Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Kolejne poprawki w Caitlyn, zmiany w Aatroxie i Rakanie

Na serwer testowy PBE wprowadzony został nowy patch skupiający się praktycznie tylko i wyłącznie na zmianach w balansie. Przegląd zmian zaczniemy jednak od kolejnych poprawek w wyglądzie auto-atakach Caitlyn

Normalny auto-atak
Auto-atak z uderzeniem krytycznym
Auto-atak wzmocniony przez pasyw (headshot)
[Zmiany te nie zostały jeszcze w pełni zaimplementowane na PBE i powinno się to wydarzyć już jutro]

Teraz przejdźmy już do wspomnianych na samym początku zmianach w balansie:


Aatrox

[Przedstawiona poniżej lista została wprowadzona na PBE tylko w części, a jej pełna implementacja powinna odbyć się w następnym patchu]
Ogólne zmiany

 • Wartość przyrostu HP na poziom została zwiększona z 80 do 90
 • Wartość przyrostu Armora na poziom została zwiększona z 3.25 do 4
Deathbringer Stance (Pasyw)
 • Dodano nowy efekt: “Aatrox leczy się na wartość równą dodatkowym obrażeniom zadawanym przez tą umiejętność”
 • Klatki ataku wzmocnionego tą umiejętnością zostały dostosowane tak by bardziej odpowiadały klatkom zwykłego ataku
Umbral Dash (E)
 • Wartość efektu leczącego z pasywa została zwiększona z 20/22.5/25/27.5/30% fizycznych obrażeń zadawanych wrogim championom do 20/25/30/35/40% wszystkich nie-ciągłych obrażeń zadawanych wrogim championom
World Ender (R)
 • Dodany został nowy efekt: “Efekt wskrzeszenia może zostać aktywowany tylko jeśli Aatrox brał udział w zabójstwie w momencie gdy umiejętność ta była aktywna”
 • Dodany został nowy efekt: “Branie udziału w zabójstwach wydłuży czas trwania tej umiejętności o 6 sekund, zresetuje czas odnowienia The Darkin Blade (Q)”
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 160/140/120 do 140/120/100 sekund
 • Wartość bonusu do prędkości poruszania się przyznawanego w momencie castowania i w momencie gdy Aatrox nie znajduje się w zwarciu został zwiększony z 120/180/240 do 150/200/250
 • Wartość bonusu do całkowitego AD została zwiększona z 20/25/30% do 25/30/35%
 • Czas potrzebny na wycastowanie został zmniejszony z 0.5 do 0.25 sekund
 • Wartość spowolnienia nakładanego na siebie w momencie aktywacji efektu wskrzeszenia została zwiększona z 25% do 99%
 • Wartość efektu leczącego aktywowanego w momencie wskrzeszenia została zmieniona z 10-50% maksymalnego HP na 50% maksymalnego HP
 • Usunięto efekt sprawiający, że użycie tej umiejętności nakładało efekt przerażenia na sojusznicze miniony – w umiejętności nadal pozostał efekt nakładający przerażenie na wrogie minonony
 • Usunięto mechanikę Blood Well


Rakan - lista zmian odnosi się do wersji z serwerów live

[Przedstawiona poniżej lista została wprowadzona na PBE tylko w części, a jej pełna implementacja powinna odbyć się w następnym patchu]

Ogólne Zmiany
 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 480 do 540
 • Bazowa ilość Armora została zwiększona z 29 do 32
Grand Entrance (W)
 • Prędkość dasha została zwiększona z 1500 do 1850
The Quickness (R)
 • Dodano nowy efekt: “W trakcie trwania tej umiejętności W i Flash Rakana mają 0.5 sekundowy czas castowania (w jego trakcie Rakan nadal może się swobodnie poruszać)”


źródło: =http://www.surrenderat20.net/2019/04/417-pbe-update-tentative-balance-changes.html https://twitter.com/RiotRepertoir/status/1118650275336581122 https://twitter.com/Squad5lol/status/1118570509174620160

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.