Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 9.17 Patch notes / Zmiany Patcha 9.17

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 9.17.

Zmiany w bohaterach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie AurelionSol.png

Center of the Universe (Pasyw):

 • Ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 20/23/26/29/32/35/38/40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/120/130 (+0.18-0.35 AP) na 16/18/20/22/24/27/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 (+0.25 AP)

Starsurge (Q):

 • Czas odnowienia został zmieniony z 10 na 11/10/9/8/7 sekund
 • Wartość bonusu do prędkości poruszania się została zwiększona z 10% do 20%
 • Dodany został nowy efekt: “Jeśli Aurelion Sol porusza się szybciej niż wystrzelony przez niego pocisk to pocisk przyspieszy by nadążyć za nim”

Celestial Expansion (W) – umiejętność ta została zreworkowana:

 • Aurelion Sol przenosi gwiazdy do zewnętrznego kręgu zwiększając ich obrażenia (do 150%) i sprawiając, że kręcą się one szybciej, jednak ich prędkość maleje z czasem. Po ponownym użyciu tej umiejętności lub po upływie 3 sekund gwiazdy powracają na swoje pierwotne miejsce przyznając Aurelion Solowi 40% bonus do prędkości poruszania się malejący w czasie 1.5 sekundy
 • Czas odnowienia: 8/6.5/5/3.5/2 sekundy
 • Koszt many: 70/80/90/100/110

Comet of Legend (E):

 • Pasyw przyznający bonus do prędkości poruszania się został usunięty
 • Zasięg został zwiększony z 3000/4000/5000/6000/700 do 5500/6000/6500/7000/7500
 • Czas odnowienia został zwiększony z 60/55/50/45/40 do 80/70/60/50/40 sekund
 • Prędkość poruszania się po aktywacji została zwiększona z 600 do 600/650/700/750/800
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Galio.png

Ogólne Zmiany”

 • Bazowa wartość regeneracji many na 5 sekund została zwiększona z 9.335 do 9.5

Winds of War (Q):

 • Czas odnowienia został zmniejszony z 14/13/12/11/10 do 12/11.5/11/10.5/10 sekund

Shield of Durand (W):

 • Bazowa ilość minimalnych obrażeń została zwiększona z 10/20/30/40/50 do 20/35/50/65/80
 • Bazowa ilość maksymalnych obrażeń zostałazwiększona z 30/60/90/120/150 do 60/105/150/195/240
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kalista.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zwiększona z 67 do 69
 • Bazowa ilość Many została zwiększona z 231.8 do 250
 • Wartość przyrostu Many na poziom została zwiększona z 35 do 45
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kayle.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość Armora została zwiększona z 26 do 29

Divine Ascent (Pasyw):

 • Zasięgowe auto-ataki (dotychczasowa druga ewolucja) są od teraz dostępne po pierwszej ewolucji
 • Obrażenia AoE przy auto-atakach (dotychczasowa pierwsza ewolucja) są od teraz dostępne po drugiej ewolucji
 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się w została zmieniona z “15% w momencie poruszania się w stronę wrogiego championa” na “8%”
 • Od teraz przyznawany bonus do Attack Speedu stackuje się również od ataków na wieżę
 • Zasięg auto-ataków po pierwszej ewolucji został zmniejszony z 550 do 525
 • Usunięto efekt sprawiający, że w momencie posiadania zasięgowych auto-ataków zwiększana była wartość przyznawanego bonusu do Attack Speedu
 • Usunięto efekt sprawiający, że po trzeciej ewolucji auto-ataki Kayle zadawały nieuchronne obrażenia
 • Dodano nowy efekt: “Po 3 ewolucji Kayle zyskuje 50 zasięgu auto-ataków” – zasięg wynosi zatem wtedy 575

Radiant Blast (Q):

 • Dodano nowy efekt: “Jeśli umiejętność ta trafi wrogiego championa, przywracane jest 50% jest koszu many”
 • Opóźnienie castowania zostało zmniejszone z 0.5 do 0.25 sekundy
 • Czas castowania został zmieniony z “zależny od timera auto-ataków” na 0.25 sekundy
 • Prędkość pocisku została zmniejszona z 2000 do 1600
 • Zasięg został zmniejszony z 950 do 900
 • Wartość efektu zmniejszającego ilość Armora i Magic Resist celu została zmniejszona z 20% do 15%
 • Czas przez jaki efekt zmniejszania ilości Armora i Magic Resist pozostaje aktywny został zwiększony z 3 do 4 sekund
 • Usunięty został błąd sprawiający, że pocisk nie leciał tak daleko jak powinien jeśli trafił on wroga zaraz po wypuszczeniu

Starfire Spellblade (E):

 • Ilość przyznawanych bonusowych magicznych obrażeń została zmieniona z 8-16% (+1% za każde 100 AP) na 8/9/10/11/12% (+2% za każde 100 AP) brakującego HP celu
 • Wartość przelicznika z AP na obrażenia zadawane z pasywa została zwiększona z 0.2 do 0.25

Divine Judgment (R):

 • Koszt many został zmniejszony z 100 do 100/50/0
 • Zasięg efektu AoE został zwiększony z 475 do 500
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Leona.png

Shield of Daybreak (Q):

 • Czas odnowienia został zmniejszony z 6 do 5 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Lucian.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zwiększona z 61 do 64
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Neeko.png

Inherent Glamour (Pasyw):

 • Od teraz gracz może anulować umiejętność by wyjść z przebrania
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pantheon.png

Comet Spear (Q):

 • Przy naciśnięciu przycisku dodano nowy efekt: “Umiejętność zawsze uderza krytycznie w przypadku trafienia celów mających mniej niż 25% HP”

Aegis Assault (E):

 • Usunięto efekt zmniejszający obrażenia otrzymywane przez potwory
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Qiyana.png

Audacity (E):

 • Bazowa ilość obrażeń została zmniejszona z 70/105/140/175/210 do 60/95/130/165/200

Supreme Display of Talent (R):

 • Czas odnowienia R został zwiększony z 120/100/80 do 120 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ryze.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość Magic Resist została zwiększona z 30 do 34
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zyra.png

Stranglethorns (R):

 • Koszt many został zmniejszony z 100/120/140 do 100
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 130/120/110 do 110/100/90 sekund

Zmiany w Teamfight Tactics

Nowe Postacie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pantheon.png
 • Tier: 5
 • Pochodzenie: Dragon
 • Klasa: Guardian
 • Umiejętność: Grand Skyfall – Pantheon wyskakuje w powietrze, a następnie dolatuje do najdalszego wroga, ogłuszając na 4/6/8 sekund i zadając obrażenia równe 30/40/50% maksymalnego HP celu wszystkim wrogom trafionym po drodze
https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1162076653159235584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1162076653159235584&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.surrenderat20.net%2F2019%2F08%2F815-pbe-update-tft-updates-chroma.html

Zmiany balansujące

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Leona.png
 • Czas trwania spowolnienia nakładanego przez umiejętność została zmniejszona z 5/8/11 do 5/7/9 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Swain.png
 • Wartość uleczenia za każde uderzenie umiejętności zostanie zmniejszona z 50/90/130 do 40/70/100

Bonus za zebranie postaci o pochodzeniu Noble:

 • Wartość przyznawanego efektu leczącego zostanie zmniejszona z 35 do 25
 • Wartość bonusu do Armoru/Magic Resist została zmniejszona z 60 do 50

Bonus za zebranie postaci o pochodzeniu Yordle:

 • Szansa na uniknięcie auto-ataków została zwiększona z 30/55% do 35/60%

Bonus za zebranie postaci o klasie Assasin:

 • Wartość bonusu do obrażeń z uderzeń krytycznych została zmniejszona z 125/350% do 75/150%
 • Dodano nowy efekt: “+10/25% szansy na uderzenie krytyczne” – zmiany te są mocno eksperymentalne przez co nie ma pewności czy zostaną one wydane

Bonus za zebranie postaci z klasy Ranger:

 • Szansa na otrzymanie bonusu do Attack Speedu została zwiększona z 25/65% do 30/70%

Grevious Wounds:

 • Wartość efektu redukcji leczenia zostanie zmniejszona z 100% do 80%

Blood Thister:

 • Wartość efektu leczącego zostanie zmniejszona z 50% do 40% obrażeń zadawanych przez auto-atak

Hextech Gunblade:

 • Wartość efektu leczącego zostanie zmniejszona z 33% do 25% zadawanych obrażeń

Skórki oraz zmiany wizualne

Elderwood Ahri

1350 RP

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a

Elderwood Nocturne

1350 RP

 • Skórka ta na premierę otrzyma warianty chrome’a

Elderwood Veigar

1350 RP

 • Skórka ta na premierę otrzyma warianty chrome’a
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 45022.png

Infernal Galio

1350 RP

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a:

Infernal Shen

1350 RP

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a:

Infernal Varus

1350 RP

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a:

Kayle i Morgana

 • Poprawiony został splash art tych postaci. Dokładniej rzecz ujmując w nowej wersji tej grafiki nie widać już świecących oczu pod hełmem Kayle.

[Loading Screen / Bazowy Splash Morgany]

Inne

 • Do gry dodano nowe ikony przywoływacza

Elderwood Ahri Icon, Elderwood Nocturne Icon, Elderwood Veigar Icon

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4283.jpg

Full Harvest Nasus Icon “Ikona może zostać zdobyta poprzez wykonanie misji Chueseok 2019.” [Jest to nadchodzące koreańskie święto]

Songpyeon Poro Ico “Ikona może zostać zdobyta poprzez zakup przedmiotu Chueseok 2019.”

 • Do gry dodano nowe emotki

Looking for This?, Good as Gold, See Ya!

 • Do gry dodano zapowiadany wcześniej system patronów
 • Kolejna porcja skórek otrzymała historię:

Elderwood Veigar: “A small number of the Elderwood’s children remain largely unaffected by the growing influence of the Coven, to the relief of scholars and storytellers alike. Unfortunately, those particular children are some of the most whimsical and dangerous, including among their number the insane goblin Veigar and his cursed, hallucinogenic toadstools.”

Elderwood Ahri: “Fables of the trickster spirit Ahri have been part of mankind’s history for countless generations. Fair-skinned and eternally youthful, she is portrayed as a curious, quizzical member of the Elderwood’s feyfolk… though in recent years her heart has hardened, as she fights a growing corruption within her ancestral home.”

Elderwood Nocturne: “The great corpses of the Old Gods fed the land, and in time even the Elderwood would come to grow over their putrid rot– hiding it, perhaps, for a time. But the Gods never truly died and, with the resurgence of the Coven, one has risen again– Nocturne, the Eternal Nightmare.”

Infernal Varus: “The Infernal Varus rips massive gouts of magma from the foundation of the earth, before firing them in volleys at those who would fight back against him. Each arrow lands with the ferocity of an exploding volcano, reducing all resistance to ash.”

Full Metal Pantheon: “A former Full Metal Robot Fighting League champion (2x reign, 14 title defenses), Pantheon was forced to retire in disgrace after a scandal involving Targon Fabrications. Reemerging from retirement to face the chosen champion, Jayce, Pantheon may be damaged, but has found that revenge adequately charges his weapon systems.”

Infernal Galio: “A black-hearted monstrosity leading the hellish Infernal hordes, Galio is titanic even by the standards of his fiery kin. His steps melt the very bedrock beneath him, swallowing entire armies without so much as a second thought.”

Infernal Shen: “An Infernal warrior risen from the raging depths of the underworld, Shen appears on battlefields in the blink of an eye, shielding his fellow titans from even the most well-organized resistance.”

Full Metal Jayce: “Backed by RiotCorp as the Full Metal Fighting League’s first corporately sanctioned champion, Jayce has dethroned Pantheon and won the hearts of audiences worldwide– especially those who realize they gain 15 Riot Points every time they cheer his cyclonic blasts.”

Full Machine Viktor: “Created from the same circuitry as the Full Metal champion, Jayce, Viktor was cast into the tunnels beneath the robot fighting arenas to serve as a janitoribot– while his twin was groomed for glory, simulcast en español. Upgrading himself with the cast-offs of the destroyed, he has sworn la venganza.”

Full Metal Rammus: “Those who make it to the Full Metal Robot Fighting League– the premier institution for gear-crunching, robot-on-robot violence– must often face off against the fearsome Full Metal Rammus. It is an initial rite of passage, faced by every contender-bot, that leaves entire arenas in tremors…”

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.