Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Poprawki w skórkach, eksperymentalne zmiany w Teemo

Na serwer testowy PBE wprowadzona została kolejna aktualizacja przynosząca ze sobą między innymi poprawki w skórkach i ich splash artach.

Przegląd nowości z tego patcha zaczniemy od poprawek w splashu Prestiżowej Edycji K/DA Ahri, które mają odzwierciedlać zmiany jakie przeszła sama skórka. Grafika ta prezentuje się następująco.

Teraz przejdźmy już do zmian w samych skórkach zaczynając od poprawek w Kayle, w której wyraźniej zaznaczono obecność zbroi:

[Stara Wersja]

W przypadku Riot Kayle poprawiono kolory widoczne w wersji z poziomu 11.

[Stara Wesja]

[Stara Wersja]

Natomiast w przypadku Prestiżowej Edycji K/DA Ahri kolor sfery został zmieniony na złoty, a skórka otrzymała drobne poprawki

[Stara Wersja]

Do omówienia pozostały już tylko zmiany w balansie, do których od razu teraz przejdziemy:

Akali - zmiany te odnoszą się do wersji z serwerów live


Assassin's Mark (Pasyw)

 • Czas trwania bonusów do prędkości poruszania się została zwiększona do połowy czasu trwania buffu pasywa (2 sekundy)
Twilight Shroud (W)
 • Akali jest od teraz odkrywana przez wieże tylko jeśli znajduje się ona w zasięgu jej ataku – dotychczas miało to miejsce również jeśli znajdowała się w zasięgu jej wzroku
 • Od teraz efekt zwiększający czas trwania tej umiejętności o 3 sekundy aktywowany w momencie wyjścia i wejścia do chmury działa tylko raz – dotychczas stackował się on do 6 razy
Shuriken Flip (E)
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przez pierwsze użycie tej umiejętności została zwiększona z 60/90/120/150/180 do 70/105/140/175/210
Perfect Execution (R)
 • Czas odnowienia została zmniejszona z 120/100/80 do 100/90/80  sekund

Kayle


Ogólne Zmiany

 • Bazowa ilość AD została zwiększona z 50 do 52
Divine Ascent (Pasyw)
 • Czas przez jaki działają efekty tej umiejętności został zwiększony z 3 do 5 sekund
 • Od teraz buff ten jest odświeżany w momencie zaatakowania wieży tak jak to ma miejsce w przypadku Q Ashe
Celestial Blessing (W)
 • Zasięg castowania został zwiększony z 700 do 900
 • Koszt many został zmniejszony z 80/85/90/95/100 do 70/75/80/85/90
 • Od teraz gdy spróbujemy użyć tej umiejętności na sojuszniku znajdującym się poza naszym zasięgiem, Kayle spróbuje podejść do niego i użyć tej umiejętności na nim zamiast używać jej na sobie
Divine Judgment (R)
 • Zasięg castowania został zmniejszony z 1100 do 900 jednostek

Skarner


Ogólne Zmiany

 • Od teraz przeciwnicy nie mogą zobaczyć na mini-mapie czy przejmujemy obecnie Kryształy
 • Zasięg działania Kryształów została zwiększona z 1150 do 1600 jednostek
 • Kryształ znajdujący się po stronie czerwonej drużyny został przesunięty by obejmować swoim zasięgiem obóz Krugsów i Raptorów

Sylas


Chain Lash (Q)

 • Wartość przelicznika z AP została przywrócona do 0.6
Kingslayer (W)
 • Bazowa ilość obrażeń została przywrócona do  60/90/120/150/180
 • Wartość przelicznika z AP została zwiększona z 0.55 do 0.65

Teemo - zmiany te są eksperymentalne i nie są planowane na nadchodzący patch


Ogólne Zmiany
 • Bazowa wartość regeneracji many została zwiększona z 1.92 do 2.5
 • Wartość przyrostu regeneracji many na poziom została zwiększona z 0.09 do 0.15
 • Wartość przyrostu many na poziom została zwiększona z 20 do 25
Toxic Shot (Pasyw)
 • Umiejętność ta została przesunięta z E do Pasywa
 • Usunięty został przelicznik z AP na dodatkowe obrażenia zadawane przez auto-ataki
 • Usunięty został przelicznik z AP na obrażenia zadawane przez truciznę
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przez truciznę w czasie 4 sekund została zwiększona z 24-120 do 24-192
 • Dodano nowy efekt: “Obrażenia z tej umiejętności (zarówno zadawane przez auto-ataki jak i truciznę) są zwiększane o 50% jeśli cel znajduje się już pod wpływem innej Trucizny”
Blinding Dart (Q)
 • Ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z 80/125/170/215/260 (+0.8 AP) do 80/115/150/185/220 (+0.6 AP)
 • Od teraz umiejętność ta nakłada efekt Trucizny
Move Quick (W)
 • Od teraz efekt tej umiejętności nie przerywa Stealtha
Guerilla Warfare (E)
 • Umiejętność ta została przesunięta z Pasywa do E
 • Czas przez jaki Teemo musi pozostawać nieruchomo by aktywować tą umiejętność został zmniejszony z 1.5 do 1 sekundy
 • Efekt ukrycia został zmieniony z “Teemo staje się niewidzialny do momentu gdy poruszy się on, wykona jakąś akcję lub zostanie przeniesiony” na “Teemo pokrywa się Kamuflażem na 3-5 sekund (czas trwania tego efektu nie zmniejsza się gdy Teemo znajduje się w krzakach)”
 • Od teraz w trakcie trwania tej umiejętności Teemo jest spowalniany o 25/22.5/20/17.5/15% – jest to związane z tym, że Kamuflaż pozwala mu na poruszanie się
 • Wartość przyznawanego bonusu do Attack Speedu została zmniejszona z 20/40/60/80% do 20/30/40/50/60%
Noxious Trap (R)
 • Ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z 200/325/450 (+0.5 AP) do 150/250/350 (+0.4 AP)
 • Ilość HP posiadanego przez grzyby została zwiększona z 6 do 6/8/10
 • Maksymalna ilość możliwie posiadanych grzybów została zwiększona z 3 do 3/4/5

Cut Down (Slot 3, Ścieżka Precyzji)

 • Wartość bonusu do obrażeń została zwiększona z 4-10% do 5-12%

źródło: =http://www.surrenderat20.net/2019/02/222-pbe-update-splash-and-skin-tweaks.html

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.