Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Xarin nowym championem?

Gnarem nie zdążyliśmy się jeszcze nacieszyć, a na horyzoncie pojawia się kolejny champion – Xarin. Zgodnie z najnowszym wyciekiem będzie on prawdopodobnie magiem środkowej alei, stworzonym według pomysłu dostępnego na forach Riotu.

Według informacji wygrzebanych z plików gry będzie Xarin będzie dysponował globalnym ulti (3500 zasięgu – jak Lux), W będzie miało 650 zasięgu, a Q lub E będzie dashem.

Poniżej znajdziecie pełną listę wycieków, które ujrzały światło dzienne. Są tam m.in. informacje o jego ulti, statystyki oraz obrazki pokazujące pliki z gry.

Informacje o ulti

~-~-~-~-~-~-XarinR~-~-~-~-~-~-
CastRange: 25000
Delay: 250
MissileSpeed: 3000
MissileMinSpeed: -1
MissileMaxSpeed: -1
LineWidth: 100
CastRadius: 250
CastRadiusSecondary: -1

DelayCastOffsetPercent 1,75
Coefficient 0,7
Coefficient2 0,4
FloatVarsDecimals1 2
FloatVarsDecimals2 2
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
TargettingType 7
DeathRecapPriority 6
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
SubjectToGlobalCooldown 1
Effect4Level4Amount 0
Effect3Level5Amount 0
Effect2Level0Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
TriggersGlobalCooldown 1
Effect5Level2Amount 0
616000785 0
616000786 0
616000787 0
616000788 0
616000789 0
Effect4Level3Amount 0
Effect3Level4Amount 0
Effect2Level5Amount 0
Effect1Level0Amount 0
Effect5Level1Amount 0
Effect4Level2Amount 0
Effect3Level3Amount 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
Effect2Level4Amount 0
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
UseMinimapTargeting 1
Effect5Level0Amount 0
CantCancelWhileChanneling 1
Effect4Level1Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
CastTargetAdditionalUnitsRadius 0
Effect3Level2Amount 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
Effect5Level5Amount 0
Effect4Level0Amount 0
Effect3Level1Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
MissileGravity 0
Effect5Level4Amount 0
HaveHitBone 1
Effect4Level5Amount 0
Effect3Level0Amount 0
StartCooldown 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
Effect5Level3Amount 0
HitEffectName Ezreal_TrueShot_tar.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
237522587 0
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 25000.0000
CastRange2 25000.0000
CastRange3 25000.0000
CastRange4 25000.0000
CastRange5 25000.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 75.0000
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
944948707 0
HitBoneName spine
CastRadius 250.0000
AfterEffectName AnnieBasicAttack_mis.troy
Cooldown 10.0000
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 3000.0000
AnimationName Spell1
DisplayName game_spell_displayname_XarinR
TextFlags Instacast | AffectEnemies | AffectNeutral | AffectMinions | AffectHeroes
Level3Desc Level 3
CanCastWhileDisabled 0
Effect1Level5Amount 235.0000
InventoryIcon LuxFinaleFunkeln.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
HaveAfterEffect 0
Sound_CastName Chloenil_Attack_1b_Impact_1.wav
MissileBoneName r_foot
HaveHitEffect 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
CantCastWhileRooted 0
LineMissileBounces 0
Effect2Level3Amount 180.0000
CastRangeDisplayOverride 1025.0000
SelectionPreference foe
Cooldown1 8.0000
Cooldown2 7.0000
Cooldown3 6.0000
Cooldown4 5.0000
Cooldown5 4.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinR
Effect1Level4Amount 195.0000
MissileEffect Enrageweapon_buf_02.troy
CastConeDistance 100.0000
Sound_HitName Chloenil_Attack_1a_Release_1.wav
LineWidth 100.0000
Level4Desc Level 4
Flags 4310020
AlternateName EzrealTrueshotBarrage
DelayTotalTimePercent -0.0000
Effect2Level2Amount 140.0000
CastFrame 74.0000
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinR
Effect1Level3Amount 155.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
Description game_spell_description_XarinR
AnimationLoopName
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
ManaCost1 50.0000
ManaCost2 55.0000
ManaCost3 60.0000
ManaCost4 65.0000
ManaCost5 70.0000
CastRange 25000.0000
Level1Desc Level 1
Effect2Level1Amount 100.0000
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 115.0000
Level5Desc Level 5
CastType 0
LineMissileTrackUnits 0

~-~-~-~-~-~-XarinSiege~-~-~-~-~-~-
CastRange: 10000
Delay: 250
MissileSpeed: 20
MissileMinSpeed: 0
MissileMaxSpeed: 0
LineWidth: 0
CastRadius: 270
CastRadiusSecondary: 0

Flags 329728
Coefficient 0,75
OverrideCastTime 0,25
DelayCastOffsetPercent -0,5
DelayTotalTimePercent -0,5
CastFrame 7,5
FloatVarsDecimals1 2
FloatVarsDecimals2 2
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
FloatVarsDecimals6 2
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
FloatStaticsDecimals6 2
SubjectToGlobalCooldown 1
Effect4Level4Amount 0
CircleMissileRadialVelocity 0
Effect3Level5Amount 0
Effect2Level0Amount 0
Effect2Level6Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
LocationTargettingLength6 0
CircleMissileAngularVelocity 0
TriggersGlobalCooldown 1
Effect5Level2Amount 0
616000785 0
Effect4Level3Amount 0
MissileAccel 0
Effect3Level4Amount 0
Effect1Level0Amount 0
Effect1Level6Amount 0
MissileLifetime 0
Effect5Level1Amount 0
Effect4Level2Amount 0
Effect3Level3Amount 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
Effect5Level0Amount 0
LineDragLength 0
Effect5Level6Amount 0
Effect4Level1Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
UseAnimatorFramerate 1
Effect3Level2Amount 0
CantCastWhileRooted 1
Coefficient2 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
LocationTargettingWidth6 0
CastRangeDisplayOverride 0
MissileMinSpeed 0
CastRadiusSecondary 0
Effect5Level5Amount 0
Effect4Level0Amount 0
LineWidth 0
Effect4Level6Amount 0
Effect3Level1Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
MissileGravity 0
MissileMaxSpeed 0
Effect5Level4Amount 0
Effect4Level5Amount 0
Effect3Level0Amount 0
ManaCost1 0
ManaCost2 0
ManaCost3 0
ManaCost4 0
ManaCost5 0
ManaCost6 0
MissileFixedTravelTime 0
Effect3Level6Amount 0
StartCooldown 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
Effect5Level3Amount 0
HitEffectName AnnieBasicAttack_mis.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
237522587 0
RangeIndicatorTextureName DefaultRangeIndicator.dds
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 10000.0000
CastRange2 10000.0000
CastRange3 10000.0000
CastRange4 10000.0000
CastRange5 10000.0000
CastRange6 10000.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 8.0000
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
944948707 0
Level6Desc Level 6
Effect2Level5Amount 30.0000
HitBoneName
CastRadius 270.0000
AfterEffectName DeathsCaress_buf.troy
Cooldown 20.0000
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 20.0000
1536257324 0
AlwaysSnapFacing 0
AnimationName Spell2
Effect2Level4Amount 25.0000
DisplayName game_spell_displayname_XarinW
TextFlags AffectFriends | AffectHeroes | AlwaysSelf
Level3Desc Level 3
InventoryIcon1 Ezreal_ArcaneShift.dds
InventoryIcon2
CanCastWhileDisabled 0
UseMinimapTargeting 0
Effect1Level5Amount 8.0000
InventoryIcon Ezreal_ArcaneShift.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
CantCancelWhileChanneling 0
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
CastTargetAdditionalUnitsRadius 250.0000
HaveAfterEffect 0
Sound_CastName sion_death_caress_cast.wav
MissileBoneName R_hand
HaveHitEffect 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
LineMissileBounces 0
Effect2Level3Amount 20.0000
SelectionPreference friend
Cooldown1 20.0000
Cooldown2 16.0000
Cooldown3 12.0000
Cooldown4 8.0000
Cooldown5 4.0000
Cooldown6 10.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinW
TargettingType 0
Effect1Level4Amount 8.0000
MissileEffect AnnieBasicAttack_mis.troy
DeathRecapPriority 0
CastConeDistance 100.0000
Sound_HitName sion_death_caress_destruct.wav
Level4Desc Level 4
AlternateName XarinW
Effect2Level2Amount 15.0000
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinW
Effect1Level3Amount 8.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
CastRadiusTexture AOE.tga
Description game_spell_description_XarinW
HaveHitBone 0
AnimationLoopName
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
CastRange 10000.0000
Level1Desc Level 1
Effect2Level1Amount 10.0000
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 8.0000
Level5Desc Level 5
CastRadiusSecondaryTexture
CastType 0
LineMissileTrackUnits 0

~-~-~-~-~-~-XarinBolt~-~-~-~-~-~-
CastRange: 650
Delay: 0
MissileSpeed: 1400
MissileMinSpeed: 1400
MissileMaxSpeed: 1400
LineWidth: 0
CastRadius: 710
CastRadiusSecondary: 0

Flags 115712
DelayCastOffsetPercent -0,5
DelayTotalTimePercent -0,5
Coefficient 0,7
CastFrame 8,7
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
FloatVarsDecimals6 2
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
FloatStaticsDecimals6 2
SubjectToGlobalCooldown 1
Effect4Level4Amount 0
Effect2Level6Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
LocationTargettingLength6 0
TriggersGlobalCooldown 1
Effect5Level2Amount 0
616000785 0
Effect4Level3Amount 0
MissileAccel 0
Effect1Level0Amount 0
Effect1Level6Amount 0
Effect5Level1Amount 0
Effect4Level2Amount 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
Effect5Level0Amount 0
LineDragLength 0
Effect5Level6Amount 0
Effect4Level1Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
CastTargetAdditionalUnitsRadius 0
Coefficient2 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
LocationTargettingWidth6 0
CastRangeDisplayOverride 0
OverrideCastTime 0
TargettingType 1
CastRadiusSecondary 0
Effect5Level5Amount 0
Effect4Level0Amount 0
LineWidth 0
Effect4Level6Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
MissileGravity 0
Effect5Level4Amount 0
Effect4Level5Amount 0
ManaCost6 0
MissileFixedTravelTime 0
Effect3Level6Amount 0
StartCooldown 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
CastType 1
Effect5Level3Amount 0
HitEffectName Xarin_Bolt_hit_tar.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
Effect3Level5Amount 4.0000
237522587 0
Effect2Level0Amount 2.0000
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 650.0000
CastRange2 650.0000
CastRange3 650.0000
CastRange4 650.0000
CastRange5 650.0000
CastRange6 650.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 70.0000
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
Effect3Level4Amount 4.0000
944948707 0
Level6Desc Level 6
Effect2Level5Amount 2.0000
HitBoneName
CastRadius 710.0000
FloatVarsDecimals1 0
FloatVarsDecimals2 0
AfterEffectName
Cooldown 12.0000
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 1400.0000
AlwaysSnapFacing 0
Effect3Level3Amount 4.0000
AnimationName Spell3
Effect2Level4Amount 2.0000
DisplayName game_spell_displayname_XarinBolt
TextFlags AffectEnemies | AffectNeutral | AffectMinions | AffectHeroes
Level3Desc Level 3
InventoryIcon1 Annie_Disintegrate.dds
InventoryIcon2
CanCastWhileDisabled 0
UseMinimapTargeting 0
Effect1Level5Amount 270.0000
InventoryIcon Annie_Disintegrate.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
CantCancelWhileChanneling 0
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
HaveAfterEffect 0
Sound_CastName ability_disintegrate_cast.wav
MissileBoneName neck
HaveHitEffect 0
UseAnimatorFramerate 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
Effect3Level2Amount 4.0000
CantCastWhileRooted 0
LineMissileBounces 0
Effect2Level3Amount 2.0000
SelectionPreference foe
MissileMinSpeed 1400.0000
Cooldown1 12.0000
Cooldown2 11.0000
Cooldown3 10.0000
Cooldown4 9.0000
Cooldown5 8.0000
Cooldown6 4.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinBolt
Effect1Level4Amount 220.0000
MissileEffect Xarin_Bolt_mis.troy
DeathRecapPriority 0
CastConeDistance 100.0000
Sound_HitName ability_disintegrate_hit.wav
Level4Desc Level 4
Effect3Level1Amount 4.0000
AlternateName Disintegrate
Effect2Level2Amount 2.0000
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinBolt
MissileMaxSpeed 1400.0000
Effect1Level3Amount 170.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
CastRadiusTexture AOE.tga
Description game_spell_description_XarinBolt
HaveHitBone 0
AnimationLoopName
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
Effect3Level0Amount 4.0000
ManaCost1 60.0000
ManaCost2 65.0000
ManaCost3 70.0000
ManaCost4 75.0000
ManaCost5 80.0000
CastRange 650.0000
Level1Desc Level 1
Effect2Level1Amount 2.0000
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 120.0000
Level5Desc Level 5
CastRadiusSecondaryTexture
LineMissileTrackUnits 0~-~-~-~-~-~-XarinEWrapper~-~-~-~-~-~-
CastRange: 1100
Delay: 0
MissileSpeed: 20
MissileMinSpeed: 20
MissileMaxSpeed: 20
LineWidth: 0
CastRadius: 250
CastRadiusSecondary: 0

Flags 115716
DelayCastOffsetPercent -0,5
DelayTotalTimePercent -0,5
Effect5Level2Amount 2,5
Coefficient 0,6
Effect2Level5Amount 1,5
Effect5Level1Amount 2,5
Effect2Level4Amount 1,5
Effect5Level5Amount 2,5
CastFrame 7,5
Effect5Level4Amount 2,5
Effect5Level3Amount 2,5
FloatVarsDecimals2 2
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
FloatVarsDecimals6 2
TargettingType 2
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
FloatStaticsDecimals6 2
CircleMissileRadialVelocity 0
Effect3Level5Amount 0
Effect2Level0Amount 0
Effect2Level6Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
LocationTargettingLength6 0
CircleMissileAngularVelocity 0
616000785 0
MissileAccel 0
Effect3Level4Amount 0
Effect1Level0Amount 0
FloatVarsDecimals1 1
Effect1Level6Amount 0
MissileLifetime 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
Effect5Level0Amount 0
LineDragLength 0
Effect5Level6Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
CastTargetAdditionalUnitsRadius 0
Coefficient2 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
LocationTargettingWidth6 0
CastRangeDisplayOverride 0
OverrideCastTime 0
CastRadiusSecondary 0
Effect4Level0Amount 0
LineWidth 0
Effect4Level6Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
MissileGravity 0
HaveHitBone 1
Effect3Level0Amount 0
ManaCost6 0
MissileFixedTravelTime 0
Effect3Level6Amount 0
StartCooldown 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
SubjectToGlobalCooldown 0
Effect4Level4Amount 180.0000
HitEffectName missing_instant.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
237522587 0
RangeIndicatorTextureName DefaultRangeIndicator.dds
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 1100.0000
CastRange2 1100.0000
CastRange3 1100.0000
CastRange4 1100.0000
CastRange5 1100.0000
CastRange6 1200.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 150.0000
TriggersGlobalCooldown 0
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
Effect4Level3Amount 140.0000
944948707 0
Level6Desc Level 6
HitBoneName
CastRadius 250.0000
AfterEffectName missing_instant.troy
Cooldown 80.000
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 20.0000
Effect4Level2Amount 100.0000
1536257324 0
AlwaysSnapFacing 0
Effect3Level3Amount 12.0000
AnimationName Spell4
DisplayName game_spell_displayname_XarinE
TextFlags Instacast | AffectEnemies | AffectNeutral | AffectMinions | AffectHeroes
Level3Desc Level 3
InventoryIcon1 LeonaSolarFlare.dds
InventoryIcon2
CanCastWhileDisabled 0
UseMinimapTargeting 0
Effect1Level5Amount 40.0000
InventoryIcon LeonaSolarFlare.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
CantCancelWhileChanneling 0
Effect4Level1Amount 60.0000
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
HaveAfterEffect 0
MissileBoneName R_hand
HaveHitEffect 0
UseAnimatorFramerate 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
Effect3Level2Amount 12.0000
CantCastWhileRooted 0
LineMissileBounces 0
Effect2Level3Amount 4.0000
SelectionPreference friend
MissileMinSpeed 20.0000
Cooldown1 80.000
Cooldown2 60.000
Cooldown3 40.000
Cooldown4 40.000
Cooldown5 40.000
Cooldown6 150.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinE
Effect1Level4Amount 35.0000
MissileEffect AnnieBasicAttack_mis.troy
DeathRecapPriority 0
CastConeDistance 100.0000
Level4Desc Level 4
Effect3Level1Amount 12.0000
AlternateName KogMawLivingArtillery
Effect2Level2Amount 3.0000
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinE
MissileMaxSpeed 20.0000
Effect1Level3Amount 250.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
CastRadiusTexture AOE.tga
Description game_spell_description_XarinE
AnimationLoopName
Effect4Level5Amount 220.0000
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
ManaCost1 150.0000
ManaCost2 180.0000
ManaCost3 210.0000
ManaCost4 115.0000
ManaCost5 125.0000
CastRange 1100.0000
Level1Desc Level 1
Effect2Level1Amount 2.0000
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 200.0000
Level5Desc Level 5
CastRadiusSecondaryTexture
CastType 0
LineMissileTrackUnits 0

~-~-~-~-~-~-XarinRDamage~-~-~-~-~-~-
CastRange: 3500
Delay: 600
MissileSpeed: 3000
MissileMinSpeed: -1
MissileMaxSpeed: -1
LineWidth: 250
CastRadius: 299
CastRadiusSecondary: -1

Flags 4310016
CastRadius 299,3
DelayCastOffsetPercent 0,75
DelayTotalTimePercent -0,5
Coefficient 0,7
OverrideCastTime 0,6
CastFrame 7,5
FloatVarsDecimals1 2
FloatVarsDecimals2 2
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
TargettingType 7
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
SubjectToGlobalCooldown 1
Effect4Level4Amount 0
Effect3Level5Amount 0
Effect2Level0Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
TriggersGlobalCooldown 1
Effect5Level2Amount 0
616000785 0
616000786 0
616000787 0
616000788 0
616000789 0
Effect4Level3Amount 0
Effect3Level4Amount 0
Effect2Level5Amount 0
Effect1Level0Amount 0
Effect5Level1Amount 0
Effect4Level2Amount 0
Effect3Level3Amount 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
Effect2Level4Amount 0
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
Effect1Level5Amount 0
Effect5Level0Amount 0
Effect4Level1Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
CastTargetAdditionalUnitsRadius 0
Effect3Level2Amount 0
Effect2Level3Amount 0
Coefficient2 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
CastRangeDisplayOverride 0
Effect1Level4Amount 0
Effect5Level5Amount 0
Effect4Level0Amount 0
Effect3Level1Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
Effect2Level2Amount 0
MissileGravity 0
Effect5Level4Amount 0
HaveHitBone 1
Effect4Level5Amount 0
Effect3Level0Amount 0
ManaCost1 0
ManaCost2 0
ManaCost3 0
ManaCost4 0
ManaCost5 0
StartCooldown 0
Effect2Level1Amount 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
Effect5Level3Amount 0
HitEffectName Ezreal_TrueShot_tar.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
237522587 0
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 3500.0000
CastRange2 3500.0000
CastRange3 3500.0000
CastRange4 3500.0000
CastRange5 3500.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 350.0000
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
944948707 0
HitBoneName spine
AfterEffectName AnnieBasicAttack_mis.troy
Cooldown 10.0000
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 3000.0000
AnimationName Spell1
DisplayName game_spell_displayname_XarinR
TextFlags AffectEnemies | AffectNeutral | AffectMinions | AffectHeroes
Level3Desc Level 3
CanCastWhileDisabled 0
InventoryIcon LuxFinaleFunkeln.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
CantCancelWhileChanneling 0
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
HaveAfterEffect 0
Sound_CastName Chloenil_Attack_1b_Impact_1.wav
MissileBoneName chest
HaveHitEffect 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
CantCastWhileRooted 0
LineMissileBounces 0
SelectionPreference foe
Cooldown1 60.0000
Cooldown2 60.0000
Cooldown3 60.0000
Cooldown4 10.0000
Cooldown5 10.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinR
MissileEffect rhyzebasicattack2_mis.troy
DeathRecapPriority 0
CastConeDistance 100.0000
Sound_HitName Chloenil_Attack_1a_Release_1.wav
LineWidth 250.0000
Level4Desc Level 4
AlternateName EzrealTrueshotBarrage
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinR
Effect1Level3Amount 650.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
Description game_spell_description_XarinR
AnimationLoopName Spell4_chan
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
CastRange 3500.0000
Level1Desc Level 1
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName Spell4_down
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 500.0000
Level5Desc Level 5
CastType 0
LineMissileTrackUnits 0

~-~-~-~-~-~-XarinRDamageExtended~-~-~-~-~-~-
CastRange: 3500
Delay: 600
MissileSpeed: 3000
MissileMinSpeed: -1
MissileMaxSpeed: -1
LineWidth: 250
CastRadius: 299
CastRadiusSecondary: -1

Flags 4310016
CastRadius 299,3
DelayCastOffsetPercent 0,75
DelayTotalTimePercent -0,5
Coefficient 0,7
OverrideCastTime 0,6
CastFrame 7,5
FloatVarsDecimals1 2
FloatVarsDecimals2 2
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
TargettingType 7
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
SubjectToGlobalCooldown 1
Effect4Level4Amount 0
Effect3Level5Amount 0
Effect2Level0Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
TriggersGlobalCooldown 1
Effect5Level2Amount 0
616000785 0
616000786 0
616000787 0
616000788 0
616000789 0
Effect4Level3Amount 0
Effect3Level4Amount 0
Effect2Level5Amount 0
Effect1Level0Amount 0
Effect5Level1Amount 0
Effect4Level2Amount 0
Effect3Level3Amount 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
Effect2Level4Amount 0
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
Effect1Level5Amount 0
Effect5Level0Amount 0
Effect4Level1Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
CastTargetAdditionalUnitsRadius 0
Effect3Level2Amount 0
Effect2Level3Amount 0
Coefficient2 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
CastRangeDisplayOverride 0
Effect1Level4Amount 0
Effect5Level5Amount 0
Effect4Level0Amount 0
Effect3Level1Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
Effect2Level2Amount 0
MissileGravity 0
Effect5Level4Amount 0
HaveHitBone 1
Effect4Level5Amount 0
Effect3Level0Amount 0
ManaCost1 0
ManaCost2 0
ManaCost3 0
ManaCost4 0
ManaCost5 0
StartCooldown 0
Effect2Level1Amount 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
Effect5Level3Amount 0
HitEffectName Ezreal_TrueShot_tar.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
237522587 0
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 3500.0000
CastRange2 3500.0000
CastRange3 3500.0000
CastRange4 3500.0000
CastRange5 3500.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 350.0000
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
944948707 0
HitBoneName spine
AfterEffectName AnnieBasicAttack_mis.troy
Cooldown 10.0000
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 3000.0000
AnimationName Spell1
DisplayName game_spell_displayname_XarinR
TextFlags AffectEnemies | AffectNeutral | AffectMinions | AffectHeroes
Level3Desc Level 3
CanCastWhileDisabled 0
InventoryIcon LuxFinaleFunkeln.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
CantCancelWhileChanneling 0
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
HaveAfterEffect 0
Sound_CastName Chloenil_Attack_1b_Impact_1.wav
MissileBoneName chest
HaveHitEffect 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
CantCastWhileRooted 0
LineMissileBounces 0
SelectionPreference foe
Cooldown1 60.0000
Cooldown2 60.0000
Cooldown3 60.0000
Cooldown4 10.0000
Cooldown5 10.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinR
MissileEffect rhyzebasicattack2_mis.troy
DeathRecapPriority 0
CastConeDistance 100.0000
Sound_HitName Chloenil_Attack_1a_Release_1.wav
LineWidth 250.0000
Level4Desc Level 4
AlternateName EzrealTrueshotBarrage
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinR
Effect1Level3Amount 650.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
Description game_spell_description_XarinR
AnimationLoopName Spell4_chan
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
CastRange 3500.0000
Level1Desc Level 1
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName Spell4_down
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 500.0000
Level5Desc Level 5
CastType 0
LineMissileTrackUnits 0

~-~-~-~-~-~-XarinE~-~-~-~-~-~-
CastRange: 25000
Delay: 0
MissileSpeed: 20
MissileMinSpeed: 20
MissileMaxSpeed: 20
LineWidth: 0
CastRadius: 250
CastRadiusSecondary: 0

Flags 115712
Cooldown 0,75
Cooldown1 0,75
Cooldown2 0,75
Cooldown3 0,75
Cooldown4 0,75
Cooldown5 0,75
DelayCastOffsetPercent -0,5
DelayTotalTimePercent -0,5
Effect5Level2Amount 2,5
Coefficient 0,6
Effect2Level5Amount 1,5
Effect5Level1Amount 2,5
Effect2Level4Amount 1,5
Effect5Level5Amount 2,5
CastFrame 7,5
Effect5Level4Amount 2,5
Effect5Level3Amount 2,5
FloatVarsDecimals2 2
FloatVarsDecimals3 2
FloatVarsDecimals4 2
FloatVarsDecimals5 2
FloatVarsDecimals6 2
TargettingType 2
FloatStaticsDecimals1 2
FloatStaticsDecimals2 2
FloatStaticsDecimals3 2
FloatStaticsDecimals4 2
FloatStaticsDecimals5 2
FloatStaticsDecimals6 2
CircleMissileRadialVelocity 0
Effect3Level5Amount 0
Effect2Level0Amount 0
Effect2Level6Amount 0
LocationTargettingLength1 0
LocationTargettingLength2 0
LocationTargettingLength3 0
LocationTargettingLength4 0
LocationTargettingLength5 0
LocationTargettingLength6 0
CircleMissileAngularVelocity 0
616000785 0
MissileAccel 0
Effect3Level4Amount 0
Effect1Level0Amount 0
FloatVarsDecimals1 1
Effect1Level6Amount 0
MissileLifetime 0
LuaOnMissileUpdateDistanceInterval 0
IsDisabledWhileDead 1
LineMissileTimePulseBetweenCollisionSpellHits 0
Effect5Level0Amount 0
LineDragLength 0
Effect5Level6Amount 0
LineMissileDelayDestroyAtEndSeconds 0
CastTargetAdditionalUnitsRadius 0
Coefficient2 0
LocationTargettingWidth1 0
LocationTargettingWidth2 0
LocationTargettingWidth3 0
LocationTargettingWidth4 0
LocationTargettingWidth5 0
LocationTargettingWidth6 0
CastRangeDisplayOverride 0
OverrideCastTime 0
CastRadiusSecondary 0
Effect4Level0Amount 0
LineWidth 0
Effect4Level6Amount 0
MissilePerceptionBubbleRadius 0
CantCancelWhileWindingUp 1
MissileGravity 0
HaveHitBone 1
Effect3Level0Amount 0
ManaCost1 0
ManaCost2 0
ManaCost3 0
ManaCost4 0
ManaCost5 0
ManaCost6 0
MissileFixedTravelTime 0
Effect3Level6Amount 0
StartCooldown 0
Version 1
LineMissileTargetHeightAugment 0
SubjectToGlobalCooldown 0
Effect4Level4Amount 180.0000
HitEffectName missing_instant.troy
ParticleStartOffset 0.0000 0.0000 0.0000
237522587 0
RangeIndicatorTextureName DefaultRangeIndicator.dds
LineMissileCollisionFromStartPoint 0
CastRange1 25000.0000
CastRange2 25000.0000
CastRange3 25000.0000
CastRange4 25000.0000
CastRange5 25000.0000
CastRange6 1200.0000
BelongsToAvatar 0
HavePointEffect 0
Effect1Level1Amount 150.0000
TriggersGlobalCooldown 0
Level2Desc Level 2
MissilePerceptionBubbleRevealsStealth 0
Effect4Level3Amount 140.0000
944948707 0
Level6Desc Level 6
HitBoneName
CastRadius 250.0000
AfterEffectName missing_instant.troy
CannotBeSuppressed 0
MissileSpeed 20.0000
Effect4Level2Amount 100.0000
1536257324 0
AlwaysSnapFacing 0
Effect3Level3Amount 12.0000
AnimationName Spell4
DisplayName game_spell_displayname_XarinE
TextFlags AffectEnemies | AffectNeutral | AffectMinions | AffectHeroes
Level3Desc Level 3
InventoryIcon1 LeonaSolarFlare.dds
InventoryIcon2
CanCastWhileDisabled 0
UseMinimapTargeting 0
Effect1Level5Amount 40.0000
InventoryIcon LeonaSolarFlare.dds
MissileTargetHeightAugment 100.0000
CantCancelWhileChanneling 0
Effect4Level1Amount 60.0000
LineMissileEndsAtTargetPoint 0
PointEffectName
HaveAfterEffect 0
MissileBoneName R_hand
HaveHitEffect 0
UseAnimatorFramerate 0
CastConeAngle 45.0000
LockConeToPlayer 0
Effect3Level2Amount 12.0000
CantCastWhileRooted 0
LineMissileBounces 0
Effect2Level3Amount 4.0000
SelectionPreference friend
MissileMinSpeed 20.0000
Cooldown6 150.0000
DynamicTooltip game_spell_tooltip_XarinE
Effect1Level4Amount 35.0000
MissileEffect AnnieBasicAttack_mis.troy
DeathRecapPriority 0
CastConeDistance 100.0000
Level4Desc Level 4
Effect3Level1Amount 12.0000
AlternateName KogMawLivingArtillery
Effect2Level2Amount 3.0000
DynamicExtended game_spell_levelup_XarinE
MissileMaxSpeed 20.0000
Effect1Level3Amount 250.0000
CanOnlyCastWhileDead 0
CastRadiusTexture AOE.tga
Description game_spell_description_XarinE
AnimationLoopName
Effect4Level5Amount 220.0000
IsToggleSpell 0
ApplyAttackDamage 0
CastRange 25000.0000
Level1Desc Level 1
Effect2Level1Amount 2.0000
CastRangeUseBoundingBoxes 0
AnimationWinddownName
BounceRadius 450.0000
SpellRevealsChampion 1.0000
Effect1Level2Amount 200.0000
Level5Desc Level 5
CastRadiusSecondaryTexture
CastType 0
LineMissileTrackUnits 0

Statystyki

Lore1 “game_character_lore_Xarin”
BaseStaticHPRegen 0.9
CritDamageBonus 2
SpellBlockPerLevel “0”
BaseFactorHPRegen “0”
SelectionRadius 88.8889
Passive1Icon “AlZahar_SummonVoidling.dds”
Description “game_character_description_Xarin”
Passive1LuaName “AlZaharSummonVoidling”
Passive1Name “game_character_passiveName_Xarin”
AttackDelayCastOffsetPercent -0.02926
ArmorMaterial “Flesh”
HPPerLevel “80”
ExtraSpell3 “XarinE”
ExtraSpell2 “XarinRDamageExtended”
ExtraSpell1 “XarinRDamage”
AbilityPowerIncPerLevel “0”
HPRegenPerLevel 0.11
AcquisitionRange “600”
Armor 12
BaseDodge “0”
AttackDelayOffsetPercent “0”
BaseAttack_Probability 0.75
BaseDamage 51.66
LevelDodge “0”
PathfindingCollisionRadius 40.5444
CritAttack “XarinCritAttack”
IsMelee “No”
ArmorPerLevel 3.5
ExtraAttack1_Probability 0.25
ExtraAttack1 “XarinBasicAttack2”
SpellBlock “30”
AttackRange “550”
MPRegenPerLevel 0.12
DamagePerLevel 3
CritPerLevel “0”
MoveSpeed 315
MPPerLevel 45
BaseCritChance “0”
AttackSpeedPerLevel 1.36
PassLev1Desc1 “game_character_passiveDescription_Xarin”
BaseMP “250”
BaseHP “380”
BaseStaticMPRegen 1.4
CritAttack_AttackDelayOffsetPercent -0.02926
Spell4 “XarinEWrapper”
Spell3 “XarinBolt”
Spell2 “XarinSiege”
Spell1 “XarinR”
BaseFactorMPRegen “0”
BaseAbilityPower “0”
Name “game_character_displayname_Xarin”
Tips2 “game_character_opposing_tips_Xarin”
Tips1 “game_character_tips_Xarin”
SelectionHeight 302.7778
Uwaga – w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie potwierdzania wiarygodności źródła wycieku.

EDIT: Coraz bardziej prawdopodobna jest opcja iż jest to jedynie fake.

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.