Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Regulamin turniejów How2Win

Regulamin turnieju
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się turniej
 2. Organizatorem turnieju jest portal How2Win.pl (zwany dalej Organizatorem).
 3. Nadzór nad prawidłowością przebiegu turnieju sprawują osoby wybrane przez Organizatora (zwane dalej Administratorami).
 4. Zgłoszenie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora.
§ 2 Drużyny i rejestracja
 1. Zgłoszenia do turnieju odbywają się na podstawie danych wypełnionych na stronie turnieju w portalu battlefy.com
 2. Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało dyskwalifikacją drużyny.
 3. Zgłaszana drużyna musi składać się z minimum pięciu i maksymalnie siedmiu zawodników (pięciu podstawowych i dwóch rezerwowych). W przypadku turniejów 3v3 drużyna musi się składać z minimum trzech i maksymalnie pięciu zawodników (trzech podstawowych i dwóch rezerwowych).
 4. Drużyna musi mieć wyznaczonego kapitana, który będzie pełnił rolę łącznika z Administratorami i kapitanami innych drużyn.
 5. Zawodnik zgłoszony do turnieju może reprezentować jedną drużynę
 6. Zabrania się rozgrywania meczów w innym składzie niż zostało podane w formularzu zgłoszeniowym do turnieju.
 7. Nie ma ograniczeń co do poziomu przywoływacza, jednakże aby przystąpić do gry Tournament Draft, trzeba posiadać co najmniej szesnastu dostępnych bohaterów (minimalnie sześciu wykupionych i dziesięciu dostępnych w cotygodniowej darmowej rotacji).
 8. turniej@how2win.pl W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się poprzez ten adres mail.
§ 3 Struktura turnieju
 1. W turnieju bierze udział ustalona przez Organizatora liczba drużyn.
 2. Turniej odbywa się według standardowej drabinki (512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2).
 3. Rozstawienie drużyn w drabince jest losowe.
 4. Mecze rozgrywane są w systemie BO1. Mecz finałowy rozgrywany jest w systemie BO1.
 5. Drużyny zostaną poinformowane o terminie i godzinie rozpoczęcia meczów drogą mailową. Informacje te będą również dostępne na stronie głównej portalu How2Win oraz na oficjalnym kanale How2Win w serwisie Twitch.tv
§ 4 Mecze
 1. Mecze rozgrywane są na wcześniej ustalonym serwerze.
 2. Obowiązującym trybem rozgrywki jest 5v5 Draft turniejowy (w przypadku turniejów 3v3 jest to 3v3 Draft turniejowy).
 3. Drużyna nie ma możliwości rozgrywania meczu w niepełnym składzie.
 4. Drużyna może spóźnić się maksymalnie dziesięć minut.
 5. W przypadku niemożności zebrania pełnego składu albo spóźnienia dłuższego niż dziesięć minut gra zostaje oddana przeciwnikom poprzez walkower.
 6. Zgłoszenie walkowera odbywa się poprzez przesłanie Administratorom prywatnej wiadomości na kanale IRC #TurniejLOLH2W zawierającej zrzut ekranu z gry.
 7. Zrzut ekranu powinien zawierać następujące elementy:
 • w przypadku drużyny, która jest wyżej w drabince:
  a) przedmeczowe lobby, w którym nie ma przeciwników,
  b) zegar internetowy,
  c) cały skład drużyny, która jest wyżej w drabince,
 • 2) w przypadku drużyny, która jest niżej w drabince:
  a) brak zaproszenia,
  b) zegar internetowy,
  c) brak utworzonego pokoju.


8. Każdej drużynie przysługuje pięciominutowa pauza. Przekroczenie tego czasu jest równoznaczne z walkowerem dla przeciwników.

§ 5 Przebieg turnieju
 1. Drużyna musi pojawić się minimum piętnaście minut przed rozpoczęciem turnieju.
 2. Pokój może powstać najwcześniej o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia danej rundy. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w ust. 9.
 3. Za stworzenie pokoju odpowiedzialna jest drużyna znajdująca się wyżej w drabince.
 4. Nazwa pokoju musi być stworzona według schematu „H2W TAGa vs TAGb”.
 5. Hasło do pokoju to „turniejh2w”.
 6. Drużyna, która znajduje się wyżej w drabince, ustawia się po lewej stronie, drużyna przeciwna – po prawej.
 7. Zwycięska drużyna zobowiązana jest wysłać do Administratorów prywatną wiadomość na kanale IRC #TurniejLOLH2W zawierającą informację o wyniku meczu (w formie „Drużyna TAGa (wygrana/przegrana) vs Drużyna TAGb (wygrana/przegrana) oraz zrzut ekranu potwierdzający wynik.
 8. Zwycięska drużyna zostaje przeniesiona w drabince po zweryfikowaniu przesłanej wiadomości.
 9. W sytuacji, gdy przeciwnik w kolejnej rundzie znajduje się w drabince, drużyny mają prawo rozpocząć mecz.
 10. Oficjalne godziny rozpoczącia kolejnych rund będą podane na czacie IRC.
 11. Drużyny, które zajęły miejsca premiowane nagrodami mają obowiązek potwierdzić ostateczny skład (5 lub 3 nicki w zależności od rodzaju turnieju) w ciągu 10 minut po zakończonym turnieju (wiadomości na kanale IRC #TurniejLOLH2W). Nie potwierdzenie tej informacji będzie równoznaczne z otrzymaniem nagród przez podstawowy skład.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
 3. Przystępując do turnieju, drużyny wyrażają zgodę, aby wszystkie sporne kwestie rozstrzygał Organizator turnieju oraz zobowiązują się do ścisłego przestrzegania wydanych przez niego werdyktów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania turnieju jeśli nie zgłosi się odpowiednia ilość drużyn.
Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.