Meta na mobilność? Też bądź mobilny! Sprawdź mobilne How2Win

Little Demon Tristana, login screen skórek z serii Battle Academia

Na serwer testowy PBE wprowadzona została aktualizacja rozpoczynająca przygotowania do wydania patcha 9.11. Aktualizacja ta przyniosła ze sobą między innymi nową skórkę – Little Demon Tristanę

Little Demon Tristana – 1350 RP

[Loading Screen]

Wraz z nowym patchem na PBE dodano sporą liczbę nowych ikon przywoływacza

Champie Icons

Little Demon Tristana Icon

Dragon Boat Icon, Savory Rice Dumpling Poro Icon, Sweet Rice Dumpling Poro Icon

Dodatkowo na PBE dodano również sporą liczbę nowych emotek:

Number 1 Fan, GOlaf

2019 LCS Emotes

2019 LEC Emotes

Me-ow, OH BOY, My Word

Wraz z nowym patchem na PEB dodano login scrren skórek z serii Battle Academy

[Grafika / Muzyka]

Na PBE dodano również login screen związany z rozgrywkami College Championship 2019

Dodatkowo w nowym patchu zaktualizowano historię Invictus Gaming Irelii, która od teraz zawiera wzmiankę o tym, że skórka została przygotowana by upamiętnić zwycięstwo Duke’a na Mistrzostwach Świata

 • “Honoring Duke’s winning performance as Irelia during the 2018 World Championship. This is Duke’s second World Champion skin, following his win with SKT at the 2016 World Championship.”

Do omówienia pozostały już tylko zmiany w balansie:

Diana


Ogólne Zmiany

 • Ilość posiadanej bazowej many została zmieniona z 372 (+20 za każdy poziom) na 335 (+45 za każdy poziom)
 • Bazowa ilość Attack Speedu została zwiększona z 0.625 do 0.725
 • Wartość przyrostu Attack Speedu została zwiększona z 2.25 do 2.3
Moonsilver Blade (Pasyw)
 • Wartość przelicznika z AP na obrażenia została zwiększona z 0.8 do 0.6 AP
 • Dodany został nowy efekt: “Przy aktywacji prędkość poruszania się Diany jest zwiększana o 20%”
 • Usunięty został efekt przyznający 30-90% Attack Speedu po wycastowaniu umiejętności
 • Usunięty został efekt przywracający 15% many przy aktywacji

Crescent Strike (Q)
 • Na PBE przywrócono zmiany w kodowaniu tej umiejętności, które miały sprawić, że będzie ona sprawiała wrażenie mniej zabugowanej
Moonfall (E)
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 26-18 do 20-12 sekund
Lunar Rush (R)
 • Czas resetu został zwiększony z 0.5 do 1 sekundy

Malphite


Ogólne Zmiany

 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom została zmniejszona z 3.4 do 3
 • Bazowa ilość Armora została zwiększona z 37 do 40
 • Wartość przyrostu Armora na poziom została zwiększona z 3.75 do 4
 • Bazowa ilość HP została zwiększona z 574.2 do 575
Granite Shield (Pasyw)
 • Od teraz Malphite będzie świecił się w momencie gdy jego tarcza się regeneruje
 • Od teraz wielkość modelu Malphite będzie skalować się z ilością jego bonusowego Armora – maksymalna wielkość osiągana jest na poziomie około 700 bonusowego Armora
Seismic Shard (Q)
 • Zasięg został zwiększony z 625 do 700
 • Prędkość pocisku został zwiększona z 1200 do 1400 – do tego pocisk pojawia się bliżej celu (zamiast zza pleców pojawia się on przy prawej ręce Malphite’a)
 • Usunięty został efekt sprawiający, że Malphite “kradł” prędkość poruszania się celu
 • Dodany został efekt: “Malphite nakłada na cel 20/25/30/35/40% spowolnienie, jednocześnie zwiększając swoją prędkość poruszania się o 20/25/30/35/40% ” – umiejętność ta ma obecnie sprawdzać, czy bonus ten jest większy niż stary efekt “kradnięcia prędkości” i jeśli okaże się, że tak nie jest to Malphite otrzyma stary bonus
 • Czas trwania bonusu do prędkości poruszania się zostałzmniejszony z 4 do 3 sekund
 • Cele spowolnione przez tą umiejętność są od teraz objęte specjalnym wizualnym efektem stopionej skały
 • Poprawione zostały drobne mniejsze wartości co powinno sprawić, że pocisk będzie wydawać się cięższy

Thunderclap (W) - dawniej Brutal Strikes
 • Koszt many został zwiększony z 25 do 30
 • Efetk aktywa został zmieniony na:
  • Przy wycastowaniu Malphite będzie resetował swój auto-atak zadając przeciwnikom bonusowe 40/55/70/85/100 (+0.2 Armora, +0.4 AP) fizycznych obrażeń
  • Dodatkowo przez następne 6 sekund auto-ataki Malphite’a (w tym zresetowany atak przy wycastowaniu) wytwarzać będą falę uderzeniową o kształcie podobnym do Titanic Hydry, które zadawać będą 10/20/30/40/50 (+0.1 Armora, +0.2 AP) fizycznych obrażeń wszystkim trafionym wrogom
Ground Slam (E)
 • Koszt many został zmniejszony z 50/55/60/65/70 do 40/45/50/55/60
Unstoppable Force (R)
 • Do wizualnego efektu tej umiejętności w bazowej skórce dodano krater pozostawiany w miejscu uderzenia
Zmiany Wizualne

Teemo


Ogólne Zmiany
 • Bazowa wartość regeneracji many została zwiększona z 1.92 do 2.5
 • Wartość przyrostu regeneracji many na poziom została zwiększona z 0.09 do 0.15
 • Wartość przyrostu many na poziom została zwiększona z 20 do 25
 • Bazowa ilość AD została zmniejszona z 54 do 51
 • Wartość przyrostu Attack Speedu na poziom została zmniejszona z 3.38 do 2
Toxic Shot (Pasyw)
 • Umiejętność ta została przesunięta z E do Pasywa
 • Bazowa ilość obrażeń zadawanych przez truciznę w czasie 4 sekund została zwiększona z 24-120 do 24-180
 • Bazowa ilość obrażeń on-hit została zmniejszona z 10-50 do 8-50
 • Dodano nowy efekt: “Obrażenia z tej umiejętności (zarówno zadawane przez auto-ataki jak i truciznę) są zwiększane o 50% jeśli cel znajduje się już pod wpływem innej Trucizny”
Blinding Dart (Q)
 • Ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z 80/125/170/215/260 (+0.8 AP) do 70/105/140/175/210 (+0.6 AP)
 • Od teraz umiejętność ta nakłada efekt Trucizny
 • Koszt many został zwiększony z 70/75/80/85/90 do 80/85/90/95/100
Move Quick (W)
 • Od teraz efekt tej umiejętności nie przerywa Stealtha
Guerilla Warfare (E)
 • Umiejętność ta została przesunięta z Pasywa do E
 • Czas odnowienia: 40/37/34/31/28 sekund
 • Po 2 sekundowym opóźnieniu Teemo staje się Niewidzialny.
 • Teemo pozostanie Niewidzialny bez końca jeśli będzie stał on nieruchomo lub znajdował się on w krzaku i może się on oddalić od niego na odległość 5/6/7/8/9 Teemo, ale każde obrażenie od wrogiego championa pochodzące z nieperiodycznego efektu zakończy jego Niewidzialność. Będąc pod wpływem tego efektu Teemo widzi o 25% więcej terenu.
  czas trwania efektu stealtha podczas poruszania się to 2/2.25/2.5/2.75/3 sekund
 • Po przerwaniu Niewidzialności, Teemo zyskuje 20/30/40/50/60%  Attack Speedu na 3 sekundy. W momencie gdy umiejętność ta odnawia się, przebywanie w krzaku spowoduje szybsze upływanie czasu odnowienia.
Noxious Trap (R)
 • Ilość zadawanych obrażeń została zmniejszona z 200/325/450 (+0.5 AP) do 150/250/350 (+0.4 AP)
 • Maksymalna ilość możliwie posiadanych grzybów została zwiększona z 3 do 3/4/5
 • Grzyby od teraz stają się niewidzialne po 1 sekundzie
 • Od teraz grzyby mogą cały czas odbijać się od innych grzybów

Wukong


Strength of Stone (Pasyw) - dawniej Stone Skin

 • Efekt został zmieniony na:
  • Za każdym razem gdy Wukong lub jego klon zada obrażenia wrogiemu championowi, na cel dodatkowo nałożony zostanie stack Crushing Blows. Cel otrzymuje o 4% więcej obrażeń od Wukonga za każdy nałożony na niego stack (maksymalna ilość stacków to 5) – efekt wizualny zwiększa swój rozmiar wraz z ilością nałożonych stacków
  • Za każdym razem gdy w zasięgu 1400 jednostek znajduje się 3 lub więcej widocznych wrogich championów, Wukong zyskuje bonus do Armora/MR równy 20(+2 za każdy poziom, +0.2 bonusowego Armora/MR). Bonus ten pozostaje aktywny przez 6 sekund i ciągle odnawia się jeśli w pobliżu nadal znajdują się wrogowie.
Golden Magical Staff (Q) - dawniej Crushing Blow
 • Dodany został nowy pasyw zwiększający zasięg następnego auto-ataku Wukonga o 125 po tym jak ten użyje jakiejkolwiek umiejętność
 • Ilość zadawanych obrażeń zostanie zmieniona z 10-130 (+0.4 AD) fizycznych obrażeń na [20/40/60/80/100 magicznych obrażeń
 • Usunięty zostanie efekt zmniejszający ilość Armoru wroga
 • Dodany zostanie efekt: “Wukong leczy się o 20/30/40/50/60 (+0.25 AD), wartość tego efektu jest zmniejszana o 50% w przypadku użycia umiejętności na minionie”
Warrior Trickster (W) - dawniej Decoy
 • Klon od teraz zamiast wybuchać zadając magiczne obrażenia będzie wyprowadzał ataki w pobliskich wrogów zadające obrażenia równe 50% AD Wukonga
 • Czas przez jaki klon pozostaje na polu bitwy został zwiększony z 1.5 do 2.5-5 sekund – czas przez jaki Wukong pozostaje niewidzialny pozostał niezmieniony
 • Od teraz tworzenie klona i zatrzymanie się przyciskiem “S” wygląda identycznie dla wrogiej drużyny
 • Zasięg dasha przy castowaniu został zwiększony z 100 do 200 jednostek
 • Czas odnowienia został zmniejszony z 18/16/14/12/10 do 16/14/12/10/8 sekund
 • Od teraz czas odnowienia będzie naliczany od momentu śmierci klona, a nie jego stworzenia jak dotychczas
Nimbus Strike (E)
 • Wartość przelicznika z AD została zmniejszona z 0.8 do 0.5
 • Od teraz drugorzędne cele szukane są w większym obszarze niż dotychczas
Cyclone (R)
 • Od teraz używanie innych umiejętności nie jest blokowane w czasie trwania ulta. W momencie użycia umiejętności, ulti zostanie natychmiast przerwane


Zac


Stretching Strikes (Q)

 • Czas odnowienia został zwiększony z 13/12/11/10/9 do 15/13.5/12/10.5/9 sekund
Unstable Matter (W)
 • Od teraz obrażenia są zwiększane o 2% maksymalnego HP celu za każde posiadane 100 AP – zmiana ta nie została jeszcze zaimplementowana do gry
Let's Bounce (R)
 • Usunięta została dotychczasowa wersja ulta
 • Dodana została nowa wersja ulta:
  • Zac odbija się 4-krotnie zyskując w tym czasie 20-50% bonus do prędkości poruszania się, jednak w tym czasie nie może on używać swojego Q, E, ani wyprowadzać auto-ataków. Pierwsze odbicie trafiające w dany cel zada mu 140/210/280 ( +0.4 AP) obrażeń, a każde kolejne odbicie trafiające w tego samego wroga zada mu obrażenia zmniejszone o 50%. Dodatkowo pierwsze odbicie trafiające dany cel podbije go na 1 sekundę, a każde odbicie będzie nakładało 20% spowolnienie na trafione cele.


źródło: =https://www.surrenderat20.net/2019/05/514-pbe-update-little-demon-tristana.html

Jeśli zauważyłeś literówkę/błąd we wpisie - prosimy o zgłoszenie tego poprzez specjalny formularz kontaktowy - dzięki automatycznemu systemowi powiadomień będziemy mogli błyskawicznie usunąć błąd.