Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Turniej HyperX i Komputronika

Witajcie, wraz z HyperX i Komputronikiem chcemy Was zaprosić do udziału w turnieju League of Legends, który się odbędzie już w grudniu. Główne założenia:

 • Eliminacje online 06-07.12.2014
 • Finały (offline) na żywo w Komputronik Megastore w Warszawie 13.12.2014 (półfinał, finał i mecz o trzecie miejsce)
 • Summoners Rift – 5 vs 5 na serwerze EAST
 • Bezpłatny udział
 • Ograniczenie do 64 drużyn
 • Wartość łącznej puli nagród przekracza 8 500 zł!
 • Już dziś się zgłaszajcie! Ograniczona liczba miejsc!

SPONSORZY TURNIEJU

 

 


NAGRODY

 

I miejsce – nagrody o wartości 1000 zł / osobę

 • 5x dysk HyperX Fury 2.5” SSD 240GB (Serial ATA 3)

 • 5 x słuchawki HyperX Cloud

 • 5x pamięć USB HyperX Fury 64GB USB 3.0 90/30 MB/s

II miejsce – nagrody o wartości 540 zł / osobę

 • 5x słuchawki HyperX Cloud
 • 5x pamięć USB HyperX Fury 64GB USB 3.0 90/30 MB/s

III miejsce – nagrody o wartości 170 zł / osobę

 • 5x pamięć USB HyperX Fury 64GB USB 3.0 90/30 MB/s

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ SIĘ DO TURNIEJU HYPERX & KOMPUTRONIK?

 

Prosimy wysyłać mail ze zgłoszeniem na adres turniej@mmo24.pl. W mailu musi się znaleźć:

 1. nazwa drużyny
 2. skład drużyny, w układzie: kowalski (Team Leader), x, y, z, a. Rezerwa: 1, 2 – podajecie nick przywoływacza z LoL’a
 3. namiary na TL (obowiązkowo mail, komunikator GG lub Skype)
 4. logo zespołu 100 x 100 px (proszę o stosowanie się do wymiarów!)
 5. w tytule maila proszę wpisać “Zgłoszenie do turnieju HyperX & Komputronik League of Legends”
 6. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 03.12.2014 lub do osiągnięcia limitu drużyn (64)

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 

 1. Proszę nie używać obraźliwych nazw drużyn, inaczej będziemy odrzucać podania
 2. Każda drużyna może mieć ławkę rezerwowych (maksymalnie 2 osoby), podajecie nicki przy zgłoszeniu drużyny. W przypadku zmiany TL musimy dostać informację z wyprzedzeniem
 3. Każdy członek drużyny musi mieć przynajmniej 20 lvl i posiadać minimum 16 championów (nie licząc darmowej rotacji)
 4. TL muszą mieć dostęp do TS – wymagany jest mikrofon

W przypadku pytań proszę się kontaktować na mail: ganisz@mmo24.pl


REGULAMIN TURNIEJU HYPERX & KOMPUTRONIK

 

I Ogólne

 • 1.1 Organizatorem turnieju jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS   0000270885 ,NIP 9720902729, REGON 634404229, zwana dalej „Komputronik”
 • 1.2 Turniej Hyper & Komputronik League of Legends, dalej zwany “Turniejem”, prowadzi firma Logrus Marcin Rausch, zwana dalej “MMO24.pl” | kontakt: ganisz@mmo24.pl
 • 1.3 Mecze rozgrywane będą na Summoners Rift, 5 vs 5.
 • 1.4 Mecze rozgrywane będą na serwerze EU Nordic & East
 • 1.5 Mecze rozgrywane będą na CUSTOM TOURNAMENT DRAFT
 • 1.6 Termin przyjmowania zgłoszeń – 03.12.2014

II Drużyny

 • 2.1 Drużyna składa się z 5 osób + maksymalnie 2 osoby rezerwowe.
 • 2.2 Skład drużyny musi być stały przez cały przebieg turnieju.
 • 2.3 Nazwy członków drużyny podane w zgłoszeniu muszą odpowiadać prawdziwym nickom w LoL’u.
 • 2.4 Minimalny lvl przywoływacza to 20.
 • 2.5 Każdy członek teamu musi mieć przynajmniej 16 championów (nie licząc darmowej rotacji)
 • 2.6 Zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny.
 • 2.7 Turniej jest w kategorii Open, nie ma ograniczeń co, do dywizji poszczególnych graczy.

III Struktura Turnieju

 • 3.1 Turniej będzie składał się z dwóch faz – eliminacji oraz finałów.
 • 3.2 Mecze eliminacyjne I tury rozgrywane będą na zasadach BO1.
 • 3.3 Mecze finałowe -(1/2, finał, mecz o III miejsce) rozgrywane będą na zasadach BO3.
 • 3.4 Mecze eliminacyjne rozgrywane będą 06-07.12.2014
 • 3.5 Mecze finałowe rozgrywane będą 13.12.2014
 • 3.6 Szczegółowe harmonogramy godzinowe będą podane najpóźniej na 3 dni przed rozgrywkami.

IV Organizacja meczów

 • 4.1 W zależności od ilości zgłoszeń, zostaną przygotowane grupy eliminacyjne, w których odbędą się mecze I etapu eliminacji.
 • 4.2 Termin podania grup eliminacyjnych – 04.12.2014
 • 4.3 TL drużyn są zobowiązani do pojawienia się na TS na odpowiednim kanale, który jest opisany zgodnie z grupą i numerem meczu. Szczegóły podamy wraz z informacją o grupach eliminacyjnych [pkt. 4.2]
 • 4.4 Przed rozpoczęciem meczów będzie sprawdzana obecność, brak obecności TL na TS lub niekompletna drużyna w Lobby gry, oznaczać będzie walkovera dla drużyny przeciwnej. Wyjątek [pkt. 4.5]
 • 4.5 Margines czasowy ustanawia się na 15 minut od terminu planowanego startu.
 • 4.6 Ustalenie kto pierwszy pickuje, a kto banuje, będzie losowe w przypadku BO1. W BO3, losowe, naprzemienne.

V Nagrody

 • 5.1 Nagrody przyznawane są za miejsca 1-3.
 • 5.2 Nagrody są zapewnione dla pięciu zawodników tworzących podstawowy skład teamu.
 • 5.3 Nagrody zostaną przekazane podczas imprezy lub wysłane na adres Team Leadera.
 • 5.4 Nagrodami w turnieju są:
  • I miejsce

   • 5x dysk HyperX Fury 2.5” SSD 240GB (Serial ATA 3)
   • 5 x słuchawki HyperX Cloud
   • 5x pamięć USB HyperX Fury 64GB USB 3.0 90/30 MB/s

   II miejsce

   • 5x słuchawki HyperX Cloud
   • 5x pamięć USB HyperX Fury 64GB USB 3.0 90/30 MB/s

   III miejsce

   • 5x pamięć USB HyperX Fury 64GB USB 3.0 90/30 MB/s
 • 5.5 Wszystkie nagrody obejmuje dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, Nr 51, Poz. 307 z poźn. zm.) Organizator zobowiązuje się uiścić w/w podatek dochodowy w imieniu Laureatów.
 • 5.6 Organizator zastrzega sobie prawo 30 dni roboczych do przekazania nagród zwycięskiej drużynie drogą pocztową.
 • 5.7 Pozostałe miejsca nie są premiowane nagrodami, przy czym organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nagród dodatkowych.
 • 5.8 Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
 • 5.9 Nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość pieniężną.

VI Utrata połączenia

 • 6.1 Nieoczekiwany błąd gry/Nieumyślna utrata połączenia: Każda utrata połączenia przez gracza spowodowana błędem klienta gry, systemu operacyjnego, siecią, komputerem, lub/i utratą zasilania.
 • 6.2 Opuszczenie gry/naumyślne wyjście: Utrata połączenia spowodowane czynami gracza. Decyzje w takich przypadka będzie podejmował sędzia, drużyna gracza który opuścił grę może automatycznie zostać ogłoszona przegraną lub gra będzie kontynuowana z jednym graczem mniej.
 • 6.3 Błąd serwera: Całkowita utrata połączenia przez jednego lub wielu graczy z powodu problemów z serwerem.
 • 6.4 Jeśli nieoczekiwany błąd gry/nieumyślna utrata połączenia nastąpi w ciągu pierwszych 3 minut gry i przed przelaniem pierwszej krwi LUB gracz uświadczy błąd klienta lub nie uda mu się wejść do gry po wyborze bohatera, mecz będzie musiał zostać rozpoczęty od nowa. W przypadku gdy błąd wystąpi po przelaniu pierwszej krwi lub po upłynięciu 3 minut, gra będzie kontynuowana. Gracz który doświadczył problemów może wrócić do gry jak tylko będzie mógł.
 • 6.5 Jeśli gracz naumyślnie opuści grę, mecz jest kontynuowany.

VII Nieuczciwa gra

 • 7.1 Użycie programów pozwalających na oszukiwanie
 • 7.2 Naumyślne rozłączenie się z gry
 • 7.3 Użycie jakichkolwiek ustawień, które nie są standardowe i dozwolone
 • 7.4 Naumyślne przegranie meczu
 • 7.5 Niesportowe zachowanie lub zachowanie mające na celu przeszkadzanie innym graczom (np. krzyczenie), niepoprawne i/lub nieprofesjonalne zachowanie w stosunku co do innych graczy (również w grze).
 • 7.6 Użycie błędu w oprogramowaniu które zostanie uznane przez sędziów jako nieuczciwe.
 • 7.7 Jeśli graczy zostanie złapany na naruszaniu zasad lub grze nie fair, może on dostać ostrzeżenie, jego drużyna może zostać ogłoszona przegraną lub w szczególnych przypadkach może zostać zdyskwalifikowana z turnieju.
 • 7.8 Użycie Pauzy musi być ustalone z drużyną przeciwną, jeśli jest to nadużywana opcja wówczas może być potraktowane przez sędziego jako nieuczciwa gra. Wówczas sędzia może nakazać natychmiastowe uruchomienie gry, lub podjąć decyzję o dyskwalifikacji.

VIII Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 • 8.1 Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Turnieju mogą być składane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być przesłana na następujący adres korespondencyjny Organizatora tj. Micro-Star Netherlands Holding B.V. Przedstawicielstwo w Polsce ul.Piękna 18, Warszawa w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, wskazanie nazwy Turnieju, którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 • 8.2 Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również nie spełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
 • 8.3 Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

IX Dane osobowe

 • 9.1 Podczas trwania Turnieju Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następniebędą przez niego przetwarzane (etap zgłoszeń).
 • 9.2 Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych.
 • 9.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Turnieju odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.).
 • 9.4 Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

X Postanowienia końcowe

 • 10.1 Powyższy regulamin dotyczy turnieju HyperX & Komputronik League of Legends
 • 10.2 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do Organizatora turnieju.
 • 10.3 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
 • 10.4 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

PATRONI MEDIALNI

 

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.