Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Zmiany w runach, Aatroxie i Tahm Kenchu

Na serwer testowy PBE wprowadzona została kolejna aktualizacja skupiająca się tylko i wyłącznie na rozmaitych zmianach w balansie, do których od razu teraz przejdziemy:

Aatrox - lista zmian odnosi się do wersji z serwerów live


Ogólne zmiany

 • Bazowa prędkość poruszania się została zmniejszona z 345 do 335
 • Bazowa wartość regeneracji HP na 5 sekund została zmniejszona z 8 do 5
Deathbringer Stance (Pasyw)
 • Usunięto efekt redukujący efekty traczy i leczenia trafionych przeciwników
 • Dodano nowy efekt: “Aatrox leczy się na wartość równą dodatkowym obrażeniom zadawanym przez tą umiejętność”
 • Ilość zadawanych bonusowych obrażeń została zmniejszona z 8-16% do 6-15% maksymalnego HP celu
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 25 do 15 sekund
 • Klatki ataku wzmocnionego tą umiejętnością zostały dostosowane tak by bardziej odpowiadały klatkom zwykłego ataku
 • Wartość efektu redukującego czas odnowienia została zmieniona z “2 sekund za każde użycie umiejętności i 2 sekundy za każde trafienie wrogiego championa krawędzią ostrza” na “2 sekundy za każdy auto-atak lub umiejętność zadającą obrażenia wyprowadzoną przeciwko wrogiemu championowi i 2 sekundy za każde trafienie wrogiego championa krawędzią ostrza “
The Darkin Blade (Q)
 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 10/25/40/55/70 do 10/30/50/70/90
 • Czas odnowienia został zmieniony z 16/15/14/13/12 na 18/16/14/12/10 sekund – zmiana ta nie została jeszcze zaimplementowana
 • Maksymalny czas jaki może minąć pomiędzy pierwszą i drugą aktywacją tej umiejętności został zmniejszony z 4 do 3 sekund
Infernal Chains (W)
 • Wartość nakładanego spowolnienia została zmieniona z 15/20/25/30/35% na 25%
 • Czas odnowienia został zwiększony z 18/17/16/15/14 do 22/20/18/16/14 sekund
Umbral Dash (E)
 • Usunięto efekt przyznający dodatkowe AD
 • Wartość efektu leczącego z pasywa została zwiększona z 20/22.5/25/27.5/30% fizycznych obrażeń zadawanych wrogim championom do 20/22.5/25/27.5/30% wszystkich nie-ciągłych obrażeń zadawanych wrogim championom
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 9/8/7/6/5 do 8/7/6/5/4 sekund
World Ender (R)
 • Usunięto efekt sprawiający, że użycie tej umiejętności nakładało efekt przerażenia na sojusznicze miniony – w umiejętności nadal pozostał efekt nakładający przerażenie na wrogie minonony
 • Usunięto efekt sprawiający, że Aatrox zyskiwał bonus do prędkości poruszania się w momencie wycastowania i w momencie znajdowania się poza starciem
 • Dodany został nowy efekt: “Aatrox zyskuje 60/80/100% bonus do prędkości poruszania się, który maleje do 0 w czasie trwania tej umiejętności”
 • Dodany został nowy efekt: “Efekt wskrzeszenia może zostać aktywowany tylko jeśli Aatrox brał udział w zabójstwie w momencie gdy umiejętność ta była aktywna”
 • Dodany został nowy efekt: “Branie udziału w zabójstwach wydłuży czas trwania tej umiejętności o 5 sekund, zresetuje czas trwania bonusu do prędkości poruszania się i uaktywni efekt wskrzeszenia”
 • Dodany został nowy efekt: “W trakcie trwania tej umiejętności wszystkie efekty leczące Aatroxa są zwiększane o 50/75/100%”
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 160/140/120 do 140/120/100 sekund
 • Czas potrzebny na wycastowanie został zmniejszony z 0.5 do 0.25 sekund
 • Wartość spowolnienia nakładanego na siebie w momencie aktywacji efektu wskrzeszenia została zwiększona z 25% do 99%
 • Wartość efektu leczącego aktywowanego w momencie wskrzeszenia została zmieniona z 10-50% maksymalnego HP na 30% maksymalnego HP

Rakan

The Quickness (R)
 • Do kombinacji R+W dodany został system, który powinien sprawiać że przy użyciu W w trakcie castowania R, umiejętność ta zostanie poprawnie dodana do kolejki castowania

Tahm Kench

Tongue Lash (Q)
 • Czas nakładanego spowolnienia został zwiększony z 1.5 do 2 sekund
 • Czas odnowienia został zmieniony z 5 na 8/7/6/5/4 sekund
 • Zasięg pocisku został zwiększony z 800 do 850
 • Wartość nakładanego spowolnienia została zwiększona z 30/40/50/60/70% do 50/55/60/65/70%
Devour (W)
 • Od teraz Tahm Kench będzie spowalniany i będzie na niego nakładany efekt grounded w momencie gdy pochłonie on wrogiego championa – efekt ten będzie identyczny do tego występującego w przypadku pochłonięcia sojuszniczego championa
 • Koszt many zostanie zwiększony z 60 do 100
 • Dodany zostanie nowy efekt: Pochłonięcie wroga skraca czas odnowienia o 50%”
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przy wypluwaniu miniona zostanie zmniejszona z 100/150/200/250/300 do 100/135/170/205/240 – zmiana ta nie została jeszcze zaimplementowana
 • Ilość obrażeń zadawanych przy pochłonięciu zostanie zmieniona z 20/24/28/32/36% maksymalnego HP na 100/135/170/205/240 (+5/7/9/11/13% maksymalnego HP) – zmiana ta nie została jeszcze zaimplementowana
Thick Skin (E)
 • Wartość efektu konwertującego Szare HP na efekt leczący została zwiększona z 15/20/25/30/35% do 20/25/30/35/40%
 • Ilość otrzymywanych obrażeń konwertowanych na Szare HP została zwiększona z 70/75/80/85/90% do 80/85/90/95/100%
 • Koszt many został zmniejszony z 50 do 0
Abyssal Voyage (R)
 • Zasięg został zmieniony z 4500/5500/6500 na 2500/5500/8500
 • Czas odnowienia został zwiększony z 120/110/100 do 140/130/120 sekund

Cheap Shot (Slot 1, Ścieżka Dominacji)

 • Ilość zadawanych bonusowych nieuchronnych obrażeń została zwiększona z 8-40 do 10-45

Taste of Blood (Slot 1, Ścieżka Dominacji)

 • Wartość efektu leczącego została zmniejszona z 18-35 do 10-20
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 20 do 10 sekund

Ghost Poro (Slot 2, Ścieżka Dominacji)

 • Od teraz bonus Adaptive jest przyznawany jest również w momencie gdy Ghost Poro wykryje wroga

Ultimate Hunter (Slot 3, Ścieżka Dominacji)

 • Ilość redukcji czasu odnowienia przyznawanej za każdy stack została zwiększona z 3% do 4%

Relentless Hunter (Slot 3, Ścieżka Dominacji)

 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się została zwiększona z 8 (+8 za każdy stack) do 9 (+10 za każdy stack)

Celerity (Slot 2, Ścieżka Czarnoksięstwa)

 • Efekt został zmieniony na: “Wszystkie bonusy do poruszania się działające się na ciebie są o 7% bardziej efektywne, a dodatkowo ilość twojej prędkości poruszania się jest zwiększana o 1%” – opis runy jest obecnie zbugowany i wskazuje na zwiększenie efektywności bonusów o 70%

Transcendence (Slot 2, Ścieżka Czarnoksięstwa)

 • Wartość bonusu Adaptive została zwiększona z 1.2 AD lub 2 AP na 1.8 AD lub 3 AP

Scorch (Slot 3, Ścieżka Czarnoksięstwa)

 • Ilość zadawanych bonusowych magicznych obrażeń została zwiększona z 10-30 do 15-35

Bone Plating (Slot 2, Ścieżka Determinacji)

 • Wartość efektu redukującego obrażenia została zwiększona z 25-50 do 30-60

Conditioning (Slot 2, Ścieżka Determinacji)

 • Ilość przyznawanego Armora/Magic Resist została zwięskzona z 8 do 9

Magical Footwear(Slot 1, Ścieżka Inspiracji)

 • Czas po jakim przyznawane są darmowe buty został zwiększony z 10 do 12 minut
 • Wartość efektu redukcji tego czasu w momencie brania udziału w zabójstwie została zwiększona z 30 do 45 sekund

Magical Footwear

źródło: =http://www.surrenderat20.net/2019/04/419-pbe-update-even-more-tentative.html

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.