Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 9.3 Patch notes / Zmiany Patcha 9.3

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 9.3.

Zmiany w umiejętnościach bohaterów


Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu regeneracji HP na poziom została zwiększona z 0.05 do 0.15

Umbral Dash (E):

 • Efekt leczący od teraz obejmuje tylko obrażenia zadawane wrogim championom
 • Od teraz umiejętność ta nie posiada ładunków
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 26/22/18/14/10 do 9/8/7/6/5 sekund


Ogólne Zmiany:

 • Bazowa wartość regeneracji HP została zwiększona z 0.7 do 1.2

Five Point Strike (Q):

 • Usunięto efekt sprawiający, że umiejętność ta uleczała Akali

Twilight Shroud (W):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 21/18.5/16/13.5/11 do 21/19/17/15/13 sekund
 • Usunięto efekt sprawiający, że Akali jest ukryta przed wieżami w momencie bycia ukrycia w chmurze

Hookshot (E):

 • Usunięto efekt sprawiający, że umiejętność ta stunuje przeciwników

Noxious Blast (Q):

 • Całkowita ilość zadawanych obrażeń została zmieniona z 75/120/165/210/255 (+0.8 AP) na 75/110/145/180/215 (+0.9 AP)

Miasma (W):

 • Koszt many został zwiększony z 70 do 70/80/90/100/110
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych na sekundę została zmniejszona z 20/30/40/50/60 do 20/25/30/35/40


Ogólne Zmiany:

 • Wartość przyrostu HP na poziom została zwiększona z 85 do 95
 • Bazowa ilość Armora została zwiększona z 4 do 5


Ionian Fervor (Pasyw):

 • Wartość bonusu przyznawanego za stack została zmieniona z “4-17 (+0.04 bonusowego AD) dodatkowych obrażeń zadawanych przez auto-ataki” na ” 8/10/12 % Attack Speedu (wartości te zmieniają się na 1/7/13 poziomie)”
 • Wartość bonusu przyznawanego za maksymalną ilość stacków została zmieniona z “+30/40/50% Attack Speedu” na ” 15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48/51/54/57/60/63/66 (+0.25 bonusowego AD) dodatkowych magicznych obrażeń on-hit “
 • Maksymalna ilość stacków została zwiększona z 4 do 5
 • Od teraz Irelia jest w stanie zdobywać stacki z minionów

Bladesurge (Q):

 • Wartość bonusu do obrażeń zadawanych minionom została zwiększona z 45/60/75/90/105 do 55/75/95/115/135

Defiant Dance (W):

 • Bazowa wartość efektu redukcji otrzymywanych obrażeń została zwiększona z 40% do 50%
 • Od teraz efekt redukcji otrzymywanych obrażeń działa tylko na obrażenia fizyczne
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Irelia.png

Ice Shard (Q):

 • Koszt many został zwiększony z 60/63/66/69/72 do 60/65/70/75/80

Glacial Path (E):

 • Bazowa ilość obrażeń została zmniejszona z 70/115/160/205/250 do 70/105/140/175/210
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Irelia.png

Decimating Smash (Q):

 • Bazowa minimalna ilość obrażeń została zmniejszona z 30/50/70/90/110 do 20/40/60/80/100
 • Bazowa maksymalna ilość obrażeń została zmniejszona z 90/150/210/270/330 do 60/120/180/240/300

Soul Furnace (W):

 • Czas odnowienia został zwiększony z 11 do 15/14/13/12/11 sekund
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Irelia.png

Ogólne Zmiany:

 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przez Roślinki została zmniejszona z 24 – 109 do 20-100

Zmiany w Przedmiotach

Cloak of Agility:

 • Przedmiot ten został przywrócony do gry
 • Ilość przyznawanej szansy na uderzenie krytyczne została zwiększona z 15% do 20%
 • Całkowity koszt przedmiotu został zwiększony z 600 do 800

Essence Reaver:

 • Receptura została zmieniona na Pickaxe + Caufield’s Warhammer + Cloak of Agility + 425 sztuk złota
 • Całkowity koszt budowy tego przedmiotu został zwiększony z 3000 do 3200 sztuk złota
 • Ilość przyznawanego AD została zmniejszona z 75 do 60
 • Od teraz przedmiot ten nie przyznaje już many
 • Od teraz przedmiot ten przyznaje 25% szansę na uderzenie krytyczne
 • Wartość efektu przywracającego manę z auto ataków obecnego w Unikalnym Pasywie została zwiększona z 1% do 1.5%
 • Usunięto efekt Essence Flare

Infinity Edge:

 • Receptura została zmieniona na BF Sword + Pickaxe + Cloak of Agility + 425 sztuk złota
 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 70 do 80
 • Od teraz przedmiot ten przyznaje 25% szansy na uderzenie krytyczne
 • Efekty unikalnego pasywa zostały zmienione z “Twoja szansa na uderzenie krytyczne jest podwajana. 10% obrażeń zadawanych przez uderzenia krytyczne jest konwertowana na nieuchronne obrażenia” na “Krytyczne uderzenia zadają 225% obrażeń zamiast 200%”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie infinity.png

Molten Edge (ulepszona wersja przedmiotu dostępna dzięki Ornnowi):

 • Przedmiot ten został zmieniony tak by odpowiadał on ostatnim zmianom w IE:
  • +110 AD
  • +25% Szansy na uderzenie krytyczne
  • Unikalny Pasyw: Krytyczne uderzenia zadają 225% obrażeń zamiast 200% obrażeń

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie molten2.png

Kircheis Shard:

 • Koszt zakupu tego przedmiotu został zmniejszony z 800 do 600 sztuk złota – koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów został zatem zmniejszony z 500 do 300

Last Whisper:

 • Receptura została zmieniona na Long Sword + Long Sword + 750 sztuk złota
 • Całkowity koszt budowy tego przedmiotu został zwiększony z 1300 do 1450 sztuk złota
 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 10 do 20
 • Ilość przyznawanej Penetracji Armora przyznawanej z Unikalnego Pasywa została zwiększona z 10% do 20%

Lord Dominik’s Regards:

 • Koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów została zmniejszona z 675 do 475 sztuk złota
 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 40 do 45
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie lord.png

Mortal Reminder:

 • Koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów została zmniejszona z 700 do 550 sztuk złota
 • Ilość przyznawanego AD została zwiększona z 40 do 45
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mortal.png

Phantom Dancer:

 • Receptura została zmieniona na Dagger + Zeal + Brawler’s Gloves + 700 sztuk złota
 • Całkowity koszt zakupu tego przedmiotu został zmniejszony z 2700 do 2600
 • Ilość przyznawanego Attack Speedu została zmniejszona z 45% do 30%
 • Ilość przyznawanej szansy na uderzenie krytyczne została zmniejszona z 30% do 25%
 • Efekt unikalnego pasywa został zmieniony z “W momencie gdy znajdujesz się w odległości 550 jednostek od widocznego wrogiego championa zyskujesz 7% bonus do prędkości poruszania się i efekt przenikania przez jednostki” na “Po wyprowadzeniu auto-ataku we wrogiego championa zyskujesz 7% bonus do prędkości poruszania się na 2 sekundy”
 • Efekt unikalnego pasywa został zmieniony z “Otrzymujesz 12% mniej obrażeń od ostatniego wrogiego championa przeciwko któremu wyprowadziłeś auto-atak” na “W momencie otrzymania obrażenia zmniejszającego ilość twojego HP poniżej 30% maksymalnego HP, zyskujesz tarczę absorbującą 240 – 600 obrażeń, która pozostaje aktywna przez 2 sekundy (czas odnowienia 90 sekund)”

Rapid Firecannon:

 • Ilość przyznawanej szansy na uderzenie krytyczne została zmniejszona z 30% do 25%
 • Całkowity koszt zakupu tego przedmiotu została zmniejszona z 2800 do 2600 sztuk złota
 • Koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów został zwiększony z 700 do 800 sztuk złota

Runaan’s Hurricane:

 • Ilość przyznawanej szansy na uderzenie krytyczne została zmniejszona z 30% do 25%
 • Całkowity koszt zakupu tego przedmiotu została zmniejszona z 2800 do 2600 sztuk złota
 • Koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów został zmniejszony z 900 do 800 sztuk złota
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie runaan.png

Spear of Shojin:

 • Przedmiot ten od teraz jest dostępny na Summoner’s Rift
 • Receptura: BF Sword + Kindlegem + Long Sword + 950 sztuk złota – całkowity koszt tego przedmiotu to: 3400 sztuk złota
 • +60 AD
 • +250 HP
 • +20% Redukcji czasów odnowienia
 • Unikalny Pasyw: Po wycastowaniu swojego ulta, twój następny auto-atak wyprowadzany w czasie 10 sekund przyznaje efekt Awakened Dragon na 6 sekund (30 sekund czasu odnowienia)
 • Awakened Dragon: Zyskujesz 50% Attack Speedu, a twoje auto-ataki zmniejszają 20% czasu odnowienia na podstawowe umiejętności

Statikk Shiv:

 • Ilość przyznawanej szansy na uderzenie krytyczne została zmniejszona z 30% do 25%
 • Ilość przyznawanego Attack Speedu została zwiększona z 35% do 40%
 • Całkowity koszt zakupu tego przedmiotu została zmniejszona z 2800 do 2600 sztuk złota
 • Koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów został zwiększony z 700 do 800 sztuk złota
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie statikk.png

Stormrazor:

 • Receptura została zmieniona na: BF Sword + Long Sword + Kircheis Shard + 650 sztuk złota
 • Całkowity koszt budowy tego przedmiotu został zwiększony z 2800 do 3100 sztuk złota – koszt jego złożenia z komponentów został analogicznie zwiększony z 650 do 850
 • Ilość przyznawanego AD została zmniejszona z 60 do 55
 • Ilość przyznawanego Attack Speedu została zmniejszona z 35% do 25%
 • Dotychczasowe pasywy zostały usunięte
 • Dodano nowy pasyw:
  • Pasyw: Poruszanie się i atakowanie sprawia, że atak staje się Naładowany
  • Unikalny Pasyw – Storm: Twoje Naładowane ataki zadają 50 dodatkowych magicznych obrażeń on-hit
  • Twoje efekty Naładowania mają zwiększone efekty o 30% i dodatkowo nakładają 40% spowolnienie malejące w czasie przez 1 sekundę
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie storm.png

Zeal:

 • Całkowity koszt zakupu tego przedmiotu została zmniejszona z 1300 do 1200 sztuk złota
 • Koszt złożenia tego przedmiotu z jego komponentów został zmniejszony z 600 do 500 sztuk złota

Inne

 • Kolejna porcja skórek otrzymała swoje wersje historii z klienta gry

Heartbreaker Vi
Vi plays fast and loose with the rules of love, leaving a long trail of broken hearts (and, sometimes, bodies) in her wake. After many years, she’s finally encountered a new rival worthy of her strength– almost too worthy. 

Heartpiercer Fiora
Fiora fancies herself the ultimate rival in all things romantic– a duelist unsurpassed in swordsmanship and love. How ironic that she finally seems to have met her match… 

Arcanist Ziggs
Ziggs dwells at the crossroads of science and magic, striking an eccentric figure whose collection of enchanted artifacts and forbidden tomes rivals the greatest in the known world. He uses this arcane knowledge to make bombs. Magic bombs. Big ones. 

Spellthief Lux
She doesn’t pull in coin like the Spellthief’s Edge, and can’t actually steal spells like Sylas, but technically Lux is learning and reproducing illegal magic. Sadly, “Illegal Spell Learner Lux” doesn’t have quite the same ring to it. 

Eternum Rek’Sai
Somewhere, beneath the soil, you hear the scraping of metal. Suddenly, there comes a screech… A cry of hunger… Then, nothing. 

Eternum Nocturne
Your worst nightmare, embodied in the form of organic metal—it lingers, watching and waiting for the right moment to shroud all of existence in eternal darkness. 

Eternum Cassiopeia
In a world overrun by alien machines, this one seems especially intrigued by your presence. Its lithe, metal form slides toward you, begging for your attention. You take one look, and—

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.