Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Umiejętności Qiyany, cztery nowe skórki

Na serwer testowy PBE wprowadzona została nowa aktualizacja rozpoczynająca przygotowania do wydania patcha 9.13. Patch ten przyniósł ze sobą między innymi nową bohaterkę – Qiyanę:

Qiyana, the Empress of Elements

Statystyki i Umiejętności

Statystyki:

 • Bazowa ilość Many: 320
 • Wartość przyrostu Many na poziom: 50
 • Bazowa ilość MR: 32.1
 • Wartość przyrostu MR na pzoiom: 1.25
 • Bazowa ilość AD: 64
 • Wartość przyrostu AD na poziom: 3.1
 • Bazowa ilość Armoru: 28
 • Wartość przyrostu Armoru na poziom: 3.5
 • Bazowa ilość HP: 590
 • Wartość przyrostu HP na poziom: 90
 • Bazowa ilość regeneracji HP: 1.7
 • Wartość przyrostu regeneracji HP na poziom: 0.13
 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom: 2.1
 • Bazowa prędkość poruszania się: 335
 • Zasięg auto-ataków: 150

Umiejętności:

Royal Privilege (Pasyw):

 • Pierwsza umiejętność lub auto-atak wyprowadzony w każdego wroga zada mu dodatkowo 15-83 (+0.55 bonusowego AD, +0.3 AP) fizycznych obrażeń
 • Efekt ten posiada 25 sekundowy czas odnowienia na każdy cel, ale czasy te resetują się jeśli Qiyana użyje Terrashape (W) by wybrać Żywioł inny niż obecnie używany

Edge of Ixtal (Q):

 • Koszt many: 35
 • Czas odnowienia: 5 sekund
 • Qiyana wyprowadza cięcie swoją bronią by zadać 85/105/125/145/165 (+1.0 bonusowego AD) obrażeń trafionym przeciwnikom (wszystkie cele poza pierwszym trafionym otrzymują tylko 75% obrażeń). Jeśli Qiyana wybierze nowy Żywioł umiejętność ta zostanie ulepszona do Elemental Wrath, a jej czas odnowienia zostanie zresetowany
 • Elemental Wrath: Qiyana ładuje swoją broń by wystrzelić ją w wybranym kierunku. Tak wystrzelony pocisk wybucha w momencie trafienia w pierwszego trafionego wroga lub na końcu swojej drogi, a wybuch zadaje 85/105/125/145/165 (+1.0 bonusowego AD) obrażeń wszystkim trafionym wrogom.
  • Wzmocnienie Żywiołu Rzeki: Trafieni przeciwnicy są na krótki okres czasu unieruchamiani, a następnie spowalniani o 20% na 1 sekundę
  • Wzmocnienie Żywiołu Ściany: Przeciwnicy posiadający mniej niż 50% HP otrzymują dodatkowe 51/63/75/87/99 (+0.6 bonusowego AD)
  • Wzmocnienie Żywiołu Krzaka: Pocisk zostawia za sobą ślad, który ukrywa Qiyane przyznają jej również 20% bonusu do prędkości poruszania się. Ślad ten znika po wyprowadzeniu ataku w jego wnętrzu, wyjściu z niego lub po 3.5 sekundach

Terrashape (W):

 • Koszt many: 25/30/35/40/45
 • Czas odnowienia: 7 sekund
 • Aktyw: Qiyana skacze do wybranej Rzeki, Ściany lub Krzaka by wzmocnić swoją broń mocą jego Żywiołu
 • Pasyw: W momencie gdy broń jest wzmocniona, Qiyana zyskuje 20% dodatkowego Attack Speedu, a jej auto-ataki i bazowe umiejętności zadają dodatkowe 8/16/24/32/40 (+0.3 AP, +0.2 bonusowego AD) magicznych obrażeń. Dodatkowo Qiyana zyskuje 5/6.25/7.5/8.75/10% prędkości poruszania się w momencie gdy znajduje się ona poza starciem i w pobliżu wybranego przez siebie Żywiołu

Audacity (E):

 • Koszt many: 40/45/50/55/60
 • Czas odnowienia: 12/11/10/9/8 sekund
 • Qiyana skacze na z góry ustalony dystans w stronę przeciwnika zadając mu 70/105/140/175/210 (+0.7 bonusowego AD) fizycznych obrażeń

Supreme Display of Talent (R):

 • Koszt many: 100
 • Czas odnowienia: 120 sekund
 • Qiyana tworzy falę uderzeniową, niezadającą obrażeń przeciwnikom ale odpychającą ich. Fala zatrzymuje się po trafieniu w ścianę.
 • Każda Rzeka, Ściana i Krzak wybuchnie by zadać wrogom 100/170/240 (+1.7 bonusowego AD, +10% maksymalnego HP celu) fizycznych obrażeń, ogłuszając ich na czas do 1 sekundy (im dalej od Qiyany znajduje się przeciwnik tym krótszy czas ogłuszenia)

Głos


Specjalne Interakcje

Kwestia wypowiadana w trakcie wyboru: “You may now appreciate me.”

Kwestia wypowiadana w trakcie banowania: “You were right to fear my greatness.”

Historia

“In the jungle city of Ixaocan, Qiyana plots her own ruthless path to the high seat of the Yun Tal. Last in line to succeed her parents, she faces those who stand in her way with brash confidence and unprecedented mastery over elemental magic. With the land itself obeying her every command, Qiyana sees herself as the greatest elementalist in the history of Ixaocan—and by that right, deserving of not only a city, but an empire.”


Premierowa skórkaBattle Boss Qiyana

Wraz z nowym patchem na PBE dodano również cztery nowe skórki z serii Arcade/Battle Boss:

Arcade Caitlyn

1350 RP

Arcade Caitlyn Prestige Edition


Arcade Kai’Sa

1350 RP

Battle Boss Yasuo

1350 RP

Wraz z nowym patchem rozmaite skórki z serii Battle Boss/Arcade doczekały się wariantów chrome’a:

Battle Boss Qiyana


Battle Boss Yasuo


Arcade Kai’Sa [1 wariant jest ekskluzywny dla programu partnerskiego]


Arcade Riven

Arcade Miss Fortune

Arcade Sona

W nowej aktualizacji do gry dodano sporą liczbę nowych ikon przywoływacza:

Master’s Challenger Season 4 Icon (CN)

Arcade Kai’Sa Icon, Arcade Caitlyn Icon, Battle Boss Yasuo Icon

Pixel Arcade Poro Icon, Corrupted Arcade Poro Icon, Arcade  Miss Fortune Icon

Arcade Riven Icon, Battle Boss Qiyana Icon, Arcade Sona Icon

Arcade Star Icon, Golden Cup Icon, Chroma Battle Boss Yasuo Icon

Chroma Arcade Kai’Sa Icon, Chroma Battle Boss Qiyana Icon

Nowa aktualizacja przyniosła ze sobą także nową skórkę na wardy:

W nowym patchu zawarto również sporą liczbę nowych emotek:

K.O., Game Over, Animated D’Pengu

Master’s Challenger Season 4 (CN)

Do gry dodano ogromną liczbę zawartości związanej z nowym trybem gry Tactics Teamfights

 • Wybierz postać ze sklepu i zrekrutuj ją przy użyciu złota. Następnie przenieś ją z ławki na pole bitwy. Połącz trzy takie same postacie by stworzyć silniejszą, dwugwiazdkową wersję tego championa
 • Postacie mają swoje cechy i zyskują bonusy jeśli wystawione są na polu bitwy z postaciami o takich samych celach. Pozycje na polu bitwy mają znaczenie! Eksperymentujcie z różnymi rozstawieniami by znaleźć najlepsze rozwiązanie
 • W każdej rundzie twoja drużyna przenosi się do areny przeciwnika (i vice-versa). Postacie walczą automatycznie i jeśli twoja drużyna jest pokonana, twoja Mała Legenda otrzymuje obrażenia. Kiedy ilość HP twojej Małej Legendy spadnie do 0, wypadasz z gry
 • Choose a champion from the store and recruit them with gold. Then, drag them from the bench to the battlefield to deploy them. Combine three of the same champion to create a stronger, two-star version of that champion.
 • Champions have traits and earn bonuses when deployed with other champs that share those traits. Positioning matters! Experiment with different layouts to find the best results.
 • Each round, your team teleports to an enemy’s arena (or vice-versa). Champions fight automatically, and if your team is defeated, your Little Legend takes damage. When your Little Legend’s health reaches 0, you’re out of the game.

Zawartość z klienta gry:

Mission assets:

Choice of Companion Egg, Emote Chest, 3 Map Chromas

Season T1 Map Chroma, Seasonal Summer Icon, Seasonal Summoner Icon 2

Seasonal Summoner Icon 3, Seasonal Summer Icon 4, Battlepass XP

Kompani:
Hauntling – The spookiest of the Little Legends.

Shadowmask Hauntling

Shadow Isles Hauntling

Fireborn Hauntling

Toxic Hauntling

Dark Matter Hauntling

Lunar Claw Hauntling

Silverwing – A young Demacian Silverwing Raptor.

Demacian Silverwing

Lost Silverwing

Snow Cherry Silverwing

Tropical Silverwing

Rosebloom Silverwing

Dawnglow Silverwing

Furyhorn – A small, angry, horned beast.

Tundra Furyhorn

Willowbark Furyhorn

Sugarcone Furyhorn

Lionheart Furyhorn

Molten Furyhorn

Void-marked Furyhorn

Molediver

Clumsy Molediver

Fresh-water Molediver

Soft-nosed Molediver

Skydance Molediver

Blazebattle Molediver

Toxic Molediver

Runespirit – A mysterious and mischievous Runespirit.

Black Mist Runespirit

Sentinel Runespirit

Glacial Runespirit

Brambleback Runespirit

Seedling Runespirit

Sakura Runespirit

Featherknight – A noble Featherknight.

Pengu Featherknight

Ravenlord Featherknight

True Ice Featherknight

Sakura Featherknight

Extra Spicy Featherknight

Cheeper Featherknight

Eggs

“TFTmapskin_1”

Do omówienia pozostały już tylko zmiany w balansie, do których od razu teraz przejdziemy:

Illaoi

Prophet of the Elder God (Pasyw)
 • Do obrażeń z Macek dodany został przelicznik z AP równy 0.6

Harsh Lesson (W )
 • Dodany został minimalny poziom obrażeń równy 20/30/40/50/60
 • Usunięty został efekt ustawiający obrażenia zadawane potworom na poziomie 300
Test of Spirit (E )
 • Czas przez jaki Dusza będzie pozostawała na polu bitwy został zmniejszony z 10 do 8 sekund

MalphiteGranite Shield (Pasyw)
 • Od teraz Malphite będzie świecił się w momencie gdy jego tarcza się regeneruje
 • Od teraz wielkość modelu Malphite będzie skalować się z ilością jego bonusowego Armora – maksymalna wielkość osiągana jest na poziomie około 700 bonusowego Armora
Seismic Shard (Q)
 • Od teraz pocisk pojawia się bliżej celu (zamiast zza pleców pojawia się on przy prawej ręce Malphite’a)
 • Czas trwania bonusu do prędkości poruszania się został zmniejszony z 4 do 3 sekund
 • Wartość efektu kradnięcia prędkości poruszania się została zwiększona z 14/17/20/23/26% do 20/25/30/35/40%
 • Cele spowolnione przez tą umiejętność są od teraz objęte specjalnym wizualnym efektem stopionej skały
 • Poprawione zostały drobne mniejsze wartości co powinno sprawić, że pocisk będzie wydawać się cięższy

Thunderclap (W) - dawniej Brutal Strikes
 • Efekt aktywa został zmieniony na:
  • Przy wycastowaniu Malphite będzie resetował swój auto-atak zadając przeciwnikom bonusowe 30/45/60/75/90 (+1.5 Armora, +0.2 AP) fizycznych obrażeń
  • Dodatkowo przez następne 6 sekund auto-ataki Malphite’a (w tym zresetowany atak przy wycastowaniu) wytwarzać będą falę uderzeniową o kształcie podobnym do Titanic Hydry, które zadawać będą 10/20/30/40/50 (+0.1 Armora, +0.2 AP) fizycznych obrażeń wszystkim trafionym wrogom
Ground Slam (E)
 • Koszt many został zmniejszony z 50/55/60/65/70 do 40/45/50/55/60
Unstoppable Force (R)
 • Do wizualnego efektu tej umiejętności w bazowej skórce dodano krater pozostawiany w miejscu uderzenia
Zmiany Wizualne

Pyke

Gift of the Drowned Ones (Pasyw)
 • Efekt uzdrowienia z Szarego HP został przesunięty do W
Bone Skewer (Q) 
 • Bazowa ilość obrażeń została zwiększona z 75/125/175/225/275 do 80/140/200/160/320
 • Ilość obrażeń z szybkiego naciśnięcia Q i przytrzymania Q jest od teraz identyczna
Ghostwater Dive (W)
 • Dodany został efekt: “Jeśli Pyke pozostanie niezauważony przez wroga, szybko przywróci sobie on HP w ilości równej 35/40/45/50/55% otrzymanych obrażeń. Maksymalna wartość efektu to 80 (+8.0 bonusowego AD)
 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się została zwiększona z 40% do 40/45/50/55/60%

Udyr

Ogólne Zmiany
 • Od teraz każda z umiejętności będzie mogła być podniesiona do 6 poziomu zaczynając od momentu gdy postać uzyska 16 poziom
Tiger Stance (Q)
 • Ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 30/60/90/120/150 (+1.2/1.35/1.5/1.6/1.8 AD) na 30/60/90/120/150/180 (+1.15/1.3/1.45/1.6/1.75/1.9 AD)
Turtle Stance (W)
 • Bazowa wartość tarczy została zwiększona z 60/95/130/165/200 do 60/95/130/165/200/235
Bear Stance (E)
 • Wartość przyznawanego bonusu do prędkości poruszania się zostanie zmieniona z 15/20/25/30/35% na 15/20/25/30/35/40%
 • Czas trwania bonusu do prędkości poruszania się zostanie zmieniona na 2/2.25/2.5/2.75/3 na 2/2.25/2.5/2.75/3.25 sekundy

Phoenix Stance (R )
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych w stożku zostanie zwiększona z 40/80/120/160/200 do 50/95/140/185/230/275
 • Ilość obrażeń zadawanych wraz z każdym tikiem umiejętności zostanie zmieniona z 10/20/30/40/50 na 10/20/30/40/50/60

Wukong


Strength of Stone (Pasyw) - dawniej Stone Skin

 • Efekt został zmieniony na:
  • Za każdym razem gdy Wukong lub jego klon zada obrażenia wrogiemu championowi, na cel dodatkowo nałożony zostanie stack Crushing Blows. Cel otrzymuje o 4% więcej obrażeń od Wukonga za każdy nałożony na niego stack (maksymalna ilość stacków to 5) – efekt wizualny zwiększa swój rozmiar wraz z ilością nałożonych stacków
  • Za każdym razem gdy w zasięgu 1400 jednostek znajduje się 3 lub więcej widocznych wrogich championów, Wukong zyskuje bonus do Armora/MR równy 20(+2 za każdy poziom, +0.2 bonusowego Armora/MR). Bonus ten pozostaje aktywny przez 6 sekund i ciągle odnawia się jeśli w pobliżu nadal znajdują się wrogowie.
  • Wartość efektu zwiększającego obrażenia od teraz nie działa na struktury, a także na nieuchronne obrażenia
(Q) - dawniej Crushing Blow
 • Koszt many został zmniejszony z 70/75/80/85/90 do 25/30/35/40/45
 • Dodany został nowy pasyw zwiększający zasięg następnego auto-ataku Wukonga o 125 po tym jak ten użyje jakiejkolwiek umiejętność
 • Ilość zadawanych obrażeń zostanie zmieniona z 10-130 (+0.4 AD) fizycznych obrażeń na 20/40/60/80/100 (+0.2 AD) magicznych obrażeń
 • Usunięty zostanie efekt zmniejszający ilość Armoru wroga
 • Dodany zostanie efekt: “Wukong leczy się o 20/30/40/50/60 (+0.25 AD), wartość tego efektu jest zmniejszana o 50% w przypadku użycia umiejętności na minionie”
Warrior Trickster (W) - dawniej Decoy
 • Klon od teraz zamiast wybuchać zadając magiczne obrażenia będzie wyprowadzał ataki w pobliskich wrogów zadające obrażenia równe 50% AD Wukonga
 • Czas przez jaki klon pozostaje na polu bitwy został zwiększony z 1.5 do 2.5-5 sekund – czas przez jaki Wukong pozostaje niewidzialny pozostał niezmieniony
 • Od teraz tworzenie klona i zatrzymanie się przyciskiem “S” wygląda identycznie dla wrogiej drużyny
 • Zasięg dasha przy castowaniu został zwiększony z 100 do 200 jednostek
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 18/16/14/12/10 do 16/14/12/10/8 sekund
 • Od teraz czas odnowienia będzie naliczany od momentu śmierci klona, a nie jego stworzenia jak dotychczas
 • Od teraz umiejętność castowana jest w stronę kursora, a nie w stronę w którą obrócony jest Wukong
 • Od teraz umiejętność ta pozwala na przechodzenie przez cienkie ściany
 • Klon od teraz posiada buffy do Attack Speedu z E o buff od auto-ataku z Q jeśli Wukong posiadał je w momencie castowania
Nimbus Strike (E)
 • Wartość przelicznika z AD została zmniejszona z 0.8 do 0.5
 • Od teraz drugorzędne cele szukane są w większym obszarze niż dotychczas
 • Od teraz inne obrazy Wukonga będą wyglądać jak Wukong, dzięki czemu wróg nie będzie wiedział na który cel użyta została umiejętność. – klony mogą też blokować skillshoty
Cyclone (R)
 • Od teraz używanie innych umiejętności nie jest blokowane w czasie trwania ulta. W momencie użycia umiejętności, ulti zostanie natychmiast przerwane
 • Czas odnowienia R zaczyna się naliczać od teraz od razu w momencie użyciaźródło: =http://www.surrenderat20.net/2019/06/611-pbe-update-qiyana-arcade-2019-skins.html

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.