Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Patch 4.17 Patchnotes/ zmiany Patcha 4.17

Post zawiera wszystkie zmiany, jakie obecne są serwerze testowym PBE i dotyczą najbliższego patcha 4.17. Post jest aktualizowany raz dziennie (jednakże nie wszystkie zmiany tłumaczone są z języka angielskiego ze względu na częstotliwość zmian).

Viktor

Ogólne zmiany
 • Ilość przyrostu Attack Speedu na każdy poziom została zwiększona z 2.11 do 2.5.
 • Animacje autoattacku zostały przyspieszone.
Glorious Evolution (Pasyw)

Viktor zaczyna z Prototype Hex Core, który może zostać trzykrotnie ulepszony za każdym razem za 1000 złota. Każde ulepszenie doda do tego przedmiotu +20 AP, +150 Many i +1 AP za każdy poziom (jak widać na screenshocie maksymalne ulepszenie dodaje naszej postaci +75AP, +6 AP za każdy level +500 Many).

Każdorazowy zakup ulepszenia pozwoli Viktorowi na zmodyfikowanie jednej z jego podstawowych umiejętności, a kiedy wszystkie 3 zostaną uaktualnione to zmodyfikowane zostanie także ultimate tej postaci.

Siphon Power (Q)
 • Zasięg został zmieniony w taki sposób aby używał bounding boxów (oznacza to zwiększenie zasięgu o 100 jednostek).
 • Czas odnowienia został zmieniony z 9/8/7/6/ 5 na 10/8.5/7/5.5/4 sekundy.
 • Ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z 80/125/170/215/260 (+0.65 AP) do 40/60/80/100/120 (+0.2 AP).
 • Dodano ulepszenie do następnego (po użyciu tej umiejętności) autoattacku, zadające dodatkowe 15-250 (w zależności od poziomu Viktora) .(+0.5 AP) magicznych obrażeń – Całe obrażenia zadawane przez następny autoattack Viktora są konwertowane na magiczne obrażenia podobnie jak w przypadku Q Poppy.
 • Wartość tarczy została zmieniona z 32/50/68/86/104 (+0.26 AP) na 30/50/70/90/110 (+0.2 AP).
 • Zredukowano czas trwania tarczy/bonusu do prędkości poruszania się z 3 do 2.5 sekund.
 • Tarcza, bonus do prędkości poruszania się i modyfikator autoattacku będą przyznawane od razu po wycastowaniu umiejętności.
 • Koszt Many: 45/50/55/60/65.
 • Wygląd:
Gravity Field (W)
 • Zasięg został zwiększony z 625 do 700.
 • Cząsteczki tej umiejętności będą wyświetlane od razu w momencie wycastowania umiejętności – Czas pomiędzy wycastowaniem, a spowolnieniem przeciwnika pozostanie nie zmieniony.
 • Na zestunnowanych przeciwników nie będzie już nakładane spowolnienie.
 • Zmodyfikowanie tej umiejętności od teraz będzie ściągało zestunnowanych przeciwników do środka pułapki, zamiast zwiększać zasięg spella.
 • Koszt many: 65
 • Cooldown: 17/16/15/14/13
 • Wygląd:
Death Ray (E)
 • Modyfikacja tej umiejętności będzie od teraz tworzyć eksplozję, która będzie podążać za laserem zadając przeciwnikom 70 (+X AP) magicznych obrażeń (zamiast sprawiać, że laser podpala wrogów). Przeciwnicy, którzy zostali już zranieni przez laser otrzymają tylko 40% obrażeń zadawanych przez eksplozję – Szybkość poruszania się eksplozji będzie znacznie większa od lasera.
 • Koszt many: 70/80/90/100/110
 • Cooldown: 13/12/11/10/9
 • Wygląd:
Chaos Storm (R)
 • Czas castowania został zmniejszony z 0.33 do 0.25 sekund.
 • Czas odnowienia został zmniejszony ze 120 do 120/110/100 sekund.
 • Zasięg obszaru, w którym zadane zostaną początkowe obrażenia magiczne został zwiększony z 250 do 325.
 • Zasięg strefy zadającej DoT (damage over time) został zmniejszony z 350 do 325.
 • Burza będzie od teraz poruszać się z maksymalną prędkością przez cały czas kiedy będzie się ona kierowała w stronę Viktora.
 • Ilość obrażeń zadawanych na sekundę została zmieniona z 40/60/80 (+ 0.24 AP) na 30/60/90 (+ 0.2 AP).
 • Okres zadawania obrażeń na sekundę został wydłużony z 0.25 do 0.5 sekundy.
 • Przywołanie burzy na przeciwniku nie będzie go już dłużej uciszać, a w zamian za to będzie przerywać channelowanie.
 • Umiejętność ta od teraz może zostać zmodyfikowana (poprzez zmodyfikowanie wszystkich trzech podstawowych skilli), a sama modyfikacja będzie zwiększała prędkość poruszania się burzy o 20%.
 • Koszt many: 120
 • Wygląd:
Nowy Splash Art
Texture Uptade
 • Klasyczny skin
[Porównanie, stara wersja Viktora znajduje się po lewej stronie, a nowa po prawej]
https://www.youtube.com/watch?v=k00KVcjyMQU
 • Prototype Viktor
[Porównanie, stara wersja Viktora znajduje się po lewej stronie, a nowa po prawej]
https://www.youtube.com/watch?v=k3MjY1CTtAU
 • Full Machine Viktor
[Porównanie, stara wersja Viktora znajduje się po lewej stronie, a nowa po prawej]
https://www.youtube.com/watch?v=Wie41P9aWH0
 • Creator Viktor

Nowe Ikony Umiejętności
[Pasyw]        [Q]             [W]             [E]              [R]
[Zmodyfikowane ikony umiejętności (Q,W,E,R)]

Soraka

Ogólne Zmiany
 • Ilość bazowego HP została zmniejszona z 405 do 398
 • Wartość przyrostu HP na poziom został zwiększony z 76 do 78
 • Bazowa ilość many została zwiększona z 240 do 250
 • Bazowa prędkość poruszania się została zmniejszona z 340 do 325
 • Ilość regenerowanego HP na 5 sekund została zmniejszona z 4.5 do 3.5
 • Wartość przyrostu regenerowanego HP na 5 sekund została zwiększona z 0.55 do 0.70
 • Ilość regenerowanej many na 5 sekund została zwiększona z 6.8 do 7.8
Salvation (Pasyw)
 • Pasyw gwarantuje nam bonus do prędkości poruszania wynoszący 70% jeśli poruszamy się w kierunku sojusznika, który ma mniej niż 40% HP (musi znajdować się on w zasięgu 2500 jednostek)
Starcall (Q)
Umiejętność ta od teraz zrzuca na przeciwnika jedną dużą gwiazdę, która zadaje mu obrażenia. Dodatkowo jeśli spell ten trafi w cel swoim środkiem to zada on 150% obrażeń i dodatkowo nałoży spowolnienie. Poniżej możecie znaleźć szczegółowe dane dotyczące tej umiejętności:
 • Koszt many: 70/75/80/85/90
 • Czas odnowienia: 7/6.5/6/5.5/5
 • Obrażenia od eksplozji: 70/110/150/190/230 (+0.35 AP)
 • Wartość spowolnienia (jeśli przeciwnik zostanie trafiony środkiem umiejętności): 30/35/40/45/50%

Astral Infusion (W)
 • Koszt: 10% Maksymalnego HP + 20/25/30/35/40 Many
 • Cooldown: 4/3.5/3/2.5/2
 • Wartość uleczenia: 120/150/180/210/240 (+0.6 AP)
 • Wartość uleczenia samego siebie została zmniejszona z 50/70/90/110/130 (+0.4 AP) do 40/60/80/100/120 (+0.4 AP)
 • Wartość uleczenia ze Starcalla (Pasyw): 25/35/45/55/65 – 50/70/90/110/130 (bazowa ilość opierana jest na % brakującego HP Soraki) (+0.6 AP)
Equinox (E)

Spell ten stał się strefą AoE uciszającą przeciwników i wciągającą ich do środka umiejętności podczas znikania (jeśli dany cel w tym momencie znajdował się w niej).

 • Koszt Many: 70
 • Czas odnowienia: 18/17/16/15/14
 • Czas trwania roota (CC’k ten nakładany jest na przeciwników, którzy stali w strefie w momencie jej zniknięcia): 1/1.25/1.5/1.75/2
 • Umiejętność ta zadaje wrogim bohaterom 70/110/150/190/230 (+0.4 AP) obrażeń na początku i 70/110/150/190/230 (+0.4 AP)  końcu działania umiejętności
Wish (R)
 • Koszt many: 100
 • Czas odnowienia: 160/145/130
 • Wartość uleczenia: 150/250/350 (+ 0.55 AP) (Wartość uleczania jest zwiększana o 50% w przypadku użycia na sojusznikach, którzy mają mniej niż 40% HP)
 • Umiejętność ta usuwa Grievous Wounda przed uleczeniem
Wygląd
 • Podstawowy Skin

 • Celestine Soraka

 • Dyrad Soraka

Nowe Ikony Umiejętności
[ Pasyw,              Q,               W ,                E ,              R ]

LeBlanc

Mirror Image (Pasyw)
leblancp
 • LeBlanc będzie od teraz pozostawać niewidzialna po aktywacji tej umiejętności przez 1 sekundę (zamiast 0.5 sekundy)
Distortion (W)
leblancw
 • Czas, po którym LeBlanc może reaktywować tę umiejętność został zwiększony z 3 do 4 sekund

Maokai

Vengeful Maelstrom (R)
maokair
 • Maksymalna ilość obrażeń została zmniejszona z 200/250/300 do 100/150/200

Nidalee

Ogólne zmiany
 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 49 do 44
 • Bazowy Attack Speed został zmniejszony z 0.670 do 0.638
Takedown (Q)
nidaleerq
 • Wartość przelicznika z AD została zmniejszona z 1.0/2.5/3.3 (minimalne obrażenia/maksymalne/z bonusem z pasywa) do 0.8/2.0/2.67
 • Wartość przelicznika z AP została zwiększona z 0.24/0.6/0.8 (minimalne obrażenia/maksymalne/z bonusem z pasywa) do  0.3/0.75/1.0
Pounce (W)
nidaleerw
 • System redukcji cooldownu Pounce’a (przy użyciu na celu z debuffem z pasywa) został przesunięty do tej umiejętności (wcześniej znajdował się na Swipie (E)
 • Ilość redukowanego czasu odnowienia została zwiększona z 1 do 1.5 sekundy (od teraz efekt ten działa też z CDR)
Swipe (E)
nidaleere
 • System redukcji cooldownu Pounce’a został usunięty z tej umiejętności

Garen

Perseverance (Pasyw)
garenp
 •  Od 11 poziomu obrażenia otrzymywane od potworów z jungli poza smokiem i Baronem nie przerwą działania pasywu.
 • Na 11 poziomie pasyw będzie się aktywować po 6 sekundach i przywracać 0.8% maksymalnego hp
 • Na 16 poziomie pasyw będzie się aktywować po 4 sekundach i przywracać będzie 2% maksymalnego hp
 •  Zmieniono opis pasywu, wedle którego teraz odnawia daną ilość życia na 5 sekund, zamiast na sekundę. Na przykład teraz zamiast 0.4% na sekundę odnawia 2% na 5 sekund.

Tristana

Buster Shot (R) tristanar
 • Cooldown został zwiększony z 60 do 100/85/70 sekund

Talon

Cutthroat (E) talone
 • Usunięto uciszenie przeciwnika
 • Dodano 99% spowolnienie na 0.25 sekundy

Cassiopeia

Ogólne zmiany
 • Ilość bazowej many została zwiększona z 250 do 270
 • Wartość przyrostu many na poziom została zwiększona z 50 do 60
Noxious Blast (Q) cassiopeiaq
 • Wartość przelicznika AP została zwiększona z 0.35 do 0.45

Sona

Hymn of Valor (Q) sonaq
 • Zasięg został zwiększony z 700 do 850 jednostek.

Rammus

Power Ball (Q) rammusq
 • Od teraz efekt tej umiejętności jest usuwany po 1 sekundzie od aktywacji Defensive Ball Curla (W)
Defensive Ball Curl (W) ) rammusw
 • Od teraz efekt tej umiejętności jest usuwany po 1 sekundzie od aktywacji Power Balla (Q)

Gragas

Nowe Skórki
 • Fnatic Gragas – 750 RP

https://www.youtube.com/watch?v=Y6SDEoGyH6A
https://www.youtube.com/watch?v=TSJ2UZGD_HE

Karthus

Nowe Skórki
 • Fnatic Karthus – 750 RP

https://www.youtube.com/watch?v=doHb_Y8ipFY

Jarvan IV

Nowe Skórki
 • Fnatic Jarvan IV – 750 RP

https://www.youtube.com/watch?v=dyEzosxy434

Corki

Nowe Skórki
 • Fnatic Corki – 750 RP

https://www.youtube.com/watch?v=FcQAmvIHVzo

Janna

Nowe Skórki
 • Fnatic Janna

 

https://www.youtube.com/watch?v=kE4SuQMHJrE

 

Splash Art Skórek z serii Fnatic

Karma

Nowe Skórki
 • Order of The Lotus Karma – 975 RP
[ Efekt pokazujący się podczas działania pasywa ]
[ Q ]
[ Q ]
[ W ]
[ W ]
[ E ]
[ R  ]
[ R + Q ]


[ R + W ]

https://www.youtube.com/watch?v=ZRCFuKD0-yo

Ponowne zbalansowanie tekstur starych bohaterów/skórek

Ahri

Dynasty Ahri
Midnight Ahri

* Nic nie wiadomo o poprawkach dla Popstar i Foxfire 

Akali

Stinger Akali
Crimson Akali
All-Star Akali
Nurse Akali



Blood Moon Akali

 

Silverfang Akali

Ashe

Freljord Ashe
Sherwood Forest Ashe
Woad Ashe
Queen Ashe
Amethyst Ashe
https://www.youtube.com/watch?v=zUeoNb6Dvf0

Corki

UFO Corki
Hot Rod Corki

Urf Rider Corki

https://www.youtube.com/watch?v=Vfc_IX6e6f8

Ice Toboggan Corki

Red Baron Corki

Fiora

Royal Guard Fiora
Nightraven Fiora
 https://www.youtube.com/watch?v=0Q0iete1BUM

Galio

Enchanted Galio
Hextech Galio
Commando Galio

Gatekeeper Galio


https://www.youtube.com/watch?v=kcpAr9EjlUA

Graves

Jailbreak Graves

LeBlanc

Wicked LeBlanc
Prestigious LeBlanc
Mistletoe LeBlanc

Leona

Valkyrie Leona
Defender Leona
Iron Solari Leona
https://www.youtube.com/watch?v=cJdbVjfMCEw

Nautilus

Abyssal Nautilus

Subterranean Nautilus
https://www.youtube.com/watch?v=PAGejW8URsQ

Orianna

Gothic Orianna
Sewn Chaos Orianna
Bladecraft Orianna
https://www.youtube.com/watch?v=Uk8uA51lL0w

Xerath

Runeborn Xerath
Battlecast Xerath

Poprawki ikon postaci

Ikony Cassiopei, Orianny oraz Akali zostały modyfikowane. Są to zmiany dotyczące przede wszystkim kolorystyki oraz pozy postaci.

VU Summoner's Rift

UWAGA:Nadal nie wiadomo czy nowa wersja Summoner's Rift jest przeznaczona na patch 4.17

Summoner's Rift VU







https://www.youtube.com/watch?v=NJrzaSDRuaU   

Do mapy dodano sporą ilość zwierząt poukrywanych w różnych zakamrkach:








Rzeka posiada teraz specjalną animację wyświetlaną kiedy jakiś bohater po niej chodzi:


https://www.youtube.com/watch?v=5r-dOKMU0dY

Teren







Jungle

W stosunku do starej wersji SR zmieniony został nie tylko wygląd stworów, ale także ich nazwy. Oto jak potwory z jungli prezentują się po zmianie:Ancient Krug + Krug (dawniej Double Golems) https://www.youtube.com/watch?v=8nhhymd3FfEBlue Sentinel + Sentry (dawniej Ancient Golem)

Red Brambleback + Cinderling (dawniej Lizard Elder)

Crimson Razorbeak + Razorbeak (dawniej Wraiths)

Gromp (dawniej Wight)

Greater Murk Wolf + Murk Wolf (dawniej Wolves)

Baron Nashor

Dragon

Wygląda na to, że zarówno Smok jak i Baron otrzymali w nowym patchu nową ikonę na mini mapie

Sama minimapa także otrzymała nowy wygląd

Część potworów otrzymała także swoją nową ikonę

Gromp i Razorbeak
   Krug i Ancient Krug    Blue Buff i Sentry    Red buff i Cinderling (znany szerzej jako Żużelek)    Dragon i Baron     

Great Murk Wolf, Murk Wolf, and  Razorbeak  Także inne ikony związane z SR zostały dodane do gry
“Baron_Debuff” 1 i 2

SuperMinion_Buff



Struktury










Sklepikarze

Obie strony otrzymały swojego własnego unikalnego sklepikarza jednak unikalne kwestie dla każdego z nich (o których wspominał Riot) nie zostały jeszcze udostępnione do testowania.

Blue Side
Red Side


Miniony

 Minony otrzymały nowe ikony






Wardy

W plikach clienta pojawiły się nowe obrazki przedstawiające wrogiego warda. Najprawdopodobniej są one związane z usprawnieniami smart pingów jednak nie jest to potwierdzona informacja, a sam obrazek nie występuje jeszcze w grze.

tomb guardian, she continues to serve Noxian interests as she always has, just in a more… visceral way.”

Restrykcje dla toksyczych graczy

Witajcie,

Od jakiegoś czasu  teamy Competitive i Player Behavior pracują razem nad sposobem na poprawę doświadczenia czerpanego z rankedów i uważamy, że opracowane przez nas rozwiązanie jest gotowe do przetestowania. Ten eksperyment opiera się na systemie nazwanym “Ranked Restrictions”. Toksyczny gracze będą cały czas otrzymywać restrykcję na czat, jednakże będą oni także czasowo pozbawiani możliwości wejścia w kolejkę rankedową.

W tym teście gracze objęcie restrykcją nie będą mogli wejść do kolejki rankedowej do momentu rozegrania wystarczającej liczby gier w normalnej/draftowej kolejce. Podobnie jak się sprawa ma z restrykcjami na chat po ukończeniu odpowiedniej liczby gier przeprowadzimy diagnozę by upewnić się, że ci gracze faktycznie poprawili swoje zachowanie (a nie przenieśli toksyczne odruchy do innego trybu gry).

Jako, że jest to test szukamy ochotników z dostępem do konta na PBE, którzy otrzymali by restrykcję na chat/rankedy. Jeśli jesteś zainteresowany napisz maila na lyte@riotgames.com .

Nowe ikony przywoływacza

Na PBE pojawiły się także dwie nowe ikony przywoływacza, przedstawiające odpowiednio logo Mistrzostw Świata i Fantasy LCS Beta. Na podstawie ich wyglądu można się domyślać w jaki sposób będzie można je zdobyć, jednak na razie nie ma na ten temat żadnej oficjalnej informacji.

Na PBE zawitały także ikony wszystkich drużyn biorących udział w Mistrzostwach Świata Sezonu 4 (zespoły Samsunga mają wspólną ikonkę).


Login screen

Wraz z mistrzostwami świata sezonu 4 pojawi się niedługo nowy login screen. Motywem muzycznym będzie utwór Warriors stworzony przez Imagine Dragons we współpracy z Riot Games.

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.