Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 9.13 Patch notes / Zmiany Patcha 9.13

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 9.13.

Nowe Postacie

Qiyana, the Empress of Elements

Statystyki i Umiejętności

Statystyki:

 • Bazowa ilość Many: 320
 • Wartość przyrostu Many na poziom: 50
 • Bazowa ilość MR: 32.1
 • Wartość przyrostu MR na pzoiom: 1.25
 • Bazowa ilość AD: 64
 • Wartość przyrostu AD na poziom: 3.1
 • Bazowa ilość Armoru: 28
 • Wartość przyrostu Armoru na poziom: 3.5
 • Bazowa ilość HP: 590
 • Wartość przyrostu HP na poziom: 90
 • Bazowa ilość regeneracji HP: 1.7
 • Wartość przyrostu regeneracji HP na poziom: 0.13
 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom: 2.1
 • Bazowa prędkość poruszania się: 335
 • Zasięg auto-ataków: 150

Umiejętności:

Royal Privilege (Pasyw):

 • Pierwsza umiejętność lub auto-atak wyprowadzony w każdego wroga zada mu dodatkowo 15-83 (+0.55 bonusowego AD, +0.3 AP) fizycznych obrażeń
 • Efekt ten posiada 25 sekundowy czas odnowienia na każdy cel, ale czasy te resetują się jeśli Qiyana użyje Terrashape (W) by wybrać Żywioł inny niż obecnie używany

Edge of Ixtal (Q):

 • Koszt many: 35
 • Czas odnowienia: 7 sekund
 • Qiyana wyprowadza cięcie swoją bronią by zadać 80/100/120/140/160 (+0.9 bonusowego AD) obrażeń trafionym przeciwnikom (wszystkie cele poza pierwszym trafionym otrzymują tylko 75% obrażeń). Jeśli Qiyana wybierze nowy Żywioł umiejętność ta zostanie ulepszona do Elemental Wrath, a jej czas odnowienia zostanie zresetowany
 • Elemental Wrath: Qiyana ładuje swoją broń by wystrzelić ją w wybranym kierunku. Tak wystrzelony pocisk wybucha w momencie trafienia w pierwszego trafionego wroga lub na końcu swojej drogi, a wybuch zadaje 85/105/125/145/165 (+1.0 bonusowego AD) obrażeń wszystkim trafionym wrogom.
  • Wzmocnienie Żywiołu Rzeki: Trafieni przeciwnicy są na krótki okres czasu unieruchamiani, a następnie spowalniani o 20% na 1 sekundę
  • Wzmocnienie Żywiołu Ściany: Przeciwnicy posiadający mniej niż 50% HP otrzymują dodatkowe 51/63/75/87/99 (+0.6 bonusowego AD)
  • Wzmocnienie Żywiołu Krzaka: Pocisk zostawia za sobą ślad, który ukrywa Qiyane przyznają jej również 20% bonusu do prędkości poruszania się. Ślad ten znika po wyprowadzeniu ataku w jego wnętrzu, wyjściu z niego lub po 3.5 sekundach

Terrashape (W):

 • Koszt many: 25/30/35/40/45
 • Czas odnowienia: 7 sekund
 • Aktyw: Qiyana skacze do wybranej Rzeki, Ściany lub Krzaka by wzmocnić swoją broń mocą jego Żywiołu
 • Pasyw: W momencie gdy broń jest wzmocniona, Qiyana zyskuje 20% dodatkowego Attack Speedu, a jej auto-ataki i bazowe umiejętności zadają dodatkowe 8/16/24/32/40 (+0.3 AP, +0.2 bonusowego AD) magicznych obrażeń. Dodatkowo Qiyana zyskuje 5/6.25/7.5/8.75/10% prędkości poruszania się w momencie gdy znajduje się ona poza starciem i w pobliżu wybranego przez siebie Żywiołu

Audacity (E):

 • Koszt many: 40/45/50/55/60
 • Czas odnowienia: 12/11/10/9/8 sekund
 • Qiyana skacze na z góry ustalony dystans w stronę przeciwnika zadając mu 70/105/140/175/210 (+0.7 bonusowego AD) fizycznych obrażeń

Supreme Display of Talent (R):

 • Koszt many: 100
 • Czas odnowienia: 100 sekund
 • Qiyana tworzy falę uderzeniową, niezadającą obrażeń przeciwnikom ale odpychającą ich. Fala zatrzymuje się po trafieniu w ścianę.
 • Każda Rzeka, Ściana i Krzak wybuchnie by zadać wrogom 100/170/240 (+1.7 bonusowego AD, +10% maksymalnego HP celu) fizycznych obrażeń, ogłuszając ich na czas do 1 sekundy (im dalej od Qiyany znajduje się przeciwnik tym krótszy czas ogłuszenia)

Głos


Specjalne Interakcje

Kwestia wypowiadana w trakcie wyboru: “You may now appreciate me.”

Kwestia wypowiadana w trakcie banowania: “You were right to fear my greatness.”

Historia

“In the jungle city of Ixaocan, Qiyana plots her own ruthless path to the high seat of the Yun Tal. Last in line to succeed her parents, she faces those who stand in her way with brash confidence and unprecedented mastery over elemental magic. With the land itself obeying her every command, Qiyana sees herself as the greatest elementalist in the history of Ixaocan—and by that right, deserving of not only a city, but an empire.”


Premierowa skórkaBattle Boss Qiyana

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie D81LkhuVsAI0Mm6.jpg

Zmiany w bohaterach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Illaoi.png

Prophet of the Elder God (Pasyw):

 • Z obrażeń z Macek usunięty został przelicznik z bonusowego AD równy 1.2
 • Do obrażeń z Macek dodany został przelicznik z AP równy 0.4
 • Czas przez jaki Macki pozostają na polu bitwy został zmniejszony z 60 do 30 sekund
 • Zasięg z jakiego Macki są widoczne został zmniejszony z 1400 do 1000
 • Usunięty został efekt sprawiający, że Macki przechodziły w stan spoczynku w momencie gdy Illaoi nie znajdowała się w ich pobliżu
 • Usunięty został błąd powodujący, że wrogie postacie zyskiwały wizję na wszystkie Macki wyprowadzające ataki

Harsh Lesson (W ):

 • Dodany został minimalny poziom obrażeń równy 20/30/40/50/60

Test of Spirit (E ):

 • Czas przez jaki Dusza będzie pozostawała na polu bitwy został zmniejszony z 10 do 7 sekund

Leap of Faith (R ):

 • Maksymalna liczba Macek jaką można przywołać została zwiększona z 5 do 6
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Karma.png

Inspire (E):

 • Czas trwania bonusu do prędkości poruszania się został zmniejszony z 2.5 do 1.5 sekundy
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ornn.png

Volcanic Rupture (Q):

 • Wartość przelicznika z AD została zwiększona z 1.0 do 1.1
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pyke.png

Bone Skewer (Q):

 • Od teraz umiejętność ta zadaje obrażenia tylko jednej postaci – preferowany jest najbliższy wrogi champion
 • Usunięty został efekt zwiększający ilość obrażeń zadawanych przez Dźgnięcie o 15%
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 14/12.5/11/9.5/8 do 12/11/10/9/8  sekund

Ghostwater Dive (W):

 • Początkowa wartość bonusu do prędkości poruszania się została zwiększona z 40% do 40/45/50/55/60%

Phantom Undertow (E):

 • Od teraz umiejętność ta nie może zadawać obrażeń wrogom nie będącym championami
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sejuani.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu HP na poziom została zmniejszona z 105 do 95

Winter’s Wrath (W):

 • Wartość przelicznika z maksymalnego HP Sejuani na obrażenia zadawane przez drugie użycie tej umiejętności została zmniejszona z 6% do 5%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sivir.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa wartość regeneracji Many na 5 sekund została zmniejszona z 8.012 do 8
 • Wartość przyrostu AD na poziom została zmniejszona z 3.11 do 3

Ricochet (W):

 • Koszt many został zwiększony z 60 do 75
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sona.png

Hymn of Valor (Q):

 • Wartość przelicznika z AP na obrażenia zadawane przez aurę została zmniejszona z 0.3 do 0.2

Song of Celerity (E):

 • Wartość przelicznika z AP na bonus do prędkości poruszania się została zmniejszona z 6% za każde 100 AP do 3% za każde 100 AP
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sylas.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu HP na poziom została zwiększona z 85 do 95
 • Bazowa ilość AD została zwiększona z 58 do 61

Kingslayer (W):

 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 60/90/120/150/180 do 65/100/135/170/205
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Syndra.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu many na poziom została zwiększona z 30 do 40
 • Wartość przyrostu HP na poziom została zwiększona z 90 do 95
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Tristana.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu AD na poziom została zwiększona z 3.11 do 3.3
 • Bazowa ilość Many została zwiększona z 246.76 do 250
 • Bazowa wartość regeneracji Many na 5 sekund została zmniejszona z 7.206 do 7.2

Rocket Jump (W):

 • Bazowa ilość obrażenia została zwiększona z 85/135/185/235/285 do 95/145/195/245/295
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Udyr.png

Ogólne Zmiany:

 • Od teraz każda z umiejętności będzie mogła być podniesiona do 6 poziomu zaczynając od momentu gdy postać uzyska 16 poziom

Tiger Stance (Q):

 • Ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 30/60/90/120/150 (+1.2/1.35/1.5/1.6/1.8 AD) na 30/60/90/120/150/180 (+1.1/1.25/1.4/1.55/1.7/1.85 AD)

Turtle Stance (W):

 • Bazowa wartość tarczy została zwiększona z 60/95/130/165/200 do 60/95/130/165/200/235

Bear Stance (E):

 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się zostanie zmieniona z 15/20/25/30/35% na 15/20/25/30/35/40%
 • Czas trwania bonusu do prędkości poruszania się zostanie zmieniona na 2/2.25/2.5/2.75/3 na 2/2.25/2.5/2.75/3.25 sekundy

Phoenix Stance (R ):

 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych w stożku zostanie zwiększona z 40/80/120/160/200 do 50/95/140/185/230/275
 • Ilość obrażeń zadawanych wraz z każdym tikiem umiejętności zostanie zmieniona z 10/20/30/40/50 na 10/20/30/40/50/60

Zmiany w przedmiotach

Essence Reaver:

 • Receptura została zmieniona na: B.F. Sword + Caulfield’s Warhammer + Cloak of Agility + 100 sztuk złota
 • Całkowity koszt zakupu tego przedmiotu została zwiększona z 3200 do 3300 sztuk złota

Rod of Ages:

 • Koszt zakupu tego przedmiotu został zmniejszony z 2700 do 2600 sztuk złota – koszt złożenia go z jego komponentów zmalał z 750 do 650 sztuk złota

Randuin’s Omen :

 • Ilość przyznawanego Armora została zwiększona z 60 do 70
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie randuin.png

Nowe tryby gry

Teamfight Tactics

 • Wybierz postać ze sklepu i zrekrutuj ją przy użyciu złota. Następnie przenieś ją z ławki na pole bitwy. Połącz trzy takie same postacie by stworzyć silniejszą, dwugwiazdkową wersję tego championa
 • Postacie mają swoje cechy i zyskują bonusy jeśli wystawione są na polu bitwy z postaciami o takich samych celach. Pozycje na polu bitwy mają znaczenie! Eksperymentujcie z różnymi rozstawieniami by znaleźć najlepsze rozwiązanie
 • W każdej rundzie twoja drużyna przenosi się do areny przeciwnika (i vice-versa). Postacie walczą automatycznie i jeśli twoja drużyna jest pokonana, twoja Mała Legenda otrzymuje obrażenia. Kiedy ilość HP twojej Małej Legendy spadnie do 0, wypadasz z gry

Kompani:
Hauntling – The spookiest of the Little Legends.

Shadowmask Hauntling

Shadow Isles Hauntling

Fireborn Hauntling

Toxic Hauntling

Dark Matter Hauntling

Lunar Claw Hauntling

Silverwing – A young Demacian Silverwing Raptor.

Demacian Silverwing

Lost Silverwing

Snow Cherry Silverwing

Tropical Silverwing

Rosebloom Silverwing

Dawnglow Silverwing

Furyhorn – A small, angry, horned beast.

Tundra Furyhorn

Willowbark Furyhorn

Sugarcone Furyhorn

Lionheart Furyhorn

Molten Furyhorn

Void-marked Furyhorn

Molediver

Clumsy Molediver

Fresh-water Molediver

Soft-nosed Molediver

Skydance Molediver

Blazebattle Molediver

Toxic Molediver

Runespirit – A mysterious and mischievous Runespirit.

Black Mist Runespirit

Sentinel Runespirit

Glacial Runespirit

Brambleback Runespirit

Seedling Runespirit

Sakura Runespirit

Featherknight – A noble Featherknight.

Pengu Featherknight

Ravenlord Featherknight

True Ice Featherknight

Sakura Featherknight

Extra Spicy Featherknight

Cheeper Featherknight

Eggs

Skórki oraz zmiany wizualne

Arcade Caitlyn

1350 RP

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie caitlynturn.png

Arcade Caitlyn Prestige Edition

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 51020.jpg


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie caitlynw.png

Arcade Kai’Sa

1350 RP

[Stara Wersja]

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a (1 z waraintów jest ekskluzywny dla programu partnerskiego)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie D81LtM7UwAA0N__.jpg

Battle Boss Yasuo

1350 RP

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie D81MFNYVsAARqgp.jpg

Arcade Riven

 • Skórka ta otrzyma nowy wariant chrome’a:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie riven.png

Arcade Miss Fortune

 • Skórka ta otrzyma nowy wariant chrome’a:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie missfortune.png

Arcade Sona

 • Skórka ta otrzyma nowy wariant chrome’a:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sona.png

Inne

 • Do gry dodano nowe ikony przywoływaczca

Master’s Challenger Season 4 Icon (CN)

Arcade Kai’Sa Icon, Arcade Caitlyn Icon, Battle Boss Yasuo Icon

Pixel Arcade Poro Icon, Corrupted Arcade Poro Icon, Arcade  Miss Fortune Icon

Arcade Riven Icon, Battle Boss Qiyana Icon, Arcade Sona Icon

Arcade Star Icon, Golden Cup Icon, Chroma Battle Boss Yasuo Icon

Chroma Arcade Kai’Sa Icon, Chroma Battle Boss Qiyana Icon

Molten Furyhorn Icon

Demacian Silverwing Icon

Sentinel Runespirit Icon

Softnosed Molediver Icon

Pengu Featherknight Icon

Shadow Isles Hauntling Icon

 • Do gry dodano nową skórkę na wardy

Nowa aktualizacja przyniosła ze sobą także nową skórkę na wardy:

 • Do gry dodano nowe emotki:

K.O., Game Over, Animated D’Pengu

Master’s Challenger Season 4 (CN)

 • Do gry dodano sporą liczbę zawartości związanej z nowymi misjami

Arcade 2019 Orb

Arcade 2019 Token

Arcade Jackpot

Battle Boss Yasuo Icon & Border

Battle Boss Qiyana Icon & Border

Arcade Caitlyn Icon & Border

Arcade Riven (K.O. Chroma) & Icon

Arcade Sona (K.O. Chroma) & Icon

Battle Boss Yasuo (K.O. Chroma) & Icon

Arcade Kai’Sa (K.O. Chroma) & Icon

100 Prestige Points & Icon

Arcade Miss Fortune (K.O. Chroma) & Icon

Arcade Kai’Sa Icon & Border

Battle Boss Qiyana (K.O. Chroma) & Icon

 • Nowe skórki otrzymały swoje wersie historii:

Arcade Kai’Sa: A bounty hunter and ex-soldier hailing from the hellish multidirectional shooter “PixelVoid II,” Kai’Sa was called back to the Arcadian theater after the Battle Bosses infected her game. As she is unmatched at killing screen-covering boss monsters with massive health pools, invading “PixelVoid II” may have been a severe miscalculation.

Battle Boss Yasuo: One-time protagonist of the 1979 cult classic “Hasagi,” Yasuo was infected with Veigar’s malignant code after the Battle Boss takeover of Arcadia. He maintains his impossibly complex gameplay patterns and high-damage attacks, but now fights for the forces of evil.

Arcade Caitlyn: Acclaimed hero of the “Sniper Cop” rail shooter series, Caitlyn enforced the laws of Arcadia prior to the Battle Boss uprising. She brings her sharp eye and eager trigger finger to the fight to save her world, only stopping briefly to turn her gun away from the screen for a reload.

Arcade Caitlyn Prestige Edition: Appearing most recently in “Sniper Cop 7” as a golden-clad secret character, Caitlyn’s popularity has finally transcended games as a medium.

 • Wprowadzono zmiany w wyglądzie tekstu związanego z zadawanymi obrażeniami. Zmiany te mają na celu poprawić czytelność, satysfakcję z zadawania obrażania, a także sprawić, że wszystkie teksty będą bardziej spójne pomiędzy sobą.Fizyczne obrażenia i uderzenia krytyczne

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.