Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Regulamin konkursu Mikolajkowego

6 grudnia – Konkurs MikoLajkowy

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs MikoLajkowy” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest How2Win.pl
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.how2win.pl oraz na profilu Facebook-owym portalu how2win.pl w dniu 6 grudnia 2014 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem portalu how2win.pl na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu portalu how2win.pl i tym samym zyskała status Fana.


§ 3
ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Konkurs będzie aktywny na portalu how2win.pl od godziny 00:00:01 do godziny 23:59:59, dnia 6 grudnia 2014 roku. W tym czasie na portalu how2win.pl w trzech artykułach zajdą zmiany związane z motywem mikołajek.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora konkursu z nazwami wszystkich trzech artykułów.
 3. W przeciągu całego dnia (6 grudnia) na fanpage’u how2win.pl będą pojawiały się podpowiedzi dotyczące artykułów konkursowych. Podpowiedzi będą miały różne formy i pojawią się o godzinie 12.00, 16.00 oraz 20.00.

§ 4
NAGRODY

 1. Nagrodę otrzymuje dwóch Uczestników, którzy jako pierwsi przysłali swoje odpowiedzi oraz trzech zdobywców nagrody w Konkursie będzie losowanych spośród wszystkich Uczestników, którzy prawidłowo przesłali swoje odpowiedzi na adres e-mail’owy how2winpl@gmail.com.
 2. Nagrodą w Konkursie jest PaySafeCard o wartości 1780 RP (Riot Points) dla wszystkich pięciu wygranych i dodatkowo kod na Riot Ward Skin dla dwóch najszybszych prawidłowo zgłoszonych Uczestników.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Przewodniczący komisji będzie odpowiedzialny za przekazanie nagrody zwycięzcy Konkursu.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail, z którego wysłano odpowiedź w trakcie Konkursu.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest prawidłowe podanie trzech tytułów artykułów konkursowych oraz podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, link do profilu Facebook, które posiada status Fana fanpage’a how2win.pl (patrz § 2).
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.how2win.pl.
Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.