Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 9.4 Patch notes / Zmiany Patcha 9.4

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 9.4.

Zmiany w umiejętnościach bohaterów

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Azir.png

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom została zwiększona z 1.5% do 3%
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Gnar.png

Ogólne Zmiany:

 • Mega Gnar:
  • Wartość przyrostu Armoru na poziom została zwiększona z 4.5 do 5.5
  • Wartość przyrostu MR na poziom została zwiększona z 2 do 4
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Hecarim.png

Rampage (Q):

 • Koszt many został zmniejszony z 32/34/36/38/40 do 28/31/34/37/40

Devastating Charge (E):

 • Czas odnowienia został zmniejszony z 24/22/20/18/16 do 20/19/18/17/16 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Karthus.png

Lay Waste (Q):

 • Bazowa ilość obrażeń została zmniejszona z 50/70/90/110/130 do 45/65/85/105/125 – bazowa ilość obrażeń zadawanych pojedynczemu celowi została zatem zmniejszona z 100/140/180/220/260 do 90/130/170/210/250

Requiem (R):

 • Bazowa ilość obrażeń została zmniejszona z 250/400/550 do 200/350/500


Ardent Blaze (W):

 • Koszt many został zwiększony z 50 do 70
 • Bazowa ilość obrażeń została zmniejszona z 85/125/165/205/245 do 75/110/145/180/215

Prey Seeker (Q w zakopanej formie):

 • Dodano nowy efekt: “Umiejętność ta generuje 25 punktów furii w momencie trafienia wrogiego championa”

Ricochet (W):

 • Ilość obrażeń zadawanych przez efekt odbicia została zwiększona z 50/55/60/65/70 % do 55/60/65/70/75% obrażeń z auto-ataku

Chain Lash (Q):

 • Drugie użycie Q powinno być od teraz znacznie łatwiejsze do trafienia
 • Usunięto efekt zmniejszający ilość obrażeń zadawanych potworom przez drugie użycie Q – efekt ten nadal obecny jest przy pierwszym użyciu tej umiejętności

Kingslayer (W):

 • Bazowa wartość efektu leczącego została zmniejszona z 50/85/120/155/190 do 50/80/110/140/170
 • Umiejętność ta powinna być od teraz znacznie trudniejsza do przerwania
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rhresh.png

Death Sentence (Q):

 • Koszt many został zwiększony z 60 do 70
 • Czas odnowienia został zwiększony z 16/15/14/13/12 do 20/18/16/14/12 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Trundle.png

Frozen Domain (W):

 • Koszt many został zmniejszony z 60 do 40
 • Wartość przyznawanego bonusu do Attack Speedu została zwiększona z 20/35/50/65/80% do 20/40/60/80/100%

Corrosive Charge (Q):

 • Koszt many został zwiększony z 60 do 80

Purge (W):

 • Koszt many został zwiększony z 45/50/55/60/65 do 65
 • Wartość przyznawanej tarczy została zmniejszona z 60/90/120/150/180 (+30% bonusowego HP) do 30/60/90/120/150 (+15% bonusowego HP)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Varus.png

Piercing Arrow (Q):

 • Wartość obrażeń zadawanych w zależności od poziomu naładowania została zwiększona z 0-50% do 0-75% – zmiana ta dotyczy również dodatkowych obrażeń pochodzących z W

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Yasuo.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 63 do 60

Steel Tempest (Q):

 • Ilość obrażeń zadawanych przez uderzenie krytyczne z tej umiejętności została zmniejszona z 180% do 160%

Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom została zwiększona z 2.1% do 3.3%

Razor Shuriken (Q):

 • Ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 80/115/150/185/220 (+0.9 bonusowego AD) do 90/125/160/195/230 (+1.0 bonusowego AD)

Living Shadow (W):

 • Zasięg w jakim można ponownie użyć tej umiejętności został zwiększony z 1300 do 1950 jednostek – odpowiada zasięgowi w jakim musi znajdować się Cień by rzucać te same umiejętności co Zed
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 22/20/18/16/14 do 20/18.5/17/15.5/14 sekund

Death Mark (R):

 • Usunięty został pasyw przyznający Zedowi dodatkowe obrażenia od ataku

Zmiany w Przedmiotach

Linia Przedmiotów Spellthiefa:

 • Od teraz zdobycia złota przy użyciu tego efektu możliwe będzie tylko w sytuacji gdy w zasięgu 1500 jednostek od nas znajduje się jeden z naszych sojuszników.Ładunki zgromadzone w naszym przedmiocie będą zużywane bez względu na to czy zdobędziemy złoto czy też nie
 • Ilość złota uzyskiwanego z tego efektu została zwiększona z 10/20 do 11/22 sztuk

Linia Przedmiotów Ancient Coina:

 • Efekt ten od teraz wymaga obecności jednego z naszych sojuszników w zasięgu 1500 jednostek od nas by na polu bitwy pozostawiane były złote monety. W innym przypadku pozostawiane będą tylko monety przyznające manę
 • Ilość złota przyznawanego za jedną złotą monetę została zwiększona z 25/45 do 28/50

Essence Reaver:

 • 20% redukcji czasów odnowienia jest od teraz przyznawane przez Unikalnego Pasywa
 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 60 do 65

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie essencereaver.png

Kircheis Shard:

 • Oba dotychczasowe pasywy zostały połączone w jeden Unikalny Pasyw – Energized
  • Unikalny Pasyw – Energized: Poruszanie się i wyprowadzanie auto-ataków Naładowuje auto-atak. Naładowane auto-ataki zadają 50 bonusowych magicznych obrażeń (wartość ta zależy od poziomu postaci) on hit

Rapid Firecannon:

 • Pasywy zostały przeorganizowane, a efekt Energized jest od teraz Unikalnym Pasywem
  • Unikalny Pasyw – Energized: Poruszanie się i wyprowadzanie auto-ataków Naładowuje auto-atak. Naładowane auto-ataki zadają 60-140 bonusowych magicznych obrażeń (wartość ta zależy od poziomu postaci) on hit
  • Unikalny Pasyw: Naładowane auto-ataki posiadają 35% dodatkowego zasięgu (maksymalna wartość bonusu to 150)
  • Auto-ataki stają się Naładowane o 25% szybciej. Naładowane auto-ataki działają na struktury

Statikk Shiv:

 • Pasywy zostały przeorganizowane, a efekt Energized jest od teraz Unikalnym Pasywem
  • Unikalny Pasyw – Energized: Poruszanie się i wyprowadzanie auto-ataków Naładowuje auto-atak. Naładowane auto-ataki zadają 60-140 bonusowych magicznych obrażeń (wartość ta zależy od poziomu postaci) on hit
  • Unikalny Pasyw: Naładowany auto-atak odbijają się do 5 celów, a do tego mogą one uderzyć krytycznie

Stormrazor:

 • Pasywy zostały przeorganizowane, a efekt Energized jest od teraz Unikalnym Pasywem
  • Unikalny Pasyw – Energized: Poruszanie się i wyprowadzanie auto-ataków Naładowuje auto-atak. Naładowane auto-ataki zadają 60-140 bonusowych magicznych obrażeń (wartość ta zależy od poziomu postaci) on hit
  • Unikalny Pasyw: Wszystkie efekty Naładowania zwiększane są o 30%, a dodatkowo nakładają one 40% spowolnienie, którego wartość spada do 0 w trakcie 1 sekundy

Zmiany w runach

Conqueror (Runa Kluczowa, Ścieżka Precyzji):

 • Efekt został zmieniony na: “Ataki i umiejętności zadające obrażenia wrogim championom przyznają +3-15 Statystyk Adaptive (w zależności od poziomu) na 3 sekundy (8 sekund w przypadku postaci walczących wręcz). Efekt ten stackuje się do 5 razy. W momencie zebrania maksymalnej ilości stacków zyskujesz efekt leczący o wartości 10% obrażeń zadawanych wrogim championom, a w dodatku 10% tych obrażeń konwertowanych jest na obrażenia nieuchronne”


Skórki oraz zmiany wizualne

Papercraft Anivia – 1350 RP

[Loading Screen]

 • Skórka ta otrzyma na premierę również warianty chrome’a

P

Papercraft Nunu & Willump – 1350 RP

[Loading Screen]

 • Skórka ta otrzyma na premierę warianty chrome’a

Kennen

 • Postać ta doczekała się nowego wyglądu umiejętności

Olaf

 • Postać ta doczekała się nowego wyglądu umiejętności

Riven

 • Postać ta doczekała się nowego wyglądu umiejętności

Wukong

 • Postać ta doczekała się nowego wyglądu umiejętności

Inne

 • W związku z premierą nowych skórek dodane zostaną trzy nowe ikony przywoływacza

Papercraft Anivia Icon, Papercraft Nunu Icon, Papercraft Willump Icon

 • Obie nowe skórki doczekały się również swoich historii zawartych w kliencie gry

Papercraft Nunu & Willump: One day, Nunu awoke to a world made entirely of paper, with his mother nowhere to be seen. He took a square off the wall, folded it into a wild Willump, and said “Now we will go find mom!” Willump agreed, and the two embarked upon a grand adventure… 

Papercraft Anivia: At the tallest paper mountain in the whole paper world, Nunu and Willump found a great paper phoenix. “You cannot go to the top of the mountain,” said the phoenix, “or your mother will be very angry.” So Nunu and Willump thought and thought, but they couldn’t find any way to get past…

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.