Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Zmiany w Aftershocku, kolejne poprawki Rakana i Aatroxa

Na serwer testowy PBE wprowadzona została kolejna aktualizacja skupiająca się tylko i wyłącznie na rozmaitych zmianach w balansie, do których od razu teraz przejdziemy:

Aatrox

[Zmiany z poprzedniego patcha zostały w pełni zaimplementowane]


Ogólne zmiany

 • Bazowa prędkość poruszania się została zmniejszona z 354 do 335
Deathbringer Stance (Pasyw)
 • Dodano nowy efekt: “Aatrox leczy się na wartość równą dodatkowym obrażeniom zadawanym przez tą umiejętność”
 • Klatki ataku wzmocnionego tą umiejętnością zostały dostosowane tak by bardziej odpowiadały klatkom zwykłego ataku
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 25 do 15 sekund
 • Wartość efektu redukującego czas odnowienia została zmieniona z “2 sekund za każde użycie umiejętności i 2 sekundy za każde trafienie wrogiego championa krawędzią ostrza” na “2 sekundy za każdy auto-atak lub umiejętność zadającą obrażenia wyprowadzoną przeciwko wrogiemu championowi i 2 sekundy za każde trafienie wrogiego championa krawędzią ostrza “

Infernal Chains (W)
 • Wartość nakładanego spowolnienia została zmieniona z 15/20/25/30/35% na 25%
 • Czas odnowienia został zwiększony z 18/17/16/15/14 do 22/20/18/16/14 sekund

Umbral Dash (E)
 • Wartość efektu leczącego z pasywa została zwiększona z 20/22.5/25/27.5/30% fizycznych obrażeń zadawanych wrogim championom do 20/25/30/35/40% wszystkich nie-ciągłych obrażeń zadawanych wrogim championom
 • Czas odnowienia został zmieniony z 9/8/7/6/5 na 10/8.5/7/5.5/4 sekund
World Ender (R)
 • Dodany został nowy efekt: “Efekt wskrzeszenia może zostać aktywowany tylko jeśli Aatrox brał udział w zabójstwie w momencie gdy umiejętność ta była aktywna”
 • Dodany został nowy efekt: “Branie udziału w zabójstwach wydłuży czas trwania tej umiejętności o 6 sekund, zresetuje czas odnowienia The Darkin Blade (Q)”
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 160/140/120 do 140/120/100 sekund
 • Wartość bonusu do prędkości poruszania się przyznawanego w momencie castowania i w momencie gdy Aatrox nie znajduje się w zwarciu został zwiększony z 120/180/240 do 150/200/250
 • Wartość bonusu do całkowitego AD została zwiększona z 20/25/30% do 25/30/35%
 • Czas potrzebny na wycastowanie został zmniejszony z 0.5 do 0.25 sekund
 • Wartość spowolnienia nakładanego na siebie w momencie aktywacji efektu wskrzeszenia została zwiększona z 25% do 99%
 • Wartość efektu leczącego aktywowanego w momencie wskrzeszenia została zmieniona z 10-50% maksymalnego HP na 50% maksymalnego HP
 • Usunięto efekt sprawiający, że użycie tej umiejętności nakładało efekt przerażenia na sojusznicze miniony – w umiejętności nadal pozostał efekt nakładający przerażenie na wrogie minonony
 • Usunięto mechanikę Blood Well

Rakan

[Zmiany z poprzedniego patcha zostały w pełni zaimplementowane]

Ogólne Zmiany
 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 480 do 540
 • Bazowa ilość Armora została zwiększona z 29 do 32
 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 70 do 58
 • Bazowa ilość MR została zwiększona z 30 do 32
 • Wartość przyrostu MR na poziom została zwiększona z 0.5 do 1.25
Grand Entrance (W)
 • Prędkość dasha została zwiększona z 1500 do 1850
The Quickness (R)
 • Dodano nowy efekt: “W trakcie trwania tej umiejętności W i Flash Rakana mają 0.5 sekundowy czas castowania (w jego trakcie Rakan nadal może się swobodnie poruszać)”

Aftershock (Runa Kluczowa, Ścieżka Determinacji)

 • Ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 10 – 120 (+3% maksymalnego HP, +0.15 bonusowego AD, +0.1 AP) na 10 – 120 (+4% maksymalnego HP)
 • Ilość przyznawanego bonusowego Armora/Magic Resist została zmieniona z 70 – 120 do 70 (+50% twojego bonusowego Armora/MR) – maksymalna wartość tego bonusu to 80 – 150 w zależności od poziomu postaci

źródło: =http://www.surrenderat20.net/2019/04/418-pbe-update-more-tentative-balance.html

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.