Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 9.14 Patch notes / Zmiany Patcha 9.14

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 9.14.

Zmiany w bohaterach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Aatrox.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu regeneracji HP na poziom została zwiększona z 0.15 do 0.2

World Ender (R):

 • Czas odnowienia został zmniejszony z 140/120/100 do 120/100/80 sekund
 • Usunięto efekt pozwalający na wskrzeszenie
 • Wartość efektu wzmacniającego moc efektów leczących została zwiększona z 40/55/70% do 50/60/70%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ahri.png

Charm (E):

 • Ponownie dodany został efekt sprawiający, że umiejętność ta przerywa trwające dashe
 • Czas trwania efektu zwiększającego ilość otrzymywanych obrażeń został zmniejszony z 5 do 3 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Akali.png

Five Point Strike (Q):

 • Wartość przelicznika z AP została zwiększona z 0.7 do 0.8

Twilight Shroud (W):

 • Czas odnowienia został zmieniona z 25/22/19/16/13 na 20 sekund
 • Od teraz czas odnawiania naliczany jest od momentu użycia umiejętności, a nie jak dotychczas od momentu zniknięcia Chmury
 • Wartość efektu przywracającego energię została zwiększona z 40/50/60/70/80 do 80
 • Usunięty został efekt wydłużający czas przez jaki Chmura pozostaje na polu bitwy
 • Rodzaj ukrycia został zmieniony na typową Niewidzialność

Shuriken Flip (E):

 • Ilość obrażeń zadawanych przez pocisk została zmieniona z 70/105/140/175/210 (+0.7 bonusowego AD) do 40/70/100/130/160 (+0.35 całkowitego AD, +0.5 AP)
 • Ilość obrażeń zadawanych przez dash została zmieniona z 50/80/110/140/170 (+0.7 bonusowego AD) do 40/70/100/130/160 (+0.35 całkowitego AD, +0.5 AP)

Perfect Execution (R):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 100/85/70 do 120/110/100 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Alistar.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość many została zwiększona z 278.84 do 350
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie AurelionSol.png

Starsurge (Q):

 • Maksymalny czas trwania ogłuszenia została zwiększona z 1.65/1.8/1.95/2.1/2.25 do 2.2/2.4/2.6/2.8/3 sekund
 • Minimalny czas trwania ogłuszenia został zmniejszony z 33% do 25% maksymalnego czasu trwania
 • Prędkość zwiększania się rozmiaru pocisku została zwiększona z 27.5 do 36.6 jednostek na sekundę

Comet of Legend (E):

 • Maksymalna wartość bonusu do prędkości poruszania się została zmieniona z 25/30/35/40/45% na 25/26/27/29/30/31/32/33/34/36/37/38/39/40/41/43/44/45% (wartości te od teraz zależą od poziomu postaci)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Bard.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 535 do 575
 • Bazowa wartość regeneracji HP została zmniejszona z 1.5 do 1.1

Magical Journey (E):

 • Wartość efektu zwiększającego prędkość poruszania się sojuszników względem wrogów została zmieniona z 10/20/30/40/50% na 33%
 • Bazowa prędkość z jaką przez tunel poruszają się jednostki została zwiększona z 800 do 1000
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Blitzcrank.png

Overdrive (W):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 10 do 15 sekund

Static Field (R):

 • Dodano nowy efekt: “Aktyw niszczy wszelkie tarcze na trafionych celach”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Cassiopeia.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 537 do 575
 • Wartość przyrostu HP na poziom została zwiększona z 87 do 90
 • Bazowa ilość armoru została zmniejszona z 25 do 20

Miasma (W):

 • Minimalny zasięg castowania został zmniejszony z 500 do 100
 • Maksymalny zasięg został zmniejszony z 800 do 700
 • Czas odnowienia został zmieniony z 18/17.5/17/16.5/16 na 24/21/18/15/12

Twin Fang (E):

 • Wartość efektu leczącego została zmieniona z 5-22 (+0.1 AP) do 0 (+0.13/0.16/0.19/0.22/0.25 AP)
 • Dodano nowy efekt: “Efekt leczący jest tylko w 25% efektywny w momencie używania umiejętności przeciwko minionom i potworom”
 • Koszt many został zmieniony z 40/45/50/55/60 na 50
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fizz.png

Nimble Fighter (Pasyw):

 • Wartość efektu redukcji obrażeń została zmieniona z ” 4/6/8/10/12/14 redukcji obrażeń z auto-ataków” na “5 (+0.1 AP) redukcji obrażeń z dowolnego źródła (maksymalna wartość tego efektu to 50%)”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Galio.png

Colossal Smash (Pasyw):

 • Usunięty został efekt zmniejszający czas odnawiania tej umiejętności w momencie gdy Galio trafił wrogiego championa umiejętnością
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 8 do 5 sekund
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przez następny auto-atak została zwiększona z 12/24/36/49/61/73/85/98/110/122/134/147/159/171/183/196/208/220 do 15/24/32/41/49/58/66/75/83/92/100/109/117/126/134/143/151/160

Wind of War (Q):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 10/9.5/9/8.5/8 do 14/13/12/11/10 sekund
 • Koszt many został zmniejszony z 80/90/100/110/120 do 80/85/90/95/100
 • Ilość zadawanych obrażeń została zwiększona z 70/105/140/175/210 (+0.75 AP) do 80/115/150/185/220 (+0.8 AP)

Shield of Durand (W):

 • Wartość spowolnienia nakładanego na siebie została zmniejszona z 30% do 15%
 • Usunięto efekt sprawiający, że ładowanie tej umiejętności można było przerwać

Justice Punch (E):

 • Bazowa ilość obrażeń została przywrócona do 80/125/170/215/260
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaycee.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 58 do 54
 • Wartość przyrostu AD na poziom została zwiększona z 3.5 do 4.25

Shock Blast (Q w formie działa):

 • Ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 70/115/160/205/250/295 (+1.0 bonusowego AD) do 55/110/165/220/275/330 (+1.2 bonusowego AD)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jhin.png

Deadly Flourish (W):

 • Czas trwania unieruchomienia został zwiększony z 0.75/1/1.25/1.5/1.75 do 1/1.25/1.5/1.75/2 sekund
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 14 do 12 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Karma.png

Focused Resolve (W):

 • Dodano nowy efekt: “Umiejętność ta przyznaje wizję na unieruchomionym celu”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Katarina.png

Death Lotus (R):

 • Wartość efektu redukującego moc efektów leczących została zwiększona z 40% do 60%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kennen.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 50.544 do 48
 • Wartość przyrostu AD na poziom została zwiększona z 3.3 do 3.75
 • Bazowa wartość Attack Speedu została zmniejszona z 0.69 do 0.625

Lightning Rush (E):

 • Wartość bonusu do Attack Speedu została zwiększona z 30/40/50/60/70% do 40/50/60/70/80%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kled.png

Bear Trap on a Rope (Q):

 • Dodano nowy efekt: “Przyciągnięcie przeciwnika nakłada na niego efekt redukujący moc efektów leczących o 60% na 5 sekund”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Leblanc.png

Ethereal Chains (E):

 • Dodano nowy efekt: “Umiejętność ta przyznaje wizję na unieruchomionym celu”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Leona.png

Eclipse (W):

 • Dodano nowy efekt: “Ilość otrzymywanych obrażeń jest redukowana o 8/12/16/20/24 (wartość tego efektu nie może przekroczyć 50% otrzymywanych obrażeń”
 • Ilość przyznawanego Armora została zmniejszona z 25/35/45/55/65 do 20/25/30/35/40
 • Ilosć przyznawanego Magic Resist została zmniejszona z 20/30/40/50/60 do 20/25/30/35/40

Solar Flare (R):

 • Usunięto efekt wzmacniający auto-ataki Leony
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Lux.png

Light Binding (Q):

 • Czas odnowienia został zmieniony z 10 na 13/12/11/10/9 sekund
 • Koszt many został zmieniony z 40/45/50/55/60 na 50

Prismatic Barrier (W):

 • Usunięto efekt sprawiający, że wartość tarczy była podwajana w przypadku powracającego pocisku
 • Czas przez jaki przyznawana tarcza pozostaje aktywna została zmniejszona z 3 do 2.5 sekund
 • Wartość przelicznika z AP została zwiększona z 0.2 do 0.3

Final Spark (R):

 • Usunięto efekt przywracający część czasu odnowienia tej umiejętności
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 80/65/60 do 80/60/40 sekund
 • Wartość przelicznika z AP została zwiększona z 0.75 do 1.0
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Malphite.png

Granite Shield (Pasyw):

 • Od teraz Malphite będzie świecił się w momencie gdy jego tarcza się regeneruje
 • Od teraz wielkość modelu Malphite będzie skalować się z ilością jego bonusowego Armora – maksymalna wielkość osiągana jest na poziomie około 700 bonusowego Armora

Seismic Shard (Q):

 • Od teraz pocisk pojawia się bliżej celu (zamiast zza pleców pojawia się on przy prawej ręce Malphite’a)
 • Czas trwania bonusu do prędkości poruszania się został zmniejszony z 4 do 3 sekund
 • Wartość efektu kradnięcia prędkości poruszania się została zwiększona z 14/17/20/23/26% do 15/20/25/30/35%
 • Cele spowolnione przez tą umiejętność są od teraz objęte specjalnym wizualnym efektem stopionej skały
 • Poprawione zostały drobne mniejsze wartości co powinno sprawić, że pocisk będzie wydawać się cięższy

Thunderclap (W) – dawniej Brutal Strikes:

 • Efekt aktywa został zmieniony na:
  • Przy wycastowaniu Malphite będzie resetował swój auto-atak zadając przeciwnikom bonusowe 20/35/50/65/80 (+1.5 Armora, +0.2 AP) fizycznych obrażeń
  • Dodatkowo przez następne 6 sekund auto-ataki Malphite’a (w tym zresetowany atak przy wycastowaniu) wytwarzać będą falę uderzeniową o kształcie podobnym do Titanic Hydry, które zadawać będą 10/20/30/40/50 (+0.1/0.15/0.2/0.25/0.3 Armora, +0.2 AP) fizycznych obrażeń wszystkim trafionym wrogom

Unstoppable Force (R) :

 • Do wizualnego efektu tej umiejętności w bazowej skórce dodano krater pozostawiany w miejscu uderzenia

Zmiany Wizualne:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Mordekaiser.png

Darkness Rise (Pasyw):

 • Bazowa ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 8-25 na 5/5.6/6.2/6.8/7.4/8/8.6/9.2/9.8/10.4/11/11.6/12.2/12.8/13.4/14/14.6/15.2 – opis umiejętności zdaje się zaokrąglać podane wartości

Death’s Grasp (E):

 • Ilość dodatkowej Magic Penetration przyznawanej z pasywa została zmniejszona z 5/10/15/20/25% do 5/7.5/10/12.5/15%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Morgana.png

Soul Shackles (R):

 • Dodano nowy efekt: “Umiejętność ta przyznaje wizję na unieruchomionym celu”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Neeko.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 52 do 48
 • Wartość przyrostu AD na poziom została zwiększona z 2 do 2.5
 • Bazowa wartość Attack Speedu została zmniejszona z 0.645 do 0.625
 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom została zwiększona z 2.5 do 3

Shapesplitter (W):

 • Wartość bonusu do prędkości poruszania się przyznawanej z pasywa została zmniejszona z 20/25/30/35/40% do 10/15/20/25/30%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Nidalee.png

Swipe (E w formie kuguara):

 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 70/90/130/250 do 80/140/200/260
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Poppy.png

Steadfast Presence (W):

 • Dodano nowy efekt: “Jeśli Poppy przerwie działanie umiejętności związanej z przemieszczaniem się, wróg jest spowalniany o 25% na 2 sekundy i nie może on w tym czasie używać ślizgów czy zniknięć”
 • Czas trwania tej umiejętności został zmniejszony z 2.5 do 2 sekund
 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się została zwiększona z 30% do 35%
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 24/22/20/18/16 do 24/21/18/15/12 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pyke.png

Phantom Undertow (E):

 • Ponownie dodano efekt sprawiający, że umiejętność ta stunuje cele nie będące wrogimi championami – takie cele nadal nie otrzymują obrażeń z tej umiejętności

Death from Below (R):

 • Sposób rozdysponowania dodatkowego złota w momencie gdy Pyke zabije przy pomocy tej umiejętności cel została zwiększony z “1 woreczka ze złotem dla championa, który jako ostatni asystował” do “po 1 woreczku ze złotem dla Pyke’a i championa, który jako ostatni asystował”
 • Sposób rozdysponowania dodatkowego złota w momencie gdy Pyke asystuje przy zabiciu za pomocą tej umiejętności został zwiększony z “woreczka ze złotem dla Pyke’a” do “2 woreczków ze złotem dla Pyke’a”
 • Od teraz ikona tej umiejętności będzie pojawiać się obok paska HP Pyke’a w momencie gdy będzie można jej użyć za darmo
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Renekton.png

Ruthless Predator (W):

 • Dodano nowy efekt: “Umiejętność ta wzmocniona przez przynajmniej 50 stacków Furii niszczy wszelkie tarczce znajdujące się na celu (przed zadaniem mu obrażeń”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ryze.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa wartość regeneracji HP została zwiększona z 1.4 do 1.6
 • Wartość przyrostu regeneracji HP na poziom została zwiększona z 0.11 do 0.16

Overload (Q):

 • Naprawiony został błąd sprawiający, że Ryze mógł przestać się poruszać jeśli w momencie castowania tej umiejętności za często naciśnięto przycisk odpowiedzialny za jej wywołanie
 • Naprawiony został błąd sprawiający, że pocisk obijał się do oryginalnego celu jeśli w trakcie jego odbijania zostało na niego nałożone oznaczenie z Spell Flux

Spell Flux (E):

 • Naprawiony został błąd sprawiający, że umiejętność ta przy odbiciach nie aktywowała Manaflow Band
 • Naprawiony został błąd sprawiający, że umiejętność ta nie odbijała się prawidłowo
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Swain.png

Ogólne Zmiany:

 • Zasięg auto-ataków został zmniejszony z 550 do 525
 • Wartość przyrostu HP na poziom został zmniejszony z 90 do 85

Ravenous Flock (Pasyw):

 • Zniesiony został limit maksymalnej liczby zebranych Fragmentów Dusz dotychczas wynoszący 5
 • Efekt działania Fragmentów Dusz został zmieniony z “wzmacniania Demonflare” do “zwiększanie maksymalnego HP Swaina o 5”
 • Dodany został nowy efekt: “Zebranie Fragmentu Duszy przywraca Swainowi 4/5.5/7% many “

Death’s Hand (Q):

 • Usunięty został efekt sprawiający, że zabicie jednostki przywraca 3% maksymalnej many
 • Od teraz pociski zawsze przebijają miniony i zatrzymują się na wrogich championach
 • Czas odnowienia został zwiększony z 7.5/6.25/5/3.75/2.5 do 10/8.5/7/5.5/4
 • Zasięg efektu został zmniejszony z 725 do 625
 • Kąt pomiędzy poszczególnymi pociskami został zwiększony z 8 do 10

Demonic Ascension (Pierwsze użycie R):

 • Usunięta została granica przywróconego HP wyznaczająca punkt, od którego można użyć tej umiejętności po raz drugi
 • Swain od teraz dodatkowo zyskuje 5 HP za każdy zebrany Fragment Dusz
 • Wartość redukcji tego efektu w przypadku używania go na minionach i potworach została zwiększona z 80% do 90%
 • Od teraz Swain będzie wysysał wszystkie jednostki
 • Dodany został nowy efekt: Umiejętność ta może zostać użyta po raz drugi po 3 sekundach działania

Demonflare (Drugie użycie R):

 • Liczba zadawanych obrażeń została zmieniona z 45/60/75 (+0.21 AP) za każdy stack na 100/150/200 (+0.5 AP,+75% ilości przywróconego HP z efektu leczącego)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sylas.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa wartość regeneracji HP została zmniejszona z 1.5 do 1.4

Petricite Burst (Pasyw):

 • Wartość efektu redukującego obrażenia zadawane minionom została zmniejszona z 70% do 50%

Chain Lash (Q):

 • Ilość zadawanych obrażeń została zwiększona z 40/60/80/100/120 (+0.4 AP) do 45/70/95/120/145 (+0.6 AP)

Abscond / Abduct (E):

 • Od teraz tarcza jest aktywowana przy pierwszym użyciu E
 • Od teraz tarcza blokuje tylko magiczne obrażenia
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 18-14 do 14 sekund
 • Koszt many został zmieniony z 55/60/65/70/45 na 65
 • Prędkość pocisku z drugiego użycia E została zwiększona z 1600 do 2000
 • Czas trwania ogłuszenia z drugiego użycia E został zmniejszony z 0.5 do 0.35 sekundy

Hijack (R):

 • Zasięg castowania został zmniejszony z 1050 do 950
 • Czas przez jaki Sylas będzie mógł przechowywać cudze ulti został zmniejszony z 120 do 90 sekund
 • Minimalny czas blokady na danym championie został zwiększona z 20 do 40 sekund
 • Czas odnowienia został zwiększony z 85/50/15 do 100/80/60 sekund
 • Wartość efektu konwersji bonusowego AD została zmieniona z “0.5 do 1.0” do “0.4 do 1.0”
 • Wartość efektu konwersji całkowitego AD została zmieniona z “0.7 do 1.0” na “0.6 do 1.0”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie TahmKench.png

An Acquired Taste (Pasyw):

 • Usunięty został efekt sprawiający, że umiejętności (włącznie z pasywem) zadają dodatkowe obrażenia w zależności od ilości nałożonych stacków
 • Ilość zadawanych obrażeń została zwiększona z 1.5% do 2.5% maksymalnego HP Tahm Kencha

Tongue Lash (Q):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 8/7/6/5/4 do 8/7.5/7/6.5/6 sekund
 • Usunięty został efekt sprawiający, że wszyscy wrogowie znajdujący się w szerokim łuku przed Tahm Kenchem byli trafiani przez tą umiejętność
 • Dodano nowy efekt: “Nałożenie Ogłuszenia przy pomocy tej umiejętności pochłania wszystkie stacki pasywa”
 • Czas trwania nakładanego spowolnienia został zwiększony z 2 do 3 sekund
 • Czas trwania nakładanego ogłuszenia został zwiększony z 1.5 do 2 sekund

Devour (W):

 • Usunięty został efekt ograniczający wizję pochłoniętych wrogów
 • Usunięty został efekt nakładający 0.25 sekundowe ogłuszenie na wrogów w momencie wyplucia
 • Od teraz umiejętność ta może zostać użyta na blue i red buffie

Thick Skin (E):

 • Ilość otrzymywanych obrażeń przechowywanych w formie Szarego HP została zmniejszona z 80/85/90/95/100% do 45/50/55/60/65%
 • Wartość konwersji Szarego HP na efekt uleczcający została zwiększona z 20/25/30/35/40% do 100%
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 6 do 3 sekund
 • Od teraz czas odnowienia naliczany jest od momentu zniszczenia/wygaśnięcia tarczy, a nie od momentu wycastowania umiejętności
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Yuumi.png

Bop’N’Block (Pasyw):

 • Usunięto efekt przywracający manę
 • Wartość przyznawanej tarczy została zmniejszona z 80-300 do 50/55/60/72/84/96/111/126/141/156/174/192/210/228/246/264/282/300

Prowling Projectile (Q):

 • Koszt many został zwiększony z 60/65/70/75/80/85 do 75/80/85/90/95/100
 • Ilość obrażeń zadawanych przez wzmocnioną wersję umiejętności została zmieniona z 60/105/150/195/240/285 (+0.6 AP) na 50/95/140/185/230/275 (+0.65 AP)

Zoomies (E):

 • Koszt many został zmniejszony z 60/65/70/75/80 do 30/40/50/60/70
 • Maksymalna możliwa wartość efektu leczącego została zwiększona z 2 do 2.3 raza bazowej wartości

Skórki oraz zmiany wizualne

Demacia Vice Garen

1350 RP

[Loading Screen / Specjalna obramówka]

 • Skórka ta na premierę otrzyma warianty chrome’a


Demacia Vice Lucian

1350 RP

[Loading Screen / Specjalna obramówka]

 • Skórka ta na premierę otrzyma warianty chrome’a
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236010.png
Wprowadź podpis…
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236011.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236012.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236013.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236014.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236015.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 236016.png

Inne

 • Do gry dodano nowe ikony przywoływacza

Demacia Vice Garen Chroma Icon, Demacia Vice Lucian Chroma Icon, Demacia Vice Garen Border Icon

Demacia Vice Lucian Border Icon, Demacia Vice Neon Sun Icon, Legendary Handshake Icon

Gamer Poro Icon

 • Do gry dodano dwie nowe emotki


Call Me!, Think About It

2019 LCS Team Pass Icon, 2019 LEC Team Pass Icon, 2019 Fan Pass Icon

 • W związku z premierą nowych skórek z serii Demacia Vice do gry dodano również nową skórkę na wardy należącą do tej serii
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wardhero_141.png
 • Zupełnie przerobiony został wygląd Death Recap
 • Do plików gry dodano rozmaitą zawartość warsztatu hextech zwiazaną z nowymi skórkami

Demacia Vice Garen Ikona & Obramówka

Demacia Vice Lucian Ikona & Obramówka

Demacia Vice Garen (Neon Noir Chroma) & Ikona

Demacia Vice Lucian (Neon Noir Chroma) & Ikona

 • Dwie nowe skórki z serii Demacia Vice otrzymały swoją historię z klienta gry:

Demacia Vice Garen: “As chrome eagles cry and steel panthers growl, lightning hot justice is delivered nightly by Detective Garen Stryker on the neon-drenched streets. A black belt in Ionian martial arts, this katana wielding cop pushes it to the limit with every case… for Demacia!”

Demacia Vice Lucian: “Half man, half machine, and all justice, Detective Lucian Phoenix fights crime under the pastel palm trees of Demacia. Rebuilt out of polished chrome and gilded Piltovan carbon fiber following a fatal gunfight, this technological marvel dispenses vaporwave vengeance as a neon beacon of law and order.”

 • Zaktualizowany został głos Lee Sina
Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.