

Deathbringer Stance (Pasyw):

 • Usunięto efekt redukujący efekty traczy i leczenia trafionych przeciwników
 • Dodano nowy efekt: “Aatrox leczy się na wartość równą dodatkowym obrażeniom zadawanym przez tą umiejętność”
 • Ilość zadawanych bonusowych obrażeń została zmniejszona z 8-16% do 5-10% maksymalnego HP celu
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 25 do 15 sekund
 • Wartość efektu redukującego czas odnowienia została zmieniona z “2 sekund za każde użycie umiejętności i 2 sekundy za każde trafienie wrogiego championa krawędzią ostrza” na “2 sekundy za każdy auto-atak lub umiejętność zadającą obrażenia wyprowadzoną przeciwko wrogiemu championowi lub dużemu potworowi i 2 sekundy za każde trafienie wrogiego championa krawędzią ostrza “
 • Granica maksymalnych obrażeń zadawanych potworom została zmniejszona z 400 do 100
 • Klatki ataku wzmocnionego tą umiejętnością zostały dostosowane tak by bardziej odpowiadały klatkom zwykłego ataku

The Darkin Blade (Q):

 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 10/25/40/55/70 do 10/30/50/70/90
 • Czas odnowienia został zmieniony z 16/15/14/13/12 na 14/12/10/8/6
 • Od teraz czas odnowienia liczony jest od momentu wycastowania którejkolwiek wersji tej umiejętności, a nie jak dotychczas od momentu zakończenia całego castowania

Infernal Chains (W):

 • Wartość nakładanego spowolnienia została zmieniona z 15/20/25/30/35% na 25%
 • Czas odnowienia został zwiększony z 18/17/16/15/14 do 26/23/20/17/14 sekund

Umbral Dash (E):

 • Usunięto efekt przyznający dodatkowe AD
 • Wartość efektu leczącego z pasywa została zwiększona z 20/22.5/25/27.5/30% fizycznych obrażeń zadawanych wrogim championom do 20/22.5/25/27.5/30% wszystkich nie-ciągłych obrażeń zadawanych wrogim championom

World Ender (R):

 • Usunięto efekt sprawiający, że użycie tej umiejętności nakładało efekt przerażenia na sojusznicze miniony – w umiejętności nadal pozostał efekt nakładający przerażenie na wrogie minonony
 • Usunięto efekt sprawiający, że Aatrox zyskiwał bonus do prędkości poruszania się w momencie wycastowania i w momencie znajdowania się poza starciem
 • Usunięto efekt sprawiający, że aktywacja efektu wskrzeszenia usuwała krótkie buffy Aatroxa
 • Dodany został nowy efekt: “Aatrox zyskuje 60/80/100% bonus do prędkości poruszania się, który maleje do 0 w czasie trwania tej umiejętności”
 • Dodany został nowy efekt: “Efekt wskrzeszenia może zostać aktywowany tylko jeśli Aatrox brał udział w zabójstwie w momencie gdy umiejętność ta była aktywna”
 • Dodany został nowy efekt: “Branie udziału w zabójstwach wydłuży czas trwania tej umiejętności o 5 sekund, zresetuje czas trwania bonusu do prędkości poruszania się i uaktywni efekt wskrzeszenia”
 • Dodany został nowy efekt: “W trakcie trwania tej umiejętności efekty leczące na Aatroxie są efektywniejsze o 40/55/70%”
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 160/140/120 do 140/120/100 sekund
 • Od teraz czas odnowienia od teraz jest naliczany od momentu wycastowania, a nie jak dotychczas od momentu wygaśnięcia tej umiejętności
 • Czas potrzebny na wycastowanie został zmniejszony z 0.5 do 0.25 sekund
 • Wartość spowolnienia nakładanego na siebie w momencie aktywacji efektu wskrzeszenia została zwiększona z 25% do 99%
 • Wartość efektu leczącego aktywowanego w momencie wskrzeszenia została zmieniona z 10-50% maksymalnego HP na 30% maksymalnego HP
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Akali.png

Twilight Shroud (W):

 • Wydłużony czas trwania tej umiejętności został zmniejszony z 8/8.5/9/9.5/10 do 7/7.5/8/8.5/9 sekund
 • Czas odnowienia został zwiększony z 21/19/17/15/13 do 25/22/19/16/13 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Blitzrank.png

Mana Barrier (Pasyw):

 • Wartość przyznawanej tarczy została zmieniona z 50% obecnej many na 30% maksymalnej many

Static Field (R):

 • Dodano nowy pasyw: “Kiedy umiejętność ta jest aktywna, pięści Blitzcranka stają się naładowane błyskawicą co powoduje, że wyprowadzane auto-ataki zadają dodatkowo 100/150/200 (+0.2 AP, +3% maksymalnej many) magicznych obrażeń”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Darius.png

Decimate (Q):

 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przez ostrze została zwiększona z 40/70/100/130/160 do 50/80/110/140/170
 • Wartość efektu leczącego została zwiększona z 12/24/36% do 15/30/45% brakującego HP – wartość ta zależna jest od liczby wrogich championów trafionych przez ostrze, a maksymalna wartość osiągana jest przy 3 trafionych wrogach
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ekko.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zwiększona z 55 do 58

Phase Dive (E):

 • Koszt many został zmniejszony z 40/50/60/70/80 do 40/45/50/55/60
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Hecarim.png

Rampage (Q):

 • Wartość bonusu do obrażeń zadawanych championom została zmniejszona z 10% do 5%

Devastating Charge (E):

 • Bazowa minimalna ilość obrażeń została zmniejszona z 45/80/115/150/185 do 45/75/105/135/165
 • Bazowa maksymalna ilość obrażeń została zmniejszona z 90/160/230/300/370 do 90/150/210/270/330
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie JarvanIV.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość HP została zmniejszona z 571.2 do 570
 • Bazowa ilość many została zmniejszona z 302.2 do 300
 • Bazowa wartość regeneracji many została zmniejszona z 1.3512 do 1.3

Golden Aegis (W):

 • Wartość przelicznika z maksymalnego HP Jarvana na wartość tarczy została zmniejszona z 2/2.25/2.5/2.75/3% za każdego pobliskiego wrogiego championa do 1.5% za każdego pobliskiego wrogiego championa

Demacian Standard (E):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 11 do 12 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kennen.png

Lightning Rush (E):

 • Usunięto efekt przyznający bonusowy Armor i Magic Resist

Slicing Maelstrom (R):

 • Dodano nowy efekt: “W trakcie trwania tej umiejętności Kennen zyskuje 20/40/60 Armora i Magic Resist”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Lissandra.png

Ring of Frost (W):

 • Ilość zadawanych obrażeń została zwiększona z 70/100/130/160/190 (+0.3 AP) do 70/105/140/175/210 (+0.5 AP)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Maokai.png

Bramble Smash (Q):

 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 65/105/145/185/225 do 70/115/160/205/250
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Morgana.png

Black Shield (E):

 • Bazowa wartość tarczy została zmniejszona z 70/140/210/280/350 do 60/120/180/240/300
 • Czas odnowienia został zwiększony z 23/21/19/17/15 do 26/24/22/20/18 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ornn.png

Living Forge (Pasyw):

 • Ilość Armora przyznawanego przez Frozen Fist (jedno z ulepszeń przedmiotów dostępne z tej umiejętności) została zmniejszona z 125 do 95
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rakan.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 480 do 540
 • Bazowa ilość Armora została zwiększona z 29 do 32
 • Bazowa ilość AD została zwiększona z 58 do 62

Grand Entrance (W):

 • Prędkość dasha została zwiększona z 1500 do 1850

The Quickness (R):

 • Dodano nowy efekt: “W trakcie trwania tej umiejętności W i Flash Rakana mają 0.5 sekundowy czas castowania (w jego trakcie Rakan nadal może się swobodnie poruszać)”
 • Do kombinacji R+W dodany został system, który powinien sprawiać że przy użyciu W w trakcie castowania R, umiejętność ta zostanie poprawnie dodana do kolejki castowania
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RekSai.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 65.5 do 64
 • Wartość przyrostu AD na poziom została zmniejszona z 3.35 do 3

Prey Seeker (Q w zakopanej formie):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 11/10/9/8/7 do 12/11.5/11/10.5/10 sekund

Furious Bite (E):

 • Bazowa ilość obrażeń została zmniejszona z 55/65/75/85/95 do 50/60/70/80/90


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Shen.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom została zwiększona z 2 do 3

Shadow Dash (E):

 • Wartość przelicznika z bonusowego HP na ilość zadawanych obrażeń została zwiększona z 12% do 15%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Soraka.png

Starcall (Q):

 • Czas odnowienia został zmieniony z 5 na 8/7/6/5/4  sekundy
 • Wartość efektu leczącego Sorakę z Rejuvenate została zwiększona z ” 56/64/72/80/88 (+0.4 AP) w przeciągu 4 sekund” do ” 60/80/100/120/140 (+0.5 AP) w przeciągu 5 sekund”
 • Wartość efektu leczącego z Rejuvenate sojusznika została zmieniona z 42/56/72/90/110 (+0.3/0.35/0.4/0.45/0.6 AP) na 60/80/100/120/140 (+0.5 AP)
 • Bazowa ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z 70/110/150/190/230 do 60/95/130/165/200
 • Wartość otrzymywanego bonusu do prędkości poruszania się została zmieniona z “10% w momencie gdy poruszamy się w stronę przeciwną do wrogiego championa” na “14/18/22/26/30% malejące w czasie” – bonus ten przyznawany jest również sojusznikom trafionym z W

Equinox (E):

 • Czas odnowienia został zmniejszony z 24/22/20/18/16 do 20/19/18/17/16 sekund
 • Koszt many został zwiększony z 70 do 70/75/80/85/90
 • Bazowa ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z70/110/150/190/230 do 70/95/120/145/180
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sylas.png

Kingslayer (W):

 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 50/75/100/125/150 do 60/90/120/150/180
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie TahmKench.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 540 do 600
 • Wartość przyrostu HP na poziom została zmniejszona z 102 do 100
 • Bazowa prędkość poruszania się została zwiększona z 335 do 345

An Acquired Taste (Pasyw):

 • Ilość bonusowych obrażeń została zmieniona z 1.25/1.5/1.75% (na poziomach 1/7/13) na 1.5% maksymalnego HP

Tongue Lash (Q):

 • Czas nakładanego spowolnienia został zwiększony z 1.5 do 2 sekund
 • Czas odnowienia został zmieniony z 5 na 8/7/6/5/4 sekund
 • Zasięg pocisku został zwiększony z 800 do 850
 • Wartość nakładanego spowolnienia została zwiększona z 30/40/50/60/70% do 50/55/60/65/70%

Devour (W):

 • Od teraz Tahm Kench będzie spowalniany i będzie na niego nakładany efekt grounded w momencie gdy pochłonie on wrogiego championa – efekt ten będzie identyczny do tego występującego w przypadku pochłonięcia sojuszniczego championa
 • Koszt many zostanie zwiększony z 60 do 100
 • Dodany zostanie nowy efekt: Pochłonięcie wroga skraca czas odnowienia o 50%”
 • Czas odnowienia został zmieniony z 28/25/22/19/16 na 20 sekund
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przy wypluwaniu miniona zostanie zmniejszona z 100/150/200/250/300 do 100/135/170/205/240
 • Ilość obrażeń zadawanych przy pochłonięciu zostanie zmieniona z 20/24/28/32/36% maksymalnego HP wroga na 100/135/170/205/240 (+5/7/9/11/13% maksymalnego HP wroga)

Thick Skin (E):

 • Wartość efektu konwertującego Szare HP na efekt leczący została zwiększona z 15/20/25/30/35% do 20/25/30/35/40%
 • Ilość otrzymywanych obrażeń konwertowanych na Szare HP została zwiększona z 70/75/80/85/90% do 80/85/90/95/100%
 • Koszt many został zmniejszony z 50 do 0

Abyssal Voyage (R):

 • Zasięg został zmieniony z 4500/5500/6500 na 2500/5500/8500
 • Czas odnowienia został zwiększony z 120/110/100 do 140/130/120 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Volibear.png

Frenzy (W):

 • Wartość bonusu do Attack Speedu została zwiększona z 4/8/12/16/20% do 9/13/17/21/25%

Zmiany w przedmiotach

Manamune:

 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 25 do 35

Muramana:

 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 25 do 35

Zmiany w runach

Cheap Shot (Slot 1, Ścieżka Dominacji):

 • Ilość zadawanych bonusowych nieuchronnych obrażeń została zwiększona z 8-40 do 10-45

Ghost Poro (Slot 2, Ścieżka Dominacji):

 • Od teraz bonus Adaptive jest przyznawany jest również w momencie gdy Ghost Poro wykryje wroga

Ultimate Hunter (Slot 3, Ścieżka Dominacji):

 • Ilość redukcji czasu odnowienia przyznawanej za każdy stack została zwiększona z 3% do 4%

Relentless Hunter (Slot 3, Ścieżka Dominacji):

 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się została zwiększona z 8 (+8 za każdy stack) do 10 (+9 za każdy stack)

Celerity (Slot 2, Ścieżka Czarnoksięstwa):

 • Efekt został zmieniony na: “Wszystkie bonusy do poruszania się działające się na ciebie są o 7% bardziej efektywne, a dodatkowo ilość twojej prędkości poruszania się jest zwiększana o 1%” – opis runy jest obecnie zbugowany i wskazuje na zwiększenie efektywności bonusów o 70%

Scorch (Slot 3, Ścieżka Czarnoksięstwa):

 • Ilość zadawanych bonusowych magicznych obrażeń została zwiększona z 10-30 do 15-35

Bone Plating (Slot 2, Ścieżka Determinacji):

 • Wartość efektu redukującego obrażenia została zwiększona z 25-50 do 30-60

Conditioning (Slot 2, Ścieżka Determinacji):

 • Ilość przyznawanego Armora/Magic Resist została zwięskzona z 8 do 9

Magical Footwear(Slot 1, Ścieżka Inspiracji):

 • Czas po jakim przyznawane są darmowe buty został zwiększony z 10 do 12 minut
 • Wartość efektu redukcji tego czasu w momencie brania udziału w zabójstwie została zwiększona z 30 do 45 sekund

Skórki oraz zmiany wizualne

Conqueror Alistar

975 RP

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 12020.jpg

“The fusion of arcane sorcery and Piltovan ingenuity, Alistar is an advanced, living golem built by the finest artificers in Runeterra. Tasked with guarding the secrets of hextech, it crushes all who would abuse the methods behind its creation.”

Ashe

Wygląd umiejętności tej postaci został zaktualizowany:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie cF3Simo.jpg
Wprowadź podpis…

Auto-ataki– Bardziej zaakcentowany został efekt mrożący, a do tego zaktualizowano model strzały
Q – Głównie dodano więcej poświaty i bardziej zaakcentowano efekt mrożżący
W – Usunięto niepotrzebne efekty i zmodyfikowano wygląd pocisków tak by pociski były ostrzejsze
E – Od teraz Ashe wystrzeliwuje lodowego jastrzębia, który wybucha zmieniając się w śnieg przy trafieniu. Do tego zaktualizowano wygląd samego jastrzębiaShe now fires an icy hawk that explodes into snow on impact.
R – Zmieniono model strzały i sprawiono że wydaje się ona chłodniejsza i groźniejsza. Od teraz powinna ona również lepiej wskazywać faktyczny hitbox
Pasyw – Bardziej zaakcentowano efekt mrożący

Blitzcrank

Wygląd umiejętności tej postaci został zaktualizowany:

Auto-ataki – Dodano nowe efekty uderzenia
Q – Wygląd umiejętności został (w końcu) poprawiony tak by pokazywał on faktyczny zasięg i szerokość hitboxa. Do tego oczyszczono tą umiejętność z niepotrzebnych efektów i dodano mały efekt przy castowaniu
W – Efekty zostały wyczyszczone, a do tego dodano efekty elektryczności
E – Efekty zostały wyczyszczone, dodano elektryczność na pięściach Blitzcranka, dodano nowy efekt uderzenia
R – W końcu umiejętność ta pokazuje jej prawdziwy zasięg. Sam efekt powinien być równeiż bardziej satysfakcjonujący. Do tego wszystkiego efekt wskazujący na gotowość R (elektryczność w obszarze ciała) również został wyczyszczony.
Pasyw – Wygląd bariery został odrobinę wyczysczony

Skórki:
Rusty Blitzcrank: Jest od teraz bardziej zardzewiały
Piltover Customs Blitzcrank: Efekty W zostały wyczyszczone i otrzymały nowe kolory
iBlitzcrank: Wyczyszczony został efekt Q, dodano jetpacki do animacji biegu W, usunięto efekt odbić obiektywu obecny w jego E
Riot Blitzcrank: Wygląd R ma od teraz elementy koloru czerwonego
Battle Boss Blitzcrank: Poprawiono satysfakcje z korzystania R, poprawiono wskaźnik zasięgu R
Lancer Rogue Blitzcrank: Wyczyszczono efekt R
Lancer Paragon Blitzcrank: Wyczyszczono efekt R

Caitlyn

Wygląd umiejętności tej postaci został zaktualizowany:

Normalny auto-atak
Auto-atak z uderzeniem krytycznym
Auto-atak wzmocniony przez pasyw (headshot)

Auto-ataki – Efekty zostały wyczyszczone z niepotrzebnych elementów, dodano nowy efekt przy uderzeniu
Q – Wyczyszczono efekt z niepotrzebnych elementów. Poprawiono wskaźniki szerokości obu fragmentów tej umiejętności. Dodano nowe efekty uderzenia
W – Usunięto niepotrzebne efekty przy aktywacji. Poprawiono efekt rootowania. Sojusznicze pułapki od teraz świecą na niebiesko, a nie na zielono.
E – Efekt wyczyszczono i poprawiono wskaźnik szerokości pocisków
R – Zmniejszono ilość efektów na celu tej umiejętności i odrobinę poprawiono czas ich pojawiania się. Do tego dodano nowy czas castowania, nowy pocisk i nowy efekt uderzenia
Pasyw – Zmieniono wygląd i efekty przy wzmacnianym pocisku, co powinno sprawić, że powinno to być bardziej czytelne i satysfakcjonujące

Skórki:
Headhunter Caitlyn: Poprawiono wygląd pocisków, dodano wskaźniki szerokości Q
Lunar Wraith Caitlyn: Poprawiono wygląd pocisków, zmieniono szerokość pocisków Q by te odpowiadały bazowej skórce. Usunięto niepotrzebne efekty z animacji ładowania i trafienia R

Jax

Wygląd umiejętności tej postaci został zaktualizowany:

Auto-ataki – Oczyszczono efekty i sprawiono, że uderzenie powinno sprawiać wrażenie bardziej potężnego
Q – Oczyszczono efekty i sprawiono, że powinny być one bardziej czytelne
W – Aktywacja powinna być bardziej widoczna, dodano ogień do lampy. Zwiększono efekt uderzenia.
E – Wyczyszczono efekty, od teraz umiejętność ta lepiej wskazuje zasięg stuna
R – Wyczyszczono efekt, sprawiono że jest on bardziej widoczny, dodano efekty piasku, sprawiono że trzecie uderzenie z pasywa jest bardziej przejrzyste i satysfakcjonujące

Skórki

Nemesis Jax: Dodano nowe efekty cząsteczkowe do całego kitu, które powinny go wyróżniać na tle innych skórek
God Staff Jax: Do E dodano wskaźnik zasięgu stuna by skórka ta odpowiadała bazowemu skinowi.

Renekton


Wygląd umiejętności tej postaci został zaktualizowany:

Q – Postawiono większy nacisk na ostrza zarówno przy castowaniu jak i uderzeniu
W – Wyczyszczono efekty kombinacji EQ, dodano teksturę ostrza do Execute iSuper Execute
E – Dodano efekt drgania pojawiający się przy castowaniu i zanikający do momentu uderzenia
R – Cząsteczki obecne bardziej przypominają odłamki również w przypadku użycia EQ. Do wycastowania dodano dodatkowe efekty.
Pasyw – Do castowania EQ dodano bardziej zauważalne warknięcie.


Inne

 • Do gry dodano nowe ikony przywoływacza:

Trials 2019 Pass Icon, Golden Trials 2019 Icon, The United Icon, The Warband Icon

The Faceless Icon, The Council Icon, The Trials Icon

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4097.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4153.jpg
 • Do gry dodano cztery nowe emotki

The Council, The United, The Faceless, The Warband

 • W związku z premierą MSI do warsztatu hextech dodano nową zawartość

MSI 2019 Orb

Trials Token

Golden Chroma for Challenger Nidalee + Icon

Golden Chroma for Conqueror Karma + Icon 

Conqueror Alistar Icon + Border

Golden Chroma for Challenger Ahri + Icon

100 Prestige Points + Icon

Golden Chroma for Conqueror Varus + Icon

Golden Chroma for Conqueror Alistar + Icon

Challenger Nidalee Icon + Border

Challenger Ahri Icon + Border

2019 Conqueror Ward

Worthy Adversary Emote

Wonderful… Emote

Impressive! Emote

 • Dodano grafiki związane z misjami tegorocznego mid-sezonu

“Induction background for Trials 2019 Series”

“Celebration background for Trials 2019 Missions for the Council”

“Celebration background for Trials 2019 Missions for the United”

“Celebration background for Trials 2019 Missions for the Faceless”

“Celebration background for Trials 2019 Missions for the Warband”

 • Dodano nową skórkę na wardy zwaną 2019 Conqueror Ward
 • Do gry dodano dwa nowe login screeny:

[Grafika/ Muzyka]


[Grafika / Muzyka]

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.